Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Veřejné zakázky > Veřejné zakázky - archiv

Veřejné zakázky - archiv

Rekonstrukce a přístavba budovy N a D2 - koordinátor BOZP

ke stažení zde:
Příloha č.1  Příkazní smlouva >>
Příloha č.2  Krycí list nabídky >>
Výzva k podání nabídky >>

 


Zpracování architektonické studie rekonstrukce pavilonu C v areálu Zdaboř ON Příbram, a.s.

ke stažení zde:
Příloha č.1  Smlouva o dílo >>
Příloha č.2  Krycí list nabídky >>
Příloha č.3  Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti >>
Výzva k podání cenové nabídky >>

 

Zajištění projektové dokumentace na „Rekonstrukci oddělení Následné péče"

ke stažení zde:
Příloha č.1  Smlouva o dílo >>
Příloha č.2  Krycí list nabídky >>
Příloha č.3  Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti >>
Výzva k podání cenové nabídky >>

 

SPORÁKY

ke stažení zde:
Příloha č.1  Výkaz výměr >>
Příloha č.2  Technická specifikace >>
Příloha č.3  Krycí list nabídky >>
Výzva k podání cenové nabídky >>

  

Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2 - TDI a koordinátor BOZP

ke stažení zde:
Příloha č.1  Příkazní smlouva >>
Příloha č.2  Krycí list nabídky >>
Výzva k podání cenové nabídky >>

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY ODSTAVNÉ PLOCHY

ke stažení zde:
Příloha č.1  Výkaz výměr >>
Příloha č.2  Závazný návrh Smlouva o dílo >>
Příloha č.3  Krycí list nabídky >>
Výzva k podání cenové nabídky >>

Tahač vozíků pro rozvoz stravy

ke stažení zde:
Příloha č.1  Technická specifikace >>
Příloha č.2  Krycí list nabídky >>
Výzva k podání cenové nabídky >>
 

 

EKG přístroje

ke stažení zde:
Příloha č.1 Výkaz výměr >>
Příloha č.2 Technická specifikace >>
Příloha č.3 Krycí list nabídky     >>
Výzva k podání cenové nabídky >>

 

Stavební úpravy odstavné plochy

ke stažení zde:
Příloha č.1 krycí list nabídky >>
Příloha č.2 stávající situace >>
Příloha č.2 technická zpráva >>
Příloha č.2 výkaz výměr >>
Příloha č.3 závazný návrh smlouvy o dílo >>
Výzva k podání cenové nabídky >>
Vybrané společnosti >>

 

Dovybavení ICT

ke stažení zde:
Příloha č.1 výkaz výměr >>
Příloha č.2 technická specifikace >>
Příloha č.3 závazný návrh kupní smlouvy >>
Příloha č.4 krycí list nabídky >>
Výzva k podání cenové nabídky >>
Vysvětlení ICT >>

 

SANITNÍ VOZIDLA

ke stažení zde:
Příloha č.1 Technická specifikace >>
Příloha č.2 Krycí list nabídky     >>
Příloha č.3 Výkaz výměr >>
Výzva k podání cenové nabídky >>

 

ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU J a H Oblastní nemocnice Příbram,a.s.

ke stažení zde:
Příloha č.1 popis činností požadovaných zadavatelem >>
Příloha č.2 Popis objektů     >>
Příloha č.3 Závazný návrh smlouvy o dílo >>
Příloha č.4 Krycí list nabídky   >>
Výzva k podání cenové nabídky >>

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY ČISTÝCH PROSTOR PŘÍPRAVY RADIOFARMAK ONM

ke stažení zde:
Příloha č.1 krycí list nabídky >>
Příloha č. 2+3 PD vč. VV    >>
Příloha č.4 závazný návrh smlouvy o dílo >>
Výzva k podání cenové nabídky >>

 

Dokončení rekonstrukce D4 monobloku – ambulance a zákrokové sály – TDI a koordinátor BOZP

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky >>
Příloha č.1  Příkazní smlouva >>

  

Stavební úpravy stravovacího provozu

ke stažení zde:
Výzva k podání cenové nabídky >>
Příloha č.1 Popis předmětu zakázky >>
Příloha č.2 Výpis výplní otvorů >>
Příloha č.3 Výkaz výměr >>
Příloha č.4 Závazný návrh smlouvy o dílo >>
Příloha č.5 Krycí list nabídky >>

 

Revize elektrického zařízení, hromosvodového zařízení a elektrických přenosných spotřebičů v objektech Oblastní nemocnice Příbram a.s.

ke stažení zde:
Příloha č.1 výkaz výměr >>
Příloha č.2 krycí list nabídky >>
Příloha č.3 závazný návrh smlouvy o dílo >>
Výzva k podání cenové nabídky >>

 

Výpočetní technika

ke stažení zde:
Příloha č.1 výkaz výměr >>
Příloha č.2 technická specifikace >>
Příloha č.3 závazný návrh kupní smlouvy >>
Příloha č.4 krycí list nabídky >>
Výzva k podání cenové nabídky >>
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 >>
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 >>
Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 >>
Rozhodnutí zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek >>
Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 >>

 

Dodávka pasivních antidekubitních matrací

ke stažení zde:
Příloha č.1 výkaz výměr >>
Příloha č.2 technická specifikace >>
Příloha č.3 krycí list nabídky >>
Výzva k podání cenové nabídky >>

 

Stavební úpravy LO - INTERNA I

ke stažení zde:
Příloha č.1A  soupis prací >>
Příloha č.1B  půdorysy oddělení - původní a nový stav >>
Příloha č.1C  půdorysy soc.zařízení >>
Příloha č.2  výkaz výměr - slaboproud >>
Příloha č.2  výkaz výměr - signalizační zařízení >>
Příloha č.2  výkaz výměr - elektro silnoproud >>
Příloha č.2  výkaz výměr - celkový >>
Příloha č.3  smlouva o dílo >>
Výzva k podání cenové nabídky >>

 

Úprava zpevněných ploch mezi budovami C a F

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky >>
Příloha č.1  Dokumentace >>
Příloha č.2  Čestné prohlášení uchazeče >>
Příloha č.3  Smlouva o dílo >>
Příloha č.4  Krycí list nabídky >>

 

Energetické audity, PENB a související služby pro budovy energetického hospodářství areálů I a II nemocnice Příbram

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky >>
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Čestné prohlášení uchazeče  >>
Příloha č.3  Specifikace předmětu plnění a budov - areál 1  >>
Příloha č.3  Specifikace předmětu plnění a budov - areál 2  >>
Dodávka mycího pásového automatu na nádobí a tabletový systém

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky >>
Příloha č.1  Technické parametry >>
Příloha č.2  Čestné prohlášení uchazeče  >>
Příloha č.3  Požadavky na obsah smlouvy  >>
Příloha č.4  Krycí list nabídky  >>
Dodatečné informace č.1 >>


 

Centrum následné rehabilitační péče - 2.fáze

ke stažení zde:
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Smlouva o dílo  >>
Příloha č.3  Zadávací dokumentace.  >>
Příloha č.4  Čestné prohlášení o splnění základních kvalif.předpokladů.  >>
Příloha č.5  Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti.  >>
Příloha č.6  Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek >>
Rekonstrukce lůžkového výtahu v budově C

ke stažení zde:
Příloha č.1  Požadavky na obchodní a platební podmínky >>
Příloha č.2  Čestné prohlášení  >>
Příloha č.3  Krycí list nabídky >>
Příloha č.4  Zadávací dokumentace  >>

 

Energetický audit v Oblastní nemocnici Příbram, a.s.

ke stažení zde:
Příloha č.1  Požadavky na obchodní a platební podmínky >>
Příloha č.2  Vzor čestného prohlášení  >>
Příloha č.3  budovy areál I.  >>
Příloha č.3  budovy areál II.  >>
Příloha č.4  zadávací dokumentace  >>
Příloha č.5  Rozhodnutí o zrušení  zakázky malého rozsahu  >>
Revize elektrického zařízení, hromosvodového zařízení a revize elektrických přenosných spotřebičů v objektech Oblastní nemocnice Příbram a.s.

ke stažení zde:
Příloha č.1  Výzva k podání  nabídky >>
Příloha č.2  Výkaz výměr vč.rekapitulace  >>

 Stavební úpravy 1.NP pavilonu I – interní ambulance

ke stažení zde:
Poptávka  >> 
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Návrh smlouvy o dílo  >>
Příloha č.3  Soupis celkových úprav  >>
Příloha č.4  Půdorys  >>
Příloha č.5  Půdorys - bourací práce  >>
Příloha č.6  Čestné prohlášení  >>


 

Zakázka malého rozsahu – Centrum následné rehabilitační péče

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky  >>  
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Návrh smlouvy o dílo  >>
Příloha č.3  Zadávací dokumentace  >>
Příloha č.4  Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady  >>
Příloha č.5  Čestné prohlášení - finanční způsobilost  >>


Rekonstrukce porodních sálů a části křídla D4 monobloku pro porodní oddělení – TDI a koordinátor BOZP

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky  >>  
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Příkazní smlouva D4  >>
Příloha č.3  Čestné prohlášení  >>Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci  „Rekonstrukce porodních sálů a části křídla D4 monobloku pro porodní oddělení ON Příbram

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky  >>  
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Návrh smlouvy o dílo  >>


Zajištění  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci : „Snížení energetické náročnosti objektu budovy I a E nemocnice Příbram“

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky  >>  
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Návrh smlouvy o dílo  >>
Příloha č.3  Energetický audit budova I  >>
Příloha č.4  Energetický audit budova E    >>
Příloha č.5  Prohlášení o zateplovaných plochách  >>

 

Snížení energetické náročnosti objektu budovy I a E nemocnice Příbram - TDI a kordinátor BOZP

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky  >>  
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Příkazní smlouva  >>
Příloha č.3  Čestné prohlášení  >>

 

Ortopedie D2, výměna oken a stavební úpravy

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky  >>  
Příloha č.1   Výkaz výměr >>
Příloha č.2   Soupis prací  >>

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >