Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / O nás > Kvalita a bezpečí > Pro pacienty

Kvalita a bezpečí

Pro pacienty

Proč mě má zajímat akreditace a bezpečí

 • Nechcete, aby si Vás v nemocnici spletli s jiným pacientem, i když se jmenuje podobně jako Vy?
 • Nechcete dostat nesprávné léky?
 • Nechcete, aby Vám provedli jinou operaci, než pro kterou přicházíte do nemocnice?
 • Nechcete, aby Vám chirurg operoval pravou nohu místo levé?
 • Nechcete, aby Vás samostatně operoval nezkušený lékař – začátečník?
 • Nechcete se v nemocnici nakazit infekcí od jiných pacientů tak, že ji zdravotníci na Vás přenesou na rukou nebo oděvu?
 • Nechcete po operaci zbytečně trpět bolestí?
 • Nechcete v nemocnici upadnout?
 • Nechcete, aby se Vám při dlouhé hospitalizaci udělala proleženina?
 • Nechcete jíst nekvalitní stravu?
 • Nechcete, aby se Vám v nemocnici přihodila i spousta dalších nepříjemných věcí?

 

Řadu těchto věcí můžeme běžně brát za samozřejmé, nicméně za touto samozřejmostí je propracovaný systém, který umožňuje se oné samozřejmosti blížit.

Pobyt v nemocnici skýtá řadu rizik, která běžnému pohledu „zvenčí“ zůstávají často skryta. Kromě cíle uzdravit nebo ulevit pacientovi od potíží je jedním z důležitých cílů nemocnice omezit na minimum možné komplikace, které pobyt v nemocnici může také přinést. Většina diagnostických a léčebných postupů nějakým způsobem zasahuje do integrity pacienta. To sebou přináší i riziko nechtěného poškození.

Systém kvality a bezpečí nastavený v Oblastní nemocnici Příbram má za cíl právě tato rizika omezit na nejnižší možné minimum.

Kvalita a bezpečí v nemocnici znamená v jedné větě řízení procesů, zdravotních i provozních tak, aby byly účinné a bezpečné pro pacienta.

Postupy bezpečné péče znamenají, že zdravotníci dodržují závazná pravidla, o kterých se díky měření výskytu různých žádoucích i nežádoucích situací ví, že pomáhají omezit rizika, která plynou z diagnostického nebo léčebného procesu nebo z pobytu v nemocnici vůbec.

Nemocniční program kvality a bezpečí zahrnuje řadu aktivit, činností a procesů, které mají pacientům i návštěvníkům zajistit v co největší možné míře, že jejich pobyt v nemocnici proběhne bez ohrožení.

Zdravotnická zařízení, která chtějí poskytovat co nejlepší péči s minimem rizik, většinou zavádějí a v praxi dodržují závazná pravidla daná definovanými standardy péče. Tyto standardy určuje jednak Ministerstvo zdravotnictví ČR, jednak akreditační agentury, které sledují kvalitu a bezpečí v nemocnici. Pokud zdravotnické zařízení splní akreditační standardy, získá certifikát – značku kvality a bezpečí. Oblastní nemocnice Příbram toto splnila a je certifikovaná Spojenou akreditační komisí ČR, vedoucí akreditační agenturou v České republice. Toto ocenění je signálem pro naše pacienty, že jsme bezpečnou nemocnicí.

Bezpečná péče v nemocnici

Velmi si vážíme toho, že jste si pro léčbu zvolil/a právě naší nemocnici a doufáme, že budete s poskytovanou péčí spokojen/a. Rádi bychom Vám touto cestou poskytli několik důležitých informací o péči v Oblastní nemocnici Příbram.

Jedním ze základních pilířů našich služeb je kvalita zdravotní péče, bezpečí jejího poskytování a snaha o předcházení možným rizikům.

Následující informace Vám poslouží k pochopení některých situací a principů, které slouží právě ke zvýšení Vašeho bezpečíi. Prosíme vás o spolupráci při jejich realizaci.

 1. Opakovaně se Vás ptáme na jméno a kontrolujeme identifikační náramek na Vašem zápěstí

Na náramku modré barvy, který dostanete při příjmu do nemocnice, je uvedeno Vaše jméno a další důležité údaje. Opakovanou kontrolou zajišťujeme, aby daný výkon byl skutečně proveden správnému pacientovi. Kontrolu provádí někdy i více členů zdravotnického týmu. Snižujeme tím riziko možného omylu na minimum. Nebojte se opakovat Vaše jméno každému zdravotníkovi, který Vám bude poskytovat péči.

 1. Váš identifikační náramek má oranžovou, nikoliv modrou barvu jako u ostatních pacientů

Vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu a dalším okolnostem je u Vás větší míra rizika, že byste mohl/a během pobytu v nemocnici upadnout. Poranění v důsledku pádu není při pobytu v nemocnicích zcela ojedinělý jev. Příčin je mnoho, zejména pobyt v neznámém prostředí, účinky léků na organismus a samozřejmě Váš zdravotní stav. Ošetřující personál Vám poskytne dostatek informací o tom, jak riziko pádu a poranění minimalizovat. Důsledně dbejte pokynů, které dostanete. Nemáte-li dostatek informací o Vašem režimu, neváhejte se zeptat sestry.

 1. Před léčebným nebo diagnostickým výkonem Vám z důvodu potvrzení správnosti strany výkonu označíme tu část těla, na které budete operován/a či vyšetřován/a.

Toto opatření provádíme u výkonů na tzv. párových orgánech (například na končetinách) jako součást bezpečnostního procesu před léčebným či diagnostickým výkonem. Značení je prováděno omyvatelným fixem. Nejedná se o zakreslení chirurgického řezu, ale označení operované části těla tak, aby byla možná opětovná kontrola před započetím výkonu.

 1. K provedení náročnějších léčebných či diagnostických výkonů budete požádáni o písemný souhlas na formuláři Informovaný souhlas pacienta

Na tomto formuláři najdete informace o charakteru výkonu a jeho možných komplikacích. Prosíme, pozorně si jej přečtěte. Pokud nebudete poskytnutému vysvětlení rozumět, obraťte se na ošetřujícího lékaře.

 1. Lékař i sestra si před i po každém fyzickém kontaktu s vámi dezinfikují ruce

Tento úkon slouží k omezení pravděpodobnosti přenosu tzv. nemocniční nákazy (nozokomiální infekce), která by mohla významně komplikovat Vaše zotavení a prodloužit dobu pobytu v nemocnici.

 1. Staňte se aktivními účastníky léčby
 • Dodržujte léčebný režim.
 • Ptejte se na svůj zdravotní stav, výsledky a plán léčebné péče.
 • Ujistěte se, že dostáváte správnou medikaci/léčbu. Upozorněte personál, pokud se Vám nezdá, jaké dostáváte léky.
 • Dodržujte hygienická pravidla a užívejte dezinfekci na ruce, kterou najdete na všech odděleních nemocnice na přístupných místech.
 • Přečtěte si Informované souhlasy s výkony, které Vám personál předloží, a ptejte se, pokud něčemu nerozumíte
 • Sdělte všechny potřebné informace o Vašem zdravotním stavu. Nevědomost personálu může vést k nechtěným chybám.
 • Dodržujte pravidla chování, která najdete na nemocničních pokojích nebo chodbách – např. Desatero jak předejít pádu apod.
 • Ptejte se! Pokud nerozumíte odpovědi, zeptejte se znovu!

 

 

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >