Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana > Články

AKTUALITY

19.9.2013 - Největší odborníci nukleární medicíny v Příbrami

Od 25. do 27. září 2013 se koná mezinárodní výroční kongres odborné společnosti, která lékaře z oboru nukleární medicíny v České republice zastřešuje. Hostitelem této velmi prestižní akce má tu čest  být Oblastní nemocnice Příbram, která sama disponuje špičkovým pracovištěm nukleární medicíny, kam se sjíždějí pacienti až například z Ostravy, Českého Krumlova nebo z Teplic. Záštitu nad kongresem převzal starosta města Příbrami, hejtman Středočeského kraje, ředitel FN Královské Vinohrady, děkan 3. LF UK a ředitel příbramské nemocnice. Nukleární medicína patří mezi nejmladší medicínské obory vůbec. Její vznik je možné datovat do druhé poloviny minulého století. Tento obor zahrnuje velmi široké spektrum diagnostiky a léčby, jejímž společným jmenovatelem je využívání radionuklidů v medicíně. Nukleární medicína přitom patří mezi nejšetrnější obory. V rámci diagnostiky dokáže často odhalit některá onemocnění ještě před jejich vznikem, což je pro včasnou léčbu naprosto klíčové. I v rámci léčby dokáže zasáhnout pouze nemocnou tkáň a nepoškodit tak tkáně zdravé. Právě šetrnost a výrazný efekt včasnosti diagnostiky a možnosti sledování vývoje nemocí jsou hlavními důvody, proč je tak často využívána v dětském lékařství. Kromě něj má veliký přínos pro některé typy onkologických onemocnění, v oblasti chorob oběhového systému včetně srdce,  v neurologii, v endokrinologii, u onemocnění pohybového aparátu nebo v diagnostice chorob ledvin.         MUDr. Stanislav Holobrada  ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.  

16.9.2013 - Fotogalerie štěstí v příbramské nemocnici

Výstava, která v nemocniční Galerii gaudii gratia vystřídá současné koláže, bude opět fotografická. Návštěvníkům tentokrát představí práci profesionálního fotografického ateliéru - bude jím Lovely Art, jehož provozovatelkou a zároveň autorkou vystavených fotografií je paní Monika Uhlířová. "Komerční fotografie mě živí, ale považuji se spíše za uměleckého fotografa, protože hodně lpím na ladění barev, kompozici, výrazu. Mám ráda jednoduché, přirozené fotografie. Fotografie pro mě představuje jedinečnou možnost zachycení určitých životních momentů a emocí v našich životech. Díky fotografii se na malou chvilku snažím zastavit čas, aby i po letech snímek probudil ty vzácné pocity." To je jakési stručné vyznání autorky, která na své internetové stránce zároveň vzpomíná na osobnosti, které jí ovlivnily na cestě k fotografii – Ing. Petra Čížka, paní Vítězslavu Klimtovou nebo Jana Saudka. A hlásí se k dětem jako k častému motivu svých fotografií - pro jejich dětský půvab, bezprostřednost a spontánnost, ale možná i pro náročnost přípravy k samotnému fotografování a úsilí, které musí fotograf vynaložit, aby zapomněly na objektiv fotoaparátu a nezvyklé prostředí ateliéru a svoji přirozenost zcela neztratily.   Výstava ponese název Fotogalerie štěstí a bude zahájena tradiční malou vernisáží v úterý 1.října v 17 hodin. Zastavit běh času je v moci fotografie, nikoliv pořadatelů výstav – na návštěvu té naší budou mít zájemci jako obvykle pouhé dva měsíce, říjen a listopad. Budou jako vždy vítáni.           MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram,. a.s.

30.7.2013 - Oblastní nemocnice Příbram zahájila provoz ordinace dětského praktického lékaře v Milíně

Oblastní nemocnice Příbram má další detašované pracoviště. Nemocnice vyhověla poptávce po chybějící službě dětského praktického lékaře v Milíně u Příbrami. Již nyní je proto v Milíně, ve Školní ulici 237, funkční ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, kterou provozuje příbramská nemocnice. Kontaktní telefon je 326 531 598, provozní doba ordinace je vždy v pondělí a ve středu od 9 do 11 hodin.     MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

25.7.2013 - Rozšíření parkovacích míst v nemocnici

Rozšíření parkovacích ploch má za cíl zejména zlepšení podmínek pro parkování pacientů a zaměstnanců nemocnice. Dalším záměrem tohoto opatření je zajištění regulace dopravy ve vnitřním areálu nemocnice. Vzhledem k investicím do systému parkování, bylo nutné stanovit přiměřené poplatky. Od 1. srpna 2013 bude zpoplatněno parkování i v areálu I. nemocnice v Příbrami 1. Hlavním cílem tohoto opatření je zajištění volných parkovacích míst uvnitř areálu pro pacienty nemocnice tak, aby zde  mohli zaparkovat především ti z nás, kteří v danou chvíli skutečně potřebují službu nemocnice. Ceny parkování: Prvních 15 minut parkování bude zdarma. V pondělí až pátek od 6:00 do 18:00 hodin bude poplatek za každou i započatou hodinu činit 10,- Kč. V pondělí až pátek od 18:00 do 6:00 hodin dalšího dne bude poplatek činit 20,- Kč. O sobotách, nedělích a svátcích od 6:00 do 18:00 hodin bude poplatek činit 20,- Kč. Ceny parkování v obou areálech budou od 1. srpna stejné. I areál I. bude k 1. srpnu uzavřen, k dispozici budou výdejní automaty na parkovací lístky. Nemocnice  v obou areálech nabízí možnost předplaceného parkování na vybraných místech pro osoby zvenku, tedy tzv. rezidenty, a to za cenu 500,- Kč/1 měsíc. Kontaktní telefon pro tuto službu je 318 641 104 (p. Černá, asistentka technicko-provozního náměstka). Příbramská nemocnice nabízí rezidenční parkování i svým zaměstnancům, a to za zvýhodněných podmínek. I když je cena poplatků za parkování v prostorách nemocnice relativně nízká, předpokládáme,  že nám toto opatření pomůže zajistit volná parkovací místa především pro naše pacienty a omezí tak parkování osob, které službu nemocnice nepotřebují a využívají výhodnou polohu obou areálů poblíž center Příbrami       MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

11.6.2013 - Bazální stimulace na sociálních a odlehčovacích lůžkách v Oblastní nemocnici Příbram

V současném zdravotnictví se v léčbě pacientů aplikuje mnoho nejrůznějších a současně velmi moderních metod. Stejně tak je tomu i v příbramské nemocnici.  A netýká se to „jen“ diagnostiky či možností zákroků. V ošetřovatelské péči o dlouhodobě hospitalizované ležící pacienty zdravotničtí pracovníci již několik let úspěšně využívají prvky konceptu Bazální stimulace. Tento systém péče aktivizuje pacienta pomocí polohování a speciálních masáží. V úzké spolupráci s rodinou pacienta je také vytvořena tzv.biografická anamnéza, která pak umožňuje odbornému personálu navázat s konkrétním pacientem velmi úzký a specifický vztah. Díky městu Příbram, od kterého nemocnice na projekt Bazální stimulace získala v tomto roce grant, plánuje Oblastní nemocnice Příbram využívat tuto komplexní péči kromě interní JIP, kde je již  bazální stimulace prováděna i na dalších lůžkových jednotkách, a to i v rámci své sociální služby – na sociálních a odlehčovacích lůžkách. Sociální lůžka jsou určena pacientům, kteří již mohou být propuštěni z akutní hospitalizace, např. po léčbě zlomeniny nebo jiném poranění či  onemocnění, ale souběh jejich chronických onemocnění, věku, sociální situace a úrovně soběstačnosti jim to neumožňuje. Odlehčovací lůžka zase pomáhají zajistit potřebný odpočinek pro všechny ty, kteří doma pečují dlouhodobě o osobu zcela odkázanou na jejich pomoc a potřebují si zařídit své osobní záležitosti, jsou sami nemocní nebo chtějí odjet např.na dovolenou. Pro  všechny, kteří o své blízké každý den pečují, je zde k dispozici služba, která zajistí na přechodnou dobu komplexní péči potřebným osobám a umožní  tak nabrat opět síly nebo překlenout nelehké období do doby než je zařízeno přijetí do jiné pobytové sociální služby,  připravena domácí péče nebo než se pečující osoba může takovému člověku znovu věnovat. Pro dotazy jsou k dispozici telefonní čísla: 318 641 264 a 318 654 140 nebo e-mail nasledna.pece@onp.cz MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram.a.s.

1.6.2013 - Oblastní nemocnice Příbram představuje další fotoklub

V rámci mapování příbramského regionálního fotografického dění představí Galerie gaudii gratia při Oblastní nemocnici Příbram v následujícím výstavním termínu členy a práci dalšího fotoklubu, tentokrát seskupení fotografů působících v Hořovicích a okolí. Historie Fotoklubu Hořovice sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy se spojily fotokroužky podniků ČKD Hořovice a Buzuluk Komárov. Po roce činnosti se uskutečnila první výstava v Hořovicích a další pak přibývaly v následujících letech. Výstavní činnost se realizovala v blízkém i vzdáleném okolí – lze jmenovat Zbiroh, Dobříš, Komárov, Hluboš, Prahu, Všeradice nebo Mariánské Lázně, kde se uskutečnila poslední výstava éry tehdejšího  vedoucího klubu pana Jana Mottla. Jeho nástupcem se stal Alois Crk, jeden ze zakládajících členů. Fotoklub žije, pracuje a snaží se přinést radost z dobré fotografie sobě, svým členům a v rámci výstav i ostatní veřejnosti. Monotématickou autorskou výstavu tedy znovu vystřídá pestrost a směs žánrů a motivů. Výstava bude otevřena tradiční vernisáží v úterý 4.6. 2013 v 17 hodin v pavilonu C v přízemí a potrvá do konce července. Galerie nemocnice je bezbariérová, sousedí s akutním příjmem pacientů, je přístupná všem – pacientům, jejich blízkým, zaměstnancům i těm, kteří tímto prostorem pouze procházejí, a to bez jakéhokoli poplatku. Těšíme se na vaši návštěvu.     MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

1.6.2013 - Zdravotnické potřeby

Od 3. června 2013 budou mít pacienti nemocnice, ale i široká veřejnost, k dispozici novou službu. Nemocnice ke 3. červnu  otevře provoz Zdravotnických potřeb. Pacienti a veřejnost tak budou moci přímo v areálu I., v pavilonu C, v prostoru hlavní recepce, využít služeb nového pracoviště nemocniční lékárny. Jde o další rozšíření služeb nemocnice, která tak vyjde vstříc pacientům, jejich blízkým, maminkám malých dětí i všem dalším, kterým v nemocnici tato služba dosud chyběla. V nabídce  Zdravotnických potřeb nebudou chybět ortézy, ortopedické pomůcky, přípravky k péči o pokožku dlouhodobě ležících pacientů, stomické pomůcky, možnost zapůjčení elektrické odsávačky mateřského mléka pro kojící maminky, některé rehabilitační pomůcky a mnoho dalších pomůcek a prostředků. Kromě umístění pracoviště a jeho nabídky bude jeho další výhodou odborný personál nemocniční lékárny, který všem zájemcům poradí a odpoví na možné dotazy Provozní doba Zdravotnických potřeb bude: Pondělí až čtvrtek 8:00 – 12 a 12:30 až 15:30, pátek 8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00 Umístění: AREÁL I. (Příbram I.), pavilon C, přízemí Kontaktní telefon: 318 641 779   MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram

1.6.2013 - Potřebujete praktického lékaře?

V tuto chvíli má jedna ordinace praktického lékaře nemocnice ještě volnou kapacitu pro zaregistrování a péči pro další pacienty.  V současné vysoce specializované medicíně má být praktik tím hlavním koordinátorem při diagnostice a léčbě pacienta. Správným nasměrováním pacienta k odborníkům může praktik výrazně urychlit diagnostiku a následnou léčbu, a tím pomoci svým pacientům v boji proti nemocem. Nezastupitelnou roli má praktik především v primární i sekundární prevenci nemocí. Je mnohokrát ověřeno, že správně prováděná prevence dovede zavčas odhalit počátky nemoci, začít včasnou léčbu a tím zabránit následnému nákladnému léčení rozvinuté choroby.  Provedení preventivní prohlídky ve stanovených intervalech (1x za dva roky) je hrazeno ze základního zdravotního pojištění, pacient tedy za něj nic neplatí. Primární péči v Oblastní nemocnici zajišťují tři ordinace praktických lékařů, které se nacházejí se v areálu II. nemocnice na Zdaboři, v  budově H,  v přízemí. Jejich jasnou výhodou je bezesporu okamžitá návaznost specializované a superspecializované péče v případech, kdy je to potřeba, stejně jako umístění ordinací přímo v areálu nemocnice, kde díky rychlé dostupnosti využívají služeb oddělení klinických laboratoří, radiodiagnostických oddělení a úzce spolupracují s ostatními diagnostickými, ambulantními i lůžkovými odděleními nemocnice. Společný nemocniční informační systém umožňuje téměř okamžitou výměnu informací - výsledky laboratorních a dalších vyšetření ( rentgen, ultrazvuk, CT, vyšetření magnetické rezonance a jiné), apod. Ordinace poskytují i pravidelná očkování (proti tetanu), zvláštní očkování ( proti žloutence typu A, B např. před vstupem do zaměstnání ve zdravotnickém zařízení, atd.), mimořádné očkování (proti chřipce, klíšťové encefalitídě, pneumokokům,...) Potřebujete z různých důvodů (stěhování, 1. registrace, změna lékaře) praktického lékaře? Pak Vám můžeme pomoci. Nabízíme volnou kapacitu se zázemím krajské oblastní nemocnice:

7.5.2013 - Májový koncert v příbramské nemocnici

V úterý 28. května 2013 v 17:00 hodin v přednáškovém sále Oblastní nemocnice Příbram a.s., uvede Komorní sbor pod vedením pana Jiřího Staňka a za doprovodu klavíristky paní Kateřiny Dukové  „Májový koncert“, na který bychom chtěli pozvat nejen naše stálé příznivce a posluchače, ale i všechny hudbymilovné zájemce. Uvedeme písně z repertoáru klasických autorů – Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, George Fridricha Handela a koncert oživíme písněmi ze známých muzikálů.  Protože se Májový koncert koná v nemocnici, jsou na něj opět zváni pacienti i zaměstnanci  nemocnice. Komorní sbor a Oblastní nemocnice Příbram se uvedením Májového koncertu připojí 28. května k podpoře  Střediska výcviku vodicích psů SONS ČR v Praze-Jinonicích, které se v tomto roce dostalo stejně, jako mnoho jiných neziskových organizací, do finančních potíží. Psy z tohoto střediska dostávají potřební lidé i z Příbrami a jejího okolí. Májového koncertu se tak zúčastní i zástupce tohoto střediska i se svým psím svěřencem. Vstupné na koncert je jako vždy zdarma, je ale možné pro pejsky přinést libovolný počet balíčků piškotů, které si zástupce střediska převezme v závěru koncertu. Těšíme se na hojnou účast a doufáme, že Vám Májový koncert zpříjemní jarní večer. Pokud koncert kromě příjemně stráveného večera a krásné hudby pomůže i možnosti pokračovat ve výcviku vodicích psů pro ty z nás, kteří nemají to štěstí být zcela zdraví, budeme rádi.     MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

30.4.2013 - Relaxace na rehabilitaci

Cítíte únavu, nebo stres? Trápí Vás bolesti zad a hlavy? V takové případě můžete navštívit pracoviště Centra komplexní rehabilitační péče a vybrat si z nabídky relaxačních balíčků. Rehabilitační centrum nemocnice nabízí kombinace oblíbených procedur – relaxační masáže, vodoléčebné procedury, rašelinové zábaly, relaxační masáže hlavy a obličeje, a další .... Nová služba je všem zájemcům k dispozici již od 1. května 2013. Nespornou výhodou této nabídky je,  že o zájemce bude pečovat tým vyškolených fyzioterapeutů nemocnice. K léčbě je třeba předem se objednat osobně nebo telefonicky na čísle 318 654 357 od pondělí do pátku vždy od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:00 hodin. Pokud nevíte, jaké procedury zvolit nebo které jsou pro vás nejvhodnější, v rehabilitačním centru všem zájemcům rádi poradí. Pro příznivce vodoléčebných procedur je v nabídce relaxace v hydromasážní vaně se zabudovanými tryskami nebo jemná perličková koupel celého těla. K dispozici jsou i končetinové vířivé koupele. Pro ty z nás, kteří upřednostňují aktivní pohyb, nabízí rehabilitační komplex plavání v bazénu - od října 2014 rehabilitační cvičení v bazénu vedené fyzioterapeutkou. Po celodenním stresu jistě potěší relaxační masáž  včetně předehřátí svalů jednorázovým rašelinovým či parafinovým zábalem. Při bolestech hlavy, nespavosti a psychické únavě doporučujeme sedativní masáž hlavy a obličeje. Součástí nabídky je odborné poradenství zkušených fyzioterapeutů nemocnice, a to zcela zdarma. Relaxační balíčky je také možné pořídit formou Dárkových poukazů  

15.4.2013 - Příbram znovu hostí setkání urologů

V pondělí 29. dubna 2013 proběhne v Příbrami další odborný urologický seminář za účasti lékařů ON Příbram a nemocnice Písek. O odborný program se přitom postarají příbramští urologové. A témata jsou více než zajímavá. Na programu bude současná léčba pacientů s benigní hyperplasií (nezhoubným zvětšením) prostaty se zaměřením na kombinační medikamentózní léčbu. To je inspirující pro lékaře a velmi atraktivní pro muže trpící tímto onemocněním, jelikož kombinační léčba může tyto pacienty zachránit před jinak jistou operací.  Lékaři se budou věnovat i cystickým onemocněním ledvin a jejich léčbě. Cysty ledvin jsou zjistitelné u cca poloviny populace, jedná se tedy o diagnózu, se kterou se urolog setkává velmi často. Některé typy cyst jsou rizikové především z hlediska možného vzniku zhoubného nádoru. V programu je také operační léčba nádorů ledvin a jejích moderních trendů.  Výskyt nádorů ledvin je v České republice bohužel nejvyšší na světě. Operační léčba je nejúčinnější zbraní proti této zákeřné chorobě, a proto je velmi důležité pozorně sledovat vývoj minimálně invazivních technik rozvíjejících se zejména v posledních letech, které jsou velmi šetrné k pacientům. Součástí semináře bude i  videoprezentace týkající se odstranění nefukční ledviny s její následnou morcelací, což je metoda umožňující odstranit ledvinu přes jeden speciální vstup o průměru pouhých 14mm. Takový typ operace provedl tým příbramské urologie v loňském roce jako vůbec první v České republice. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

22.3.2013 - Exotická příroda v nemocniční galerii

Na dubnový termín připravila příbramská nemocniční Galerie gaudii gratia znovu fotografickou výstavu. Tentokrát takovou, která pacientům a návštěvníkům nemocnice zprostředkuje nevšední zážitek z nahlédnutí do dalších - po nedávném Novém Zélandu a dřívější Etiopii a Radžastánu – exotických končin: na třetí největší ostrov světa Borneo. Jejím autorem je poslední z fotografů trojvýstavy Objektivem cestovatelů z roku 2010 v příbramském Zámečku, který se ještě v nemocnici nepředstavil: pan Petr Bambousek. Tématem výstavy ale nebude ostrov jako takový, Petra Bambouska zajímá především příroda. Například prostředí tropického pralesa a jeho obyvatel, velkých, menších, nenápadných i necvičenému oku skrytých, které hledá a nachází je často i na místech, která nejsou prvoplánovým cílem cestovatelů a fotografů. A jeho snímky přesvědčivě dokládají dar vidět motiv, umění zakomponovat jej do záběru a zachytit i zvládnutí fotografického řemesla a profesionalitu nezbytnou k tomu, aby vznikl záběr způsobilý k veřejné prezentaci, k publikaci nebo schopný uspět v konkurenci fotografické soutěže. Výstava bude otevřena tradiční vernisáží v úterý 2.dubna 2013 v 17 hodin. A troufáme si tvrdit, že stojí za návštěvu i v případě, že se právě nepotýkáte se zdravotními potížemi nebo že vás v tomto termínu nečeká žádná kontrola v nemocniční ordinaci.     MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

21.3.2013 - Oblastní nemocnice Příbram dál rozšiřuje otevírací dobu lékárny

Od úterý 2. dubna Oblastní nemocnice Příbram znovu rozšíří otevírací dobu své lékárny. Nová provozní doba se týká výdeje léků na recept i prodeje volně dostupných preparátů. Kromě pondělí a středy bude mít od 2.4.2013 lékárna nemocnice otevřeno od 7:30 až do 16:30 hodin i v úterý a ve čtvrtek. Nová otevírací doba lékárny nemocnice tedy je: Pondělí   7:30 – 16:30 Úterý      7:30 – 16:30 Středa     7:30 – 16:30 Čtvrtek   7:30 – 16:30 Pátek      7:30 – 15:30 Během otevírací doby je také možné kontaktovat lékárnu s dotazy, a to na čísle: 318 641 513     MUDr. Stanislav Holobrada  ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

14.3.2013 - Tradiční Velikonoční koncert Oblastní nemocnice Příbram s gospely již 27. března

Už ve středu 27. března se mohou zaměstnanci i pacienti nemocnice, stejně, jako jejich blízcí i široká veřejnost, těšit na další Velikonoční koncert. Nemocnice totiž do Příbrami znovu přiváží jeden z největších gospelových sborů v České republice - MARANTHA GOSPEL CHOIR. Sbor pravidelně spolupracuje s nejlepšími tuzemskými i zahraničními hudebníky, vydal již druhé DVD a jejich vystoupení je možné vidět u nás i v zahraničí. Do Příbrami si sbor připravil nové skladby a přiveze sebou minimálně jednoho hosta. V Oblastní nemocnici Příbram vystoupí gospelový sbor Marantha Gospel Choir již po třetí. V nemocnici, kde je přitom možné vidět i slyšet gospely  jako na jediném místě v Příbrami i jejím okolí, má tento sbor obrovský, pro mnoho lidí ale zároveň nepřekvapivý, úspěch. Příbramská nemocnice se tak několikrát do roka díky výstavním cyklům vlastní galerie a koncertům, které pravidelně pořádá, stává  i jakýmsi kulturním stánkem. Stejně jako každý jiný koncert nemocnice, je i Velkonoční koncert 2013 určen všem těm z nás, kteří mají rádi živou, melodickou až taneční, gospelovou hudbu. Koncert se koná 27. března od 17:00 hodin v areálu I. nemocnice (Příbram I.), v pavilonu C, ve 4. patře, v přednáškovém sále. Vzhledem k tomu, že vstup do sálu bude upraven na bezbariérový, zve nemocnice i více či méně  handicapované příznivce této krásné hudby. Protože se hudebníci vzdali nároku na svůj honorář, je i na tento Velikonoční koncert vstup ZDARMA   MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

26.2.2013 - Oblastní nemocnice Příbram rozšiřuje ordinační dny v gynekologické ambulanci v Sedlčanech

Oblastní nemocnice Příbram, která provozuje cca 2 roky gynekologicko-porodnickou ambulanci v Sedlčanech, rozšiřuje od 1. března 2013 původní ordinační dny o den další. Nemocnice tak vyhoví četným žádostem ze strany současných pacientek a dalších klientek, které se chtějí v nemocniční ambulanci, v místě svého bydliště,  také zaregistrovat. Ambulance  je vybavena tak, že dokáže sdílet data s nemocničním informačním systémem.  Díky tomu mají lékař i pacientky k dispozici velmi jednoduchou a především rychlou cestu k výsledkům aktuálních vyšetření, která byla provedena v příbramské nemocnici včetně například průběhu hospitalizace. Kromě  úterý, středy a pátku tak bude lékař nemocnice ordinovat v Sedlčanech i o pondělí, a to od 7:30 do 12:00 a od  12:30 do 14:00 hodin. S ohledem na značný zájem a kapacitu ambulance, prosíme zájemkyně o včasnou registraci. Pacientky je možné v ambulanci zaregistrovat od 1. března vždy v pondělí a ve středu Kontaktní telefon pro objednání je 318 677 280         MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

5.2.2013 - Nezavírejme oči - název nové výstavy v příbramské nemocnici a také téma, které je důležité i dnes

V únoru zahájí třetí ročník své existence a činnosti nemocniční Galerie gaudii gratia, malá improvizovaná výstavní „síň“ v přízemí nového pavilonu C zaměřená převážně na tvorbu regionálních fotografů a fotoklubů, kterou představuje pacientům nemocnice i zájemcům z řad příbramské veřejnosti. Toto zaměření jí zůstane vlastní i nadále, najdou se ovšem i výjimky, výstavy věnované jiným žánrům a jiným výtvarným disciplínám, které dominanci fotografie čas od času naruší. Jedna z těchto výjimek také otevře nový galerijní rok. Bude jí výstava prací studentů příbramského Gymnázia pod Svatou Horou věnovaná pacientům příbramské nemocnice při příležitosti jedenáctého února, tedy Světového dne nemocných. I když jejím hlavním smyslem je určitý pozdrav či povzbuzení těm, kteří jsou v tísni a zaskočeni nemocí, může přinést i další podněty k zamyšlení. Možná připomínku autorům samým, že bezstarostné mládí nebude trvat věčně a zdraví není samozřejmostí. Zamyšlení nad skutečností, zda svět současných studentů nebo obecně mladé generace není až příliš oddělen od světa generace rodičů a prarodičů, v němž přibývá chorob a příznaků, a zda to není chyba, protože ty světy by se měly prolínat, vzájemně s aspekty druhého počítat a být na ně připraveny a  obohacovat se tím, co jeden druhému může poskytnout. Kdo chce, možná ve vystavených kresbách najde i další sdělení. Název výstavy odkazuje na výrok Alberta Schweitzera: „Nikdo nesmí zavírat oči a domnívat se, že bolest, od níž odvrátil pohled, nenastane. Ať si nikdo neulehčuje tíhu odpovědnosti.“ Zda má či nemá naše společnost v tomto ohledu určitý dluh může posoudit sám za sebe každý. Výstava bude zahájena tradiční vernisáží v úterý 5.února v 17 hodin v prostorách galerie   MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.    

1.2.2013 - Příbram oblíbená mezi pacienty

Oblastní nemocnice Příbram již od roku 2005 využívá projekt, jehož náplní je sociologický anketní průzkum mezi pacienty o jejich spokojenosti s nemocnicí. Dnes projekt Kvalita očima pacientů používají všechny nemocnice přímo řízené ministerstvem zdravotnictví a mnohé další, krajské i jiné nemocnice. Po celou dobu nese projekt nemocnici 4 hlavní dimenze: Validita výsledných analýz Relevantní zpětná vazba od pacientů Srovnatelnost výsledků nemocnice v čase Srovnatelnost výsledků nemocnice s výsledky ostatních nemocnic, které projekt využívají   Oblastní nemocnice Příbram má za sebou poslední anketní průzkum mezi hospitalizovanými pacienty z podzimu tohoto roku, kdy se průzkum uskutečnil po dvouleté pauze. Mezitím nemocnice zrekonstruovala a zprovoznila některé nové prostory (nové pavilony C a F, zrekonstruovaná křídla monobloku D3 a D1), což s sebou kromě nového, příjemného prostředí a vybavení nese i zápory v podobě  určitého nepohodlí a diskomfotu pro pacienty i zdravotníky. Během těchto dvou let se nemocnice věnovala svému hlavnímu úkolu poskytovat co nejkvalitnější komplexní zdravotní péči, ale nezapomněla ani vzdělávání zaměstnanců v oblasti komunikace a zvládání stresových situací. Výsledky průzkumu ze závěru letošního roku dopadly pro příbramskou nemocnici velice dobře. Nemocnice získala certifikát SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech hlavních kategoriích (lůžkové zařízení, sestry a lékaři) a svými výsledky (nejvyšší možný rating A+) se zařadila mezi 10 nejlepších nemocnic v zemi v rámci projektu Kvalita očima pacientů. Databázi výsledků s možností porovnání jednotlivých nemocnic naleznete na adrese www.hodnoceni-nemocnic.cz Oblastní nemocnice Příbram jako pokaždé zveřejňuje celou analýzu na svých internetových stránkách www.nemocnicepribram.cz v nabídce Pro pacienty a návštěvy – Spokojenost pacientů.           MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.  

3.1.2013 - Oblastní nemocnice Příbram v roce 2013 výrazně rozšíří otevírací dobu nemocniční lékárny.

Oblastní nemocnice Příbram v roce 2013 výrazně rozšíří otevírací dobu nemocniční lékárny. A začíná už 7. ledna   Příbramská nemocnice vyjde počátkem roku vstříc požadavkům pacientů a prodlouží v roce 2013 otevírací dobu nemocniční lékárny, a to jak pro léky vydávané na recept, tak i pro prodej volně dostupných preparátů. Od 7. ledna bude prodloužena otevírací doba lékárny každé pondělí a středu. V průběhu roku nelze vyloučit ani rozšíření i v dalších dnech. Nová otevírací doba lékárny nemocnice je tak od 7.1.2013 následující:   pondělí 7:30 až 16:30 úterý 7:30 až 15:30 středa 7:30 až 16:30 čtvrtek 7:30 až 15:30 pátek 7:30 až 15:30   Připomeňme kontakty pro dotazy: tel.: 318 641 516, e-mail: lekarnaonp@onp.cz         MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2023 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim
infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >