Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Jaké typy léčby poskytujeme

Jaké typy léčby poskytujeme

Chemoterapie

K léčbě se používají speciální preparáty, tzv. cytostatika, které se podávají nejčastěji injekčně do žíly ve formě infuzí či bolusů, někdy, spíše výjimečně, i perorálně v podobě tablet. Aplikace probíhá obvykle intermitentně, vždy dle určitého předem stanoveného schématu. Cytostatika do určité míry (dle typu a stádia onemocnění) ničí nádorové buňky a/nebo pozastavují nádorové bujení, ale současně mohou mít četné nežádoucí účinky na některé (zvláště rychle se množící) zdravé buňky organizmu.

Hormonální protinádorová léčba

Některé typy nádorových onemocnění jsou citlivé k hormonální manipulaci. To bývá velkou výhodou, jelikož tato terapie se zpravidla velmi dobře snáší. Podává se v tabletách nebo v injekcích.

Imunoterapie

Je indikována u vybraných diagnóz, obvykle se aplikuje ve formě podkožních injekcí a je relativně dobře tolerována.

Cílená a biologická léčba

Jde o velkou a různorodou skupinu nových a stále se vyvíjejících preparátů, injekčních i perorálních, které se používají buď samostatně anebo v kombinacích s cytostatiky. Obecně se vyznačují tím, že působí cíleně na buněčné dráhy či receptory, zodpovědné za nádorové bujení. Jelikož jejich vývoj stále probíhá, jsou soustředěny do komplexních onkologických center (http://www.linkos.cz/pro-pacienty/onkologicka-pracoviste/). Mimo ně je lze podávat pouze v rámci klinických studií.

Léčba v rámci klinických studií

Příbramská onkologie je zapojena do několika mezinárodních klinických studií a podílí se tak na zkoušení nových léčiv. Pacientům, kteří splňují zařazovací kritéria, je vždy taková terapie nabínuta.

Symptomatická terapie

Má za úkol potlačovat příznaky související s nádorovým onemocněním, nejde o kauzální léčbu. Jejím cílem je dosáhnout co nejlepší kvality života nemocného, ať už v období, kdy dostává protinádorovou terapii anebo po vyčerpání všech jejích možností. Konkrétně jde například o tlumení bolestí, péči o stav výživy pacienta, zlepšení jeho psychiky a podobně. Nemusí být vždy vázána na onkologa, je také plně v kompetenci praktických lékařů i lékařů jiných odborností.

Dispenzarizace

V příbramské onkologické ambulanci probíhá sledování pacientů, kteří prodělali nádorové onemocnění. Cílem je včas zjistit a adekvátně léčit případný relaps a/nebo včas odhalit pozdní nežádoucí účinky protinádorové léčby. Neprovádí se dispenzarizace prekanceróz či benigních nádorů. Nezajišťuje se zde skríning (vyhledávání nádorových nemocí).

 

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >