Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Iinterní JIP

Jednotka intenzivní péče (JIP) interních oborů

Umístění: AREÁL I, pavilon P, 2.patro (Příbram I, Gen. R. Tesaříka 80, PSČ 261 01)

JIP interních oborů pečuje o pacienty s interními chorobami, kteří vyžadují intenzivní péči. Jako součást Iktového centra Oblastní nemocnice Příbram, a.s. pečuje o pacienty s CMP, a to jak ischemické, tak hemoragické povahy. Při jednotce funguje Skupina pro cévní vstupy a nutriční ambulance. Jednotka je obsazena 14 lůžky pro intenzivní a resuscitační péči. Je vybavena nejmodernější monitorovací technikou, resuscitační technikou. Jednotka disponuje 4 ventilátory, vlastním UZ přístrojem který umožňuje provádět echokardiografické vyšetření i UZ vyšetření břicha, hrudníku a cév.
O pacienty pečuje vysoce erudovaných lékařů a sester.
Jednotka spolupracuje s ostatními odděleními nemocnice, především oddělením urgentního příjmu, Oddělením akutní a intenzivní medicíny, chirurgickými obory a Angiocentrem v Příbrami.
U vysoce specializovaných výkonů jednotka spolupracuje se špičkovými pracovišti v Praze, především Nemocnicí Na Homolce, II.interní klinikou VFN, IKEM a ÚVN.

Krédo oddělení:   „Dělejme správné věci správně, nikoliv věci jen správně“

Vize oddělení:
- spokojený pacient a jejich rodinní příslušníci
- medicína na úrovni současných znalostí
- ekonomicky únosná medicína
- spokojený personál

Historie JIP interních oborů  

Personál:
Vedoucí lékař JIP interních oborů: MUDr. Martin Zatloukal, telefon 318 641 268, email: martin.zatloukal@onp.cz
Zástupce vedoucího lékaře: MUDr. Ján Bobek, telefon 318 641 270, email: jan.bobek@onp.cz
Lékaři JIP interních oborů:
MUDr. Josef Šírek
MUDr. Kristína Suková

Staniční sestra: Mgr. Eva Mastná, telefon 318 641 258, email: eva.mastna@onp.cz

Poskytované služby:
- Intenzivní péče pro pacienty s interními onemocněními, včetně drenáže hrudníku a perikardu
- Péče o pacienty s arytmiemi , chronickým srdečním selháním a hypertenzí
- Implantace kardiostimulátorů
- Intenzivní metabolická péče
- Intenzivní neurologická péče (součást „Iktového centra“)
- Nutriční péče
- Nutriční ambulance (včetně zajištění domácí enterální výživy)
- Zajištění kvalitního a dlouhodobého cévního vstupu (porty, PICC, PICC – port, tunelizované porty) – „Skupina pro cévní vstupy“
- Konzultační činnost v oboru kardiologie, vnitřní lékařství a klinická výživa

Informované souhlasy

Odborné informace

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >