Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Zdravotnická dokumentace

ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE 

 • kopie zdravotnické dokumentace 
 • nahlížení do zdravotnické dokumentace 
 • formuláře pro pojišťovny 

 

OBECNÉ INFORMACE

Žádost o kopii, výpis nebo nahlédnutí do zdravotnické dokumentace se podává na formuláři pro nahlédnutí / pořízení výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace.

Ve Vaší žádosti musí být uveden rozsah, tedy jaké části zdravotnické dokumentace se Vaše žádost týká – jaké oddělení / ambulance a za jaké období, popř. pokud víte, které konkrétní dokumenty požadujete (např. lékařská propouštěcí zpráva, operační protokol apod.)

Žádost o kopii, výpis nebo nahlédnutí do zdravotnické dokumentace může podat pouze:

1) pacient, zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun nebo jiná pečující osoba,

2) osoba určená pacientem zákonným zástupcem nebo opatrovníkem (plnou mocí, prohlášením pacienta),

3) osoby blízké zemřelému pacientovi.

 

Formulář pro nahlédnutí / pořízení kopií ze zdravotnické dokumentace

Čestné prohlášení 

 

Žádosti vyřizuje:   

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I

Mgr. Karolína Poslušná, referent personálního odboru

(personální odbor, budova B, 1. patro)

 tel: 318 641 146, e-mail: karolina.poslusna@onp.cz

úřední doba: denně 8 - 12 a 13 - 15

 

Lhůta pro vyřízení žádosti o pořízení kopie, výpisu nebo nahlížení do zdravotnické dokumentace je podle § 66 zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách, je 30 dnů od obdržení kompletní žádosti (formuláře včetně dalších dokladů). Pokud to provozní možnosti dovolují, snažíme se Vaši žádost vyřídit co nejdříve.

KOPIE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 

Žádost o kopii zdravotnické dokumentace (nebo její části) na předepsaném formuláři  můžete podat:

 • osobně – formulář žádosti může být vyplněn a podepsán až na místě, musíte předložit osobní průkaz k ověření Vaší totožnosti, popř. další požadované doklady 
 • poštou – zaslat vyplněný s formulář vlastnoručním podpisem 
 • e-mailem – zaslat vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem
 • datovou schránkou (ID ngiff9u) - vyplněný formulář s prostým podpisem

Telefonicky žádost podat nelze, lze se ale dohodnout na dalším postupu při podání žádosti.

 

Pokud o kopii zdravotnické dokumentace žádá jiná osoba než pacient, musí být k žádosti dále doložena:

 • plná moc pacienta s úředně ověřeným podpisem, resp. s elektronickým podpisem pacienta, nebo
 • v případě zákonného zástupce, opatrovníka, pěstouna či pečující osoby doklad o příbuzenském, opatrovnickém, pěstounském či pečujícím vztahu (není-li uveden ve zdravotnické dokumentaci) - rodný list, rozhodnutí soudu či správního orgánu, popř. u zákonného zástupce čestné prohlášení o pravdivosti údajů, 
 • v případě zemřelého pacienta doložit skutečnost, že je osoba blízká, nebo podepsat čestné prohlášení o pravdivosti údajů.

 

Kopie zdravotnické dokumentace může být předána:

 • osobně – po ověření Vaší totožnosti 
 • poštou – doporučeně na doručenku
 • datovou zprávou

Pokud kopii zdravotnické dokumentace osobně vyzvedne jiná osoba než pacient (žadatel), musí doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem pacienta.

 

Cena za vyhotovení kopie zdravotnické dokumentace je stanovena podle platného ceníku ONP. Platba je možná v hotovosti u pracovníka personálního odboru, případně v pokladně ONP před vyzvednutím kopie. Pokud potřebujete vystavit fakturu, je třeba dohodnout se při podávání žádosti. 

Ceník za pořízení kopie zdravotnické dokumentace

 

NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 

Žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace na předepsaném formuláři můžete podat:

 • osobně – formulář žádosti může být vyplněn a podepsán až na místě
 • poštou – zaslat vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem 
 • e-mailem – vyplněný formulář 
 • datovou schránkou (ID ngiff9u) - vyplněný formulář s prostým podpisem

Telefonicky žádost podat nelze, lze se ale dohodnout na dalším postupu při podání žádosti.

Po doručení Vaší žádosti Vás kontaktuje pověřený zaměstnanec ONP, aby s Vámi dohodl termín nahlížení a další podrobnosti.

 

Vaše totožnost a bude ověřena bezprostředně před nahlížení do zdravotnické dokumentace předložením průkazu totožnosti s Vaší fotografií.

Pokud o nahlížení do zdravotnické dokumentace žádá jiná osoba než pacient, musí před nahlížením doložit jeden z uvedených dokumentů:

 • plná moc od pacienta s úředně ověřeným podpisem, resp. s elektronickým podpisem pacienta, nebo
 • v případě zákonného zástupce, opatrovníka, pěstouna či pečující osoby doklad o příbuzenském, opatrovnickém, pěstounském či pečujícím vztahu (není-li uveden ve zdravotnické dokumentaci) - rodný list, rozhodnutí soudu či správního orgánu, popř. u zákonného zástupce čestné prohlášení o pravdivosti údajů, 
 • v případě zemřelého pacienta doložit skutečnost, že je osoba blízká, nebo podepsat čestné prohlášení o pravdivosti údajů.

 

V případě, že žádáte o nahlížení do zdravotnické dokumentace během Vaší hospitalizace (nebo hospitalizace Vaší osoby blízké), kontaktujte vždy zdravotnický personál oddělení, na kterém jste hospitalizováni, kde se dohodnete na dni a čase nahlížení podle provozních možností oddělení. I k tomuto nahlížení musí být vyplněn formulář s rozsahem Vašeho nahlížení, který lze vyplnit až přímo na místě. 

 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace je bezplatné

 

FORMULÁŘE PRO POJIŠŤOVNY (POJISTNÉ / ŠKODNÉ UDÁLOSTI) 

V případě, že potřebujete vyplnit formulář pro pojišťovnu pro doložení škodné události, postupujte, prosím, podle následujících pokynů pro jednotlivá oddělení:

Chirurgie:

 • předvyplněný formulář pojišťovny doručte: personální odbor - Mgr. Karolína Poslušná 
 • poplatek za vyplnění formuláře: 550,- Kč 
 • platba: pokladna ONP (hotově / kartou) před vyzvednutím formuláře
 • lhůta k vyřízení: max 30 dní (budeme Vás kontaktovat, jakmile bude formulář připravený)
 • předání vyplněného formuláře: personální odbor - Mgr. Karolína Poslušná po předložení dokladu o zaplacení poplatku

Ortopedie:

 • předvyplněný formulář doručte: ortopedická ambulance (nahlaste se na recepci ortopedické ambulance u hlavní recepce ONP)
 • poplatek za vyplnění formuláře: 550,- Kč 
 • platba: pokladna ONP (hotově / kartou) před vyzvednutím formuláře
 • lhůta k vyřízení: max 30 dní (dle dohody s ortopedickou ambulancí)
 • předání vyplněného formuláře: ortopedická ambulance (nahlaste se na recepci ortopedické ambulance u hlavní recepce ONP)

Oční oddělení a dětské oddělení

 • vyplnění formuláře, předání i platba se řeší přímo na uvedených odděleních
 • poplatek za vyplnění formuláře: 550,- Kč

 

Formulář pro potvrzení trvalých následků Vám vyplní Váš praktický lékař, nebo Váš odborný lékař. Pro jeho vyplnění kontaktuje tyto lékaře přímo. 

ONP tyto formuláře pro pojišťovny nevyplňuje. 

 

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete poradit, obraťte se na nás – kontakt ZDE

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >