Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Přirozené porody a porodní plány

Přirozené porody a porodní plány

Přirozené porody a porodní plány
Naši porodnici si pro porod svého dítěte vybírá přibývající počet těhotných, které si přejí mít porod podle svých představ. Přicházejí s porodními plány,  v nichž uvádějí svá přání ohledně vedení porodu a péče o novorozence. Snažíme se jejich přání respektovat, pokud tím nijak není ohroženo jejich zdraví nebo zdraví dítěte. Některé požadavky obsažené v porodních plánech ovšem zahrnují i poměrně diskutabilní témata. Někdy jsou to požadavky, u nichž neexistují žádné důkazy o jejich přínosu, někdy mohou být dokonce rizikové nebo jde o požadavky a přání, jež jsou za normálních okolností splnitelná, ale aktuální stav matky nebo dítěte neumožňuje jejich dodržení.

Proto v následujícím textu vysvětlujeme náš postoj k některým častým bodům porodních plánů. Obecně se snažíme vyjít vstříc ve většině běžných požadavků a v některých sporných bodech připouštíme diskuzi. Ale je třeba, aby maminky a osoby, které je doprovázejí, chápali, že zdravotnický personál nese za výsledek porodu zodpovědnost a snažili se pochopit náš pohled na věc. Naši lékaři a porodní asistentky se řídí doporučenými postupy a vycházejí ze svých pracovních a životních zkušeností a jejich cílem je spokojená matka a spokojený novorozenec. Ale také nekomplikovaný porod bez strachu z toho, že neuváženým respektováním nevhodného přání rodičky ublíží matce nebo dítěti. Vypracování porodního plánu není povinností budoucích maminek. Doufáme, že následující text přispěje k dobré spolupráci maminek, lékařů a porodních asistentek, ke vzájemnému respektu a ke spokojenosti s porodem a poporodním obdobím stráveném v příbramské porodnici.

Pokud svůj porodní plán máte, doporučujeme ho konzultovat v rámci těhotenské poradny a pak při příjmu k porodu.

Kardiotokografické monitorování během porodu – CTG
CTG v průběhu porodu provádíme vždy. Nejprve při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Pokud porod probíhá fyziologicky, omezujeme monitorování na nezbytné minimum.

Doprovod u porodu
Doprovod u porodu vítáme. Rodička může mít s sebou maximálně dvě doprovázející osoby, obě mají vstup na porodní sál zdarma. Neumožňujeme soukromým porodním asistentkám poskytovat přímou péči rodičce, či jakkoli zasahovat do průběhu porodu. Její přítomnost na porodním sále může splňovat pouze funkci osoby blízké a psychické podpory. O všech rozhodnutích týkajících se porodu a zdravotnické péče komunikujeme přímo s rodičkou.

Vaginální vyšetření
Vaginální vyšetření provádíme při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Bez vaginálního vyšetření nelze posoudit průběh porodu. V případě nekomplikovaného průběhu porodu je počet vaginálních vyšetření omezen na nezbytné minimum.

Předčasný odtok plodové vody
Při odtoku plodové vody se řídíme doporučenými postupy v porodnictví. Po 12 hodinách od odtoku plodové vody odebíráme krev na vyšetření zánětlivých ukazatelů. Při jejich zvýšení aplikujeme preventivně antibiotika dle doporučeného schématu, nejsou-li zvýšené, antibiotika lze podat až 18 hodin po odtoku plodové vody. Pokud k porodu nedojde do 24 hodin od odtoku plodové vody, zahajujeme vyvolávání porodu.

GBS pozitivita (group-B streptokok)
Pokud je kultivačním vyšetřením u ženy prokázán v pochvě Streptokok skupiny B, podáváme při nástupu pravidelné děložní činnosti nebo odtoku plodové vody preventivně antibiotika. Není-li rodička v aktivní fázi porodu, je indikováno aktivní vyvolání děložní činnosti za účelem zkrácení délky trvání porodu. Novorozenecké infekce způsobené tímto mikroorganismem jsou sice vzácné, ale mohou být velmi závažné. Jejich vzniku lze předcházet preventivním podáním antibiotik.

Přenášení
Doporučeným postupem při potermínovém (po 40+0) fyziologickém těhotenství je častější sledování pomocí CTG, obvykle 2x týdně. Deset dnů po termínu porodu (41+3) zvažujeme kroky k ukončení těhotenství. Nejzazší termín pro vyvolání porodu je 42+0. Překročení tohoto termínu již významně zvyšuje riziko závažných komplikací plodu i matky.

Indukce (vyvolání) porodu
Existují různé indikace (důvody) k vyvolání porodu. Samotná indukce porodu nezvyšuje riziko pro matku a plod, nezvyšuje procento císařských řezů a není prokázáno, že by byl vyvolaný porod bolestivější. Existují rovněž různé metody k vyvolání porodu, v závislosti na konkrétních podmínkách. Rodičce může být nabídnuto provedení Hamiltonova hmatu, jakožto předstupně indukce samotné, jde o nebolestivé odloučení dolního polu vaku blan při vaginálním vyšetření. Samotná indukce se provádí pomocí prostaglandinových tablet nebo foleyova katetru zaváděných do děložního hrdla nebo dirupcí vaku blan.

Dirupce vaku blan
Dirupci – protržení vaku blan, po němž následuje odtok přední plodové vody, neprovádíme rutinně. V mnoha situacích nastávajících v průběhu porodu s ním však máme dobré zkušenosti. Dirupce obecně celkem přirozeným způsobem napomáhá porodu, což může být v některých případech žádoucí. Samotná dirupce je nebolestivá.

Klystýr
Provedení klystýru doporučujeme – napomáhá zdárnému průběhu porodu; nevyžadujeme ho.

Holení
Holení hráze před porodem nevyžadujeme, ale doporučujeme. Je to oblast, která se při porodu často poraní a vyžaduje ošetření šitím a neoholení může z hygienických důvodů komplikovat proces hojení.

Poloha ženy během porodu
Pokud porod probíhá bez komplikací, je možné si polohu při porodu zvolit. Nejčastější a nejoblíbenější je poloha v polosedě na zádech. K dispozici máme polohovatelná porodní lůžka. Umožňujeme porod na porodní stoličce. V jiných polohách, než je poloha na zádech, je chránění hráze během prořezávání hlavičky obtížnější; tyto polohy jsou spojené s větším rizikem porodního poranění. Porod do vody není v naší porodnici možný. Při spontánním porodu plodu v poloze koncem pánevním je pro nás nejvhodnější poloha v polosedě na zádech, ale pokud porod probíhá bez komplikací, je možné zvolit i jinou polohu.

Jídlo a pití během porodu
Jídlo a pití během porodu neomezujeme, ale příjem potravy by ale měl být během porodu střídmý. Porod představuje náročný fyzický výkon, a pokud ženy během něho jedí, často se necítí dobře, mají pocit na zvracení nebo zvrací. Dále je omezení příjmu potravy a tekutin důležité proto, že porod se může zkomplikovat a může být nutné provést operační výkon spojený s celkovou anestezií, která je při stavu nalačno mnohem méně riziková. Pokud chce žena během porodu jíst a pít, doporučujeme malé dávky lehké stravy bohaté na rychlé cukry.

Epiziotomie – nástřih hráze
Epiziotomie provádíme u porodů dle potřeby, nikoliv rutinně. Odhadnout předem, zda bude provedení epiziotomie nutné, lze obtížně. Pokud hrozí poranění hráze, což zkušený porodník během prořezávání hlavičky pozná, dáváme přednost epiziotomii před rizikem závažného, rozsáhlého poranění. Pokud to stav dítěte a anatomické poměry dovolí, je možné vyčkat na plné rozvinutí hráze a epiziotomii se pokusit vyhnout.

Podávání oxytocinu
Oxytocin je přirozený hormon, který způsobuje děložní kontrakce, čímž umožňuje porod. Podání oxytocinu v infúzi má svá indikační kritéria, jimiž se řídíme. Patří sem například nepostupující porod, slabé kontrakce, krátké kontrakce, krvácení po porodu apod. Při podávání oxytocinu je nutné dítě více sledovat pomocí CTG. Pokud jsou kontrakce podpořené oxytocinem v infúzi bolestivé, nabízíme analgezii.

Epidurální analgezie a Entonox
Epidurální analgezie představuje účinnou metodu tišení bolesti během porodu. Provádí ji anesteziolog. V příbramské porodnici je zdarma. Její podání má svá kritéria, jimiž se řídíme. Pokud jsou podmínky pro její podání splněny, může Vám být aplikována. Pokud není anesteziolog k dispozici, volíme jiné prostředky. Další možností je inhalační analgezie Entonox – inhalace rajského plynu. Jde o bezpečné analgetikum, které má rychlý nástup a ústup účinku. Rodička je při plném vědomí a během kontrakcí vdechuje směs plynů podle vlastního uvážení přes obličejovou masku. Inhalační analgezie je vždy podávána proškoleným personálem. Tuto formu analgezie bohužel nehradí pojišťovna, za její použití zaplatíte 500 Kč za 30 minut inhalace.

Bonding
Podporujeme co nejbližší kontakt matky a dítěte již od porodu. Pokud je dítě v pořádku, je bezprostředně po porodu položeno na břicho/hrudník matky a přikryté nahřátou dekou. Standardně provádíme odložené přerušení pupečníku až po jeho dotepání. Matky zůstávají 2 hodiny po porodu na porodním sále a mohou být po celou dobu v kontaktu se svým dítětem. Pokud stav dítěte vyžaduje intenzivnější sledování, může být přeloženo na Novorozenecké oddělení dříve.

Podvaz pupečníku
U dobře se adaptujících novorozenců standardně provádíme tzv. odložený podvaz pupečníku, tj. jeho přerušení minutu až několik minut po porodu. To odpovídá době, kdy pupečník dotepává. Po tuto dobu leží novorozenec na břiše/hrudníku matky. Z výzkumů vyplývá, že děti s odloženým podvazem pupečníku mají hladší průběh poporodní adaptace a nižší výskyt chudokrevnosti v kojeneckém věku. Pupečník může přestřihnout otec dítěte.

Ošetření novorozence po porodu
Pokud novorozenec nemá problémy s poporodní adaptací, provádíme jeho první ošetření na speciálním vyhřívaném lůžku vedle lůžka matky. Ošetření zahrnuje osušení, změření teploty, zvážení, označení identifikačními náramky, nasazení jednorázových plenkových kalhotek. Ošetření trvá cca 5 minut a není nutné ho provádět bezprostředně po porodu. Po ošetření může pokračovat bonding nahého dítěte (kůže na kůži), nebo je dítě zabaleno do deky a rodiče si ho mohou chovat.

Císařský řez
Pokud je nutné, aby porod proběhl císařským řezem, umožňujeme maminkám, aby je i v tomto případě doprovázel partner nebo osoba, kterou si určí. Většina císařských řezů probíhá ve spinální anestezii, matka je po celou dobu výkonu při vědomí. I po porodu císařským řezem je možný bonding dítěte. V případě plánovaných císařských řezů ho provádíme standardně, v případě akutních císařských řezů dle situace. Bonding umožňujeme i otci, pokud si to přeje. Jako nadstandard nabízíme možnost aplikace antiadhezivního gelu (prevence vzniku srůstů) nebo možnost zavedení systému pro lokální analgezii operační rány (ropivacain).

Lotosový porod
Lotosový porod v naší porodnici není možný. Ponechání nepřerušeného pupečníku po počátku odlučování placenty nepodporujeme a nepovažujeme za vhodné.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >