Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana > Články

AKTUALITY

Přijďte s námi oslavit 10 let Dobrovolnického centra Oblastní nemocnice Příbram

Dobrovolnické centrum vzniklo v nemocnici v roce 2006. Od prvních nesmělých krůčků na oddělení následné péče došli dobrovolníci až k dnešnímu centru, které se věnuje pa..

Den diagnostiky pleti a vlasového poradenství

Zveme srdečně pacienty a návštěvníky ON Příbram na Den diagnostiky pleti a vlasového poradenství, který se koná  10.11. 2016 od 10.00 do 16.00 hodin v Ústavní lékárně O..

Nová rehabilitační péče v příbramské nemocnici

Centrum komplexní rehabilitační péče v příbramské nemocnici rozšiřuje od začátku října letošního roku své služby o nové Oddělení následné rehabilitace. Slavnostní otevření proběhlo 27. 9. 2016 za účasti ředitele nemocnice MUDr. Stanislava Holobrady a hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery. V přestřižení pásky je tentokrát podpořila ikona českého herectví paní Jiřina Bohdalová.

Dobrovolnictví je něco jako katarze

Pohled ženy, která vyměnila byznys za práci pro pacienty v Dobrovolnickém centru příbramské nemocnice. A cítí se naplněná a spokojená.

Stavíme pro Vás novou porodnici

Stavíme pro Vás novou porodnici. Omlouváme se za dočasné ztížení podmínek a hlučnost. Děkujeme za pochopení.

Kadeřábkův den letos ve znamení srdce a cév

10 let JIP interních oborů a 5 let Iktového centra příbramské nemocnice, to jsou dvě výročí pracovišť, která se zabývají diagnostikou a léčbou závažných akutních či život ohrožujících stavů. Při jejich příležitosti se 8. června na letošním 7. ročníku Kadeřábkova dne v Oblastní nemocnici Příbram sešli ti, kteří se v takových závažných případech věnují našemu srdci a mozkovým cévám - tedy kardiologové, neurologové, ale také lékaři specializovaní na léčbu pacientů v kritickém stavu (intenzivisté) či výživoví specialisté. Prestižní celodenní odborný seminář, který již tradičně pořádá jednotka intenzivní péče interních oborů příbramské nemocnice, každým rokem přiláká na dvě stovky účastníků z řad lékařů, sester i dalšího zdravotnického personálu nejen z příbramské nemocnice, ale i z jiných zdravotnických zařízení. Pozvání k přednáškám letos přijali odborníci z pražských pracovišť Nemocnice Na Homolce, VFN, IKEM či FN Motol a FN Královské Vinohrady. 

Nabitý program se ve 4 tematických blocích zabýval problematikou srdeční zástavy, srdečního selhání a poruch srdečního rytmu, problematikou cévní mozkové příhody (CMP) z příčiny nedokrevnosti (ischémie) mozkových tepen, problematikou výživy u kriticky nemocných pacientů a dalšími aspekty poskytování intenzívní péče.

Co přednáška, to vystoupení na slovo vzatých odborníků – v kardiologii  docent MUDr. Vojtěch Melenovský z IKEM, docent MUDr. Jan Bělohlávek z VFN či MUDr. Marek Janotka z Nemocnice Na Homolce, v léčbě mozkových cévních nemocí MUDr. Jiří Neumann z nemocnice v Chomutově a MUDr. Martin Kovář či MUDr. Ladislava Janoušková z Nemocnice Na Homolce. Čestnou přednášku „Současnost a perspektivy intenzívní medicíny“ uvedl nestor českých anesteziologů a intenzivistů prof. MUDr. Karel Cvachovec z FN Motol. Odborníci příbramské nemocnice se v této společnosti rozhodně neztratili a svědčily o tom nejen jejich přednášky, ale i zájem, kterému se od publika těšily.

„Těší nás, že k renomovaným lékařům se řadí i odborníci z naší nemocnice, především primář Neurologického oddělení MUDr. Jaroslav Korsa a vedoucí lékař interní JIP MUDr. Martin Polák“, řekl ředitel ON Příbram MUDr. Stanislav Holobrada. „Naše Iktové centrum s péčí o pacienty s cévní mozkovou příhodou i interní JIP v oblasti péče o pacienty s ohrožujícím onemocněním srdce a cév se mohou bez uzardění řadit k tomu nejlepšímu, co současná medicína nabízí.“
Letos již potřetí předal ředitel nemocnice v průběhu semináře čestné medaile Františka Kadeřábka lékařům příbramské nemocnice, a to emeritní primář interního oddělení  ZÚNZ MUDr. Ondřej Jeřábek, emeritní primář chirurgie MUDr. Vladimír Horák, emeritní primář oddělení nukleární medicíny MUDr. Jan Šantora, emeritní primář rehabilitačního oddělení MUDr. Josef Prágr a první staniční sestra nové JIP interních oborů Štěpánka Černá.

„Tradici Kadeřábkových dnů jsme obnovili před 8 lety na počest doktora Františka Kadeřábka, lékaře a prvního primáře Interního oddělení v příbramské nemocnici“, komentuje ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada a pokračuje: „Doktor Kadeřábek stál u zrodu první interní jednotky intenzívní péče v nemocnicích okresního typu a byl velmi uznávanou osobností jak mezi lékaři, tak mezi pacienty. Medailí jsou proto na jeho památku oceňováni lékaři příbramské nemocnice, kteří se významně zasloužili o rozvoj nemocnice“.


Zeptali jsme se MUDr. Martina Poláka, odborného garanta semináře:


Pane doktore, jakou péči poskytujete na jednotce intenzivní péče?

Na JIP hospitalizujeme pacienty se selháním, poruchami nebo ohrožením životních funkcí.
Jsou zde pacienti s onemocněním kardiovaskulárního systému, jako jsou například akutní srdeční selhání, akutní arytmie, akutní koronární syndrom a jiné. Přijímáme  pacienty s  těžkými metabolickými poruchami, pacienty s akutními onemocněními trávicího traktu (krvácení, akutní zánět slinivky břišní onemocnění žlučových cest), závažnými plicními onemocněními (zápal plic, dechová nedostatečnost) či akutním postižením mozku – především s diagnózou cévní mozkové příhody. Naše péče je takzvaně multioborová, to znamená, že pečujeme o pacienty i jiných odborností, především v tom případě, kdy pacient má onemocnění, které vyžaduje intenzivní péči interního charakteru. Jsou k nám tedy přijímáni i pacienti po velkých ortopedických či jiných chirurgických výkonech, pacientky po porodu, ale i onkologičtí pacienti. V rámci JIP také provádíme některé výkony, jako implantace kardiostimulátorů nebo zajištění dlouhodobých žilních vstupů. JIP je také centrem pro léčebnou výživu. Tyto naše aktivity se samozřejmě neobejdou bez spolupráce s lékaři dalších odborností.


Kteří to jsou?

V rámci Iktového centra nemocnice například velmi úzce spolupracujeme s neurologickým oddělením na diagnostice a léčbě iktů neboli cévní mozkové příhody neboli mrtvice. Statut Iktového centra uděluje ministerstvo zdravotnictví ČR vybraným nemocnicím, které splňují odborné podmínky pro poskytování moderní péče o pacienty s mrtvicí. V tomto směru je Iktové centrum příbramské nemocnice již od roku 2012 součástí sítě těchto center v rámci ČR.
Naše dříve uvedené aktivity se samozřejmě neobejdou bez spolupráce s dalšími odbornostmi, včetně intervenčních angiologů, endoskopistů, chirurgů a komplementu, především biochemického, hematologického, mikrobiologického oddělení nebo oddělení zobrazovacích metod. Je také nutné zmínit spolupráci s vyššími pracovišti – NNH, VFN, IKEM, FN Motol, ÚVN a oddělením hrudní chirurgie TN.


Vy sám pracujete v příbramské nemocnici 30 let. Co byste popřál svým kolegům a co svým pacientům?

Přeji svým kolegům, aby měli štěstí na své učitele. Já jsem měl v životě velké štěstí na své učitele a považuji to za jednu z nejdůležitějších věcí v profesním životě. Nechci na nikoho zapomenout, ale moje velké díky patří hlavně paní Dr. Holečkové a prim. Dr. Šírkovi – ti mě přivedli k oboru, kterým se zabývám dodnes, tedy ke kardiologii a intenzivní medicíně. Nesmím zapomenout ani na sestřičky, od kterých jsem se naučil mnoho praktických věcí – bez nich totiž naše práce není možná. Pacientům samozřejmě přeji hlavně zdraví, a pokud potřebují naši pomoc, pak slušné, vzdělané a chápající zdravotníky, kteří jim a jejich rodinným příslušníkům pomohou zvládnout jejich obtíže. 


                          MUDr. Martin Polák ve svém „království“Jubilejní desáté pediatrické dny


2.-3. června 2016 se ve Sporthotelu Trhovky na Orlické přehradě konaly jubilejní 10. Podbrdské pediatrické dny. Tradičního dvoudenního odborného semináře, které již desátým rokem organizuje Dětské oddělení Oblastní nemocnice Příbram, se vždy účastní okolo stovky dětských lékařů ze středočeských nemocnic, fakultních nemocnic v Praze a praktických lékařů pro děti a dorost z ambulantní sféry. Letos mezi nimi byli odborníci z nemocnic v Příbrami, Mladé Boleslavi, Kolína, Hořovic, Benešova, ale také třeba lékaři ze Strakonic a Tábora. Z renomovaných pražských klinik přijeli přednášet dětští specialisté z FN Motol, VFN, Thomayerovy nemocnice a nemocnice Bulovka. „Dětská medicína má svá specifika, a to jak v oblasti lékařské a ošetřovatelské péče, tak v oblasti psychologické, sociální i právní.  Nemoc dítěte je vždy zátěžovou situací pro celou rodinu a  dítě i rodiče tento stav prožívají více emočně než u dospělých“, říká primář Dětského oddělení Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Pavel Marček, odborný garant semináře.

Lékaři si letos vyslechli a vyměnili zkušenosti z léčby dětských pacientů s nemocemi zažívacího ústrojí, s alergickými reakcemi a poruchami imunitního systému či poruchami příjmu potravin. Zaměřili se také na problematiku akutních stavů a psychiatrických onemocnění v dětském lékařství. Zajímavá témata se skrývala pod názvy přednášek, například „Proč Honzíkovi není náhle rozumět“, „Hořovické sushi“ „Asi na ní něco leze“ či „Co jiného se dalo čekat“.

„Máme radost, že se nám daří organizace tak úspěšného setkání dětských lékařů, kde se nejen seznámí se zajímavými případy dětských pacientů a jejich léčby a s novinkami v moderních postupech, ale mohou se vzájemně setkat, vyměnit si neformálně zkušenosti z praxe či konzultovat některé případy svých pacientů. Letošní setkání má bohatou účast, výborný odborný program i krásné počasí a my už diskutujeme o tématech příštího roku. S našimi kolegy se budeme těšit na shledanou“, zhodnotil MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram.

ZEPTALI JSME SE MUDr. PAVLA MARČEKA:
1.    Pane primáři, jak byste charakterizoval tento každoroční odborný seminář? Co je jeho smyslem?
Pediatrické podbrdské dny  jsou setkáním  pracovníků dětských oddělení a  ordinací praktických lékařů ze středočeského kraje a dětských oddělení  některých mimokrajských nemocnic. Smyslem setkání  je formou odborných sdělení a kazuistik se  seznámit  s prací  jiných dětských oddělení, zajímavými případy, s kterými se v poslední době setkali .

2.    Jaká jsou hlavní témata letošního ročníku?
Hlavními tématy letošních Podbrdských pediatrických dnů jsou  gastroenterologie a dětská psychiatrie.

3.    Co byste jako hlavní garant a organizátor semináře chtěl zdůraznit  při příležitosti jeho 10. výročí?
Desátý ročník je známkou toho, že se tato akce setkala s jasným pozitivním ohlasem a každoroční  větší  účast nám přidělává radost ale i samozřejmě i jistou starost.

4.    Máte nějaká hodnocení či zpětné vazby od přednášejících a účastníků?
Z mnoha stran slyším při ukončení jednoho ročníku , že se všichni těší již na další ročník, což je pro nás jednoznačně  hnací motor k pokračování . Také přednášející se zvláště v současných  již reprezentativních podmínkách  kongresového  centra  při  Sporthotelu Trhovky cítí dle jejich slov velmi příjemně.  Zvláště všem, zdá se ,  vyhovuje výrazná neformálnost této akce.

5.    Proč je dětské lékařství samostatný obor? Nemohou děti léčit lékaři pro dospělé? Jaká má dětská medicína specifika?
Dítě  není  zmenšený dospělý člověk,  má své specifické zvláštnosti dané vývojem, má své  nemoci , které se v dospělém věku nevyskytují. Mimo to až do  batolecího věku pracuje dětský lékař bez možnosti  zeptat se pacienta co jej bolí, v té chvíli samozřejmě vystupuje  do popředí při stanovení správné diagnózy mimo odborných znalostí i jeho zkušenost a praxe. Proto většina lékařů pro dospělé se vyšetřování kojenců a malých batolat bojí.

6.    Kdybyste se dnes měl znovu rozhodnout, byla by to zase pediatrie?
My pediatři máme stejně jako učitelé to štěstí, že se zabýváme lidským jedincem na začátku jeho života a jsme ušetřeni  (až na vzácné výjimky) jeho smutných konců. Pediatrie je pro schopnost dětí se rychle uzdravovat  velmi optimistický obor (opět až na vzácné výjimky)  a protože je jinak v naší společnosti optimismu poskrovnu,  nelze než mít tento obor rád.     


                                   Primář MUDr. Pavel Marček a jeho tým

Tradiční jarní koncert je tu !

Ve čtvrtek 2. června 2016 od 17:00 hodin pořádá Oblastní nemocnice Příbram v parkovém prostoru před vstupem do hlavní budovy nemocnice v areálu 1 tradiční Jarní koncert v podání oblíbeného sboru MARANATHA GOSPEL CHOIR. Maranatha Gospel Choir je pěvecké uskupení hudebníků a zpěváků, v jejichž repertoáru jsou gospelové písně. Od roku 2005, kdy soubor vznikl, aktivně vystupuje po celé České republice i v zahraničí. Soubor patří mezi největší gospelové sbory v Čechách, vystupuje však také v menších formách do patnácti zpěváků. V příbramské nemocnici se na něj můžeme těšit již pošesté. Členové souboru Maranatha Gospel Choir se vzdali nároku na honorář, proto Vám můžeme nabídnout vstupné zdarma. Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že Vám i letošní Jarní koncert v příbramské nemocnici přinese příjemný zážitek. V nepříznivém počasí se koncert přesune do konferenčního sálu nemocnice, pavilon C, 4.patro. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Oslava 135 let trvání příbramské nemocnice

Středočeský den zdraví v Oblastní nemocnici Příbram 
připomněl 135. výročí jejího založení


Pečujeme o Vás 135 let. Tak znělo heslo oslav výročí založení nemocnice v Příbrami, které včera proběhly v rámci Středočeského dne zdraví. Nemocnice akci uspořádala ve spolupráci se Středočeským krajem v příbramském centru na Náměstí T.G. Masaryka. Bohatý program na hlavním pódiu i řada stánků, informujících o práci nemocnice i o zdravotní prevenci, přitáhly v době od 11 do 17 hodin odhadem okolo tisíce návštěvníků.

Všeobecná nemocnice v Příbrami byla založena 1. srpna 1881 a její historii byl samozřejmě věnován jeden ze stánků. Staré fotografie připomněly začátky nemocniční péče v Příbrami a tak jsme mohli vidět, jak vypadala budova nemocnice, operační sály nebo nemocniční prádelna či kde byla kdysi lékárna. Ty novější pak ukázaly období zahájení přestavby a dostavby budov areálu na počátku 21. století. Aktuální snímky nových moderních prostor jednotlivých oddělení ukázaly, že Oblastní nemocnice Příbram poskytuje svým pacientům opravdu vysoký standard péče, co do prostředí, tak do vybavení pracovišť.

Jediné, co fotografie nemohly dosvědčit, byl třetí rozměr péče, totiž lidskost a přátelskost příbramských zdravotníků. Ta ale byla cítit na celém náměstí a u každého stánku, v němž svou práci představovala jednotlivá oddělení. Do této atmosféry dobře zapadal i anděl, který se procházel mezi návštěvníky a rozdával letáčky s informacemi o domácí péči Andělka. Tu příbramská nemocnice letos nově otevřela, aby svým pacientům zkrátila pobyt v nemocnici a umožnila doléčení v domácím prostředí.

„Vítáme Vás a pojďte s námi slavit! Příbramská nemocnice udělala v posledních letech obrovský skok dopředu a věřím, že to naši pacienti oceňují“, řekl na úvod oslav ředitel Oblastní nemocnice Příbram Stanislav Holobrada, který zábavně-naučný program zahájil spolu se starostou města Příbrami Jindřichem Vařekou. Po nich se již postupně na pódiu za skvělého moderování Honzy Musila střídali v krátkých rozhovorech lékaři jednotlivých oddělení, představitelé vedení nemocnice, ale také další hosté, ať už zástupci Střední zdravotnické školy nebo Záchranné služby Středočeského kraje.

O tom, co lidé mohou udělat pro zdraví svého srdce a cév si s moderátorem na pódiu povídal MUDr. Martin Polák, vedoucí lékař Jednotky intenzivní péče interních oborů. Do stánku Kardiovaskulární prevence však lidi nějak zvlášť lákat nemusel. Zájemci o měření hladin cholesterolu a cukru v krvi, o zjištění hodnot jejich krevního tlaku či o konzultaci s nutriční terapeutkou tvořili u stánku stále frontu. Primář Interního oddělení MUDr. Ing. Filip Závada, PhD. zase s Honzou Musilem probral endoskopická vyšetření a především kolonoskopii, potřebnou pro prevenci nádorového onemocnění tlustého střeva. Jak to v lidském střevě vypadá a co vše může střevní stěnu postihnout, si zájemci mohli prohlédnout v průchozí velké nafukovací maketě střeva, kterou na akci nemocnici zapůjčil spolek Onkomaják. S primářem Urologického oddělení MUDr. Pavlem Hankem probral Honza Musil moderní léčbu nemocí močového ústrojí i nádorů prostaty a varlat u mužů, ale řeč se dostala i na to, co pan primář rád vaří. Návštěvníci se z úst chirurga MUDr. Svatopluka Smutného, který vůbec nebyl smutný, dozvěděli, co umí příbramská nemocnice udělat pro lidi s problémy se štítnou žlázou, od jeho kolegy MUDr. Klimenta pak o šetrné a moderní léčbě křečových žil, kterou v nemocnici provádí. Hosta na pódiu – MUDr. Taťánu Glosovou - měla i porodnice, která nyní prochází velkou stavební rekonstrukcí a po jejím skončení na podzim čeká na nastávající maminky a rodičky zbrusu nový komplex moderních porodních sálů a šestinedělí.

„Na této akci nám jde především o to, aby si její návštěvníci uvědomili hodnotu svého zdraví, aby o něm víc začali přemýšlet. A také aby věděli, že k nám mohou přijít, když pro své zdraví chtějí něco udělat,“ vysvětlila Mgr. Ivana Králíčková, manažerka ošetřovatelské péče Oblastní nemocnice Příbram. Podle ní lidé často nemocnici vnímají jen jako místo, kam směřují pacienti s akutními zdravotními potížemi. „Už méně ale vědí o tom, že jim můžeme například v lékárně nabídnout různé poradenství, že jim mohou být k dispozici nutriční terapeutky, naše nová domácí péče nebo třeba odlehčovací lůžka pro dočasnou péči o chronicky nemocné členy jejich rodin,“ dodala Mgr. Králíčková.

Vystoupení zdravotníků ale nebyla zdaleka jedinou náplní programu. Velkou pozornost, ať už na pódiu nebo poté ve stánku přitáhli tři psi, které přivedla canisterapeutka Monika Posekaná. Lidé se od velké bílé Amandy, od menšího Káji ani od štěněte kolie Bony nemohli odtrhnout. A pejsci snášeli neustálou pozornost stejně radostně, jako když s nimi paní Posekaná pravidelně navštěvuje dětské oddělení, LDN nebo oddělení ošetřovatelské péče příbramské nemocnice. Vítaným zpestřením především pro děti, ale nejen pro ně, byl také stánek Zdravotních klaunů nebo program zaměřený na bezpečnost v dopravě. Návštěvníci si mohli prohlédnout také vybavení sanitky, nebo se dozvědět něco o tom, jak by mohli nemocnici pomáhat jako dobrovolníci.

Kromě povídání zněla náměstím během oslav také hudba. Nadšený potlesk sklidila po svém krátkém koncertu Bára Basiková. Originální bylo vystoupení dívek z aerobiku Sportklubu Milín, které během odpoledne pod vedením Šárky Nosákovcové třikrát zatančily sestavu „Myjeme si ruce.“ Zvaly tím návštěvníky k dalšímu ze stánků, zaměřenému na správnou hygienu rukou. Ta je klíčová pro zabránění přenosu infekcí mezi pacienty v nemocnici.

Na závěr odpoledne proběhlo slosování speciálních lístků, na něž lidé při obcházení informačních stánků sbírali razítka. Hlavní cenou byl přístroj Soda Stream k výrobě domácí sodovky, který si odnesla spokojená výherkyně. Závěr odpoledne patřil příbramským hudebníkům – skupinám Přelet M.S. a Bylo nás šest, kterým ke koncertu nakonec posvítilo i sluníčko.Podívejte se na  fotoreportáž >>

Podívejte se na  leták >>Další informace:

Jitka Kalousková
Referent PR
Oblastní nemocnice Příbram
jitka.kalouskova@onp.cz
Tel.: 318 641 127


Změna provozu porodnice a Babyboxu.

Z důvodu probíhajících stavebních rekonstrukcí na Gynekologicko-porodnickém oddělení bude v období od 21. 5. – 29. 5. 2016 včetně omezen provoz porodních sálů a nebude v provozu Babybox. Ten bude zprovozněn 30.5.2016.
V této době budeme samozřejmě provádět neodkladné porody a přijímat rodičky a těhotné, které jsou rizikové pro jakýkoli další transport do jiné nemocnice.
V návaznosti na tuto situaci bude v době od 28.5 do 29.5. 2016 uzavřeno oddělení šestinedělí. Pacientky po porodu budou hospitalizovány na Gynekologickém oddělení.
Po uvedeném období bude provoz obnoven v obvyklém režimu.
Omlouváme se za dočasné ztížení podmínek a těšíme se spolu s Vámi na novou porodnici.
 
MUDr. Petr Chudáček
Primář Gynekologicko-porodnického oddělení 

Světový den hygieny rukou v režii příbramské nemocnice

Podívejte se na  fotoreportáž >>Pacienty, návštěvníky, hospitalizované pacienty i samotné zaměstnance Oblastní nemocnice Příbram dnes oslovil tým sester pro kontrolu infekcí během osvětové akce, pořádané v nemocnici tradičně při příležitosti Světového dne hygieny rukou. Ten každoročně připadá na 5. května a jako projekt Světové zdravotnické organizace se připomíná všude na světě. V příbramské nemocnici probíhal vzdělávací program od 9 hodin ráno do 14 hodin odpoledne na několika místech. Jeho cílem bylo upozornit na nutnost správného mytí a dezinfekce rukou, jejichž prostřednictvím by jinak snadno mohly být přenášeny nebezpečné infekce.

Na to, že se o mnoha chorobách mluví jako o „nemocech špinavých rukou“, upozornil hned na začátku akce ředitel Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislav Holobrada, který přišel pozdravit tým sester pro kontrolu infekcí a poděkovat jim za jejich aktivní účast na celém programu. Poté již zájemci ve vstupní hale nemocnice dostali možnost prověřit si na speciálním přístroji to, jak dobře si umí vydezinfikovat ruce. Po potření fluorescenční dezinfekcí a vložení rukou do přístroje mohli jasně vidět svítící místa kůže, zbavená patogenů, zatímco tmavé části rukou svědčily o tom, že na ně se dezinfekce nedostala a mohou tedy být nadále kontaminovány možnými původci infekcí.

„Správné mytí rukou a jejich následná dezinfekce je jedním z nejlehčích způsobů, jak se kdekoliv vyhnout mnoha přenosným onemocněním, až 80% procent všech infekčních onemocnění se totiž přenáší na rukou “ zdůrazňuje vedoucí sestra týmu Oblastní nemocnice Příbram Petra Zívalová. Infekční viry či bakterie mohou být přenášeny na rukou kohokoliv – pacientů, zdravotníků i návštěv, které přicházejí za svými nemocnými blízkými. Hospitalizovaní pacienti jsou přitom nejvíce ohroženou skupinou, protože infekce, získané během pobytu v nemocnici, značně prodlužují léčbu, dobu hospitalizace a mohou i vážně ohrozit život pacienta. Právě kvůli zvyšování bezpečnosti pacientů Světová zdravotnická organizace věnuje hygieně rukou jeden z dnů v roce a vyhlásila i soutěž o nejlepší osvětový projekt, do něhož se příbramská nemocnice zapojila. 
Během dnešního  Světového dne hygieny rukou se návštěvníci Oblastní nemocnice dozvídali informace o tom, jak má vypadat správný postup mytí rukou, k čemu slouží dezinfekce, jakým nemocem lze takto předejít či kde si lze ruce naopak nejsnadněji kontaminovat. Několik týmů sestřiček, doplněných dobrovolníky nemocnice a studentkami příbramské SZŠ VOŠ, pracovalo v prostorách hlavní vstupní haly s recepcí,  v ambulantních čekárnách i na lůžkových odděleních. Navštívily tak třeba hospitalizované pacienty na odděleních ortopedie, rehabilitace, neurologie a novorozenecké. Tady mají maminky tradičně velký zájem o informace, jak chránit zdraví svých dětí.  Sestřičky přišly i na Dětské oddělení, kam je doprovodili dobrovolníci nemocnice s pejsky, aby současně poskytli malým pacientům canisterapii. No a po ní se přece musí umýt ruce!

Během přestávky na oběd si čistotu vlastních rukou mohli ověřit i samotní zaměstnanci nemocnice, protože se epidemiologické sestry přesunuly i s přístrojem, kontrolujícím správnou dezinfekci rukou, k nemocniční jídelně.  Toto téma je samozřejmě v Oblastní nemocnici Příbram aktuální nejen o Světovém dni hygieny rukou. „Dodržování hygieny rukou je stále kontrolováno vnitřními audity a pravidelnými mikrobiologickými stěry z rukou personálu a z prostředí,“ dodává Petra Zívalová.

Dneškem ale akce nekončí. Pokračovat bude až do úterý 10. května několika návštěvami týmu sester v některých mateřských školkách a prvních třídách ZŠ. Pro nejmenší děti jsou připraveny dárky, pohádka o bacilech Zlostnících a také „Diplomy za čisté ručičky“.
Jitka Kalousková
Referent PR
Oblastní nemocnice Příbram
jitka.kalouskova@onp.cz
Tel.: 318 641 127


Jaro přivítala příbramská nemocnice hudbou

Vstupní halou pavilonu C v příbramské nemocnici zněla 4. května hudba. Přicházející pacienti vstupovali lehce udiveni, po chvíli se však zaposlouchali do tónů stejně, jako ti přítomní. Co se tu dělo? V rámci 48. ročníku festivalu Antonína Dvořáka se 4. května 2016 konal DEN S ANTONÍNEM DVOŘÁKEM, kdy po Příbrami zněla klasická hudba na různých místech – na náměstí T.G. Masaryka, v Pražské ulici i na Svaté Hoře. Celý den začínal dvěma koncerty právě v příbramské nemocnici v 9 a v 11 hodin. Pacientům i návštěvníkům pro radost hráli žáci zobcové a příčné flétny ze ZUŠ A. Dvořáka, smyčcový soubor ze ZUŠ T. G.Masaryka a smyčcové kvarteto Hanse Krásy, které se může pochlubit účastí a oceněním na různých mezinárodních hudebních festivalech včetně Pražského jara. Koncert moderoval svým příjemným hlasem herec příbramského divadla Lukáš Typlt. Děkujeme za krásný koncert a těšíme se někdy příště na shledanou. MUDr. Stanislav Holobrada Ředitel ON Příbram         

Zdravotní klauni přinesli radost do LDN příbramské nemocnice

Pondělní odpoledne 25. 4. 2016 se v léčebně dlouhodobě nemocných Oblastní nemocnice Příbram odehrávalo ve znamení smíchu a dobré nálady. Na návštěvě za seniory tu totiž byli zdravotní klauni a věřte, že to stálo za to. Přijďte k nám zase!!!

Zdravotní klaun, o.p.s., letos slaví 15 let od svého založení a oslavy proběhají vcelku netradičně. Týmy zdravotních klaunů vyráží do 15 zdravotnických zařízení po celé republice, aby svou návštěvou potěšili ty, za kterými nemohou docházet pravidelně. 
 
Celkem 86 zdravotních klaunů v současné době pravidelně navštěvuje 64 dětských oddělení nemocnic a 7 domovů pro seniory po celé republice, o klaunské návštěvy má však zájem dalších více než 50 zařízení, které organizace musí s ohledem na lidské a finanční kapacity odmítat. V rámci oslav se proto rozhodli pod heslem - „my slavíme, ale dárky vezeme vám“ – navštívit 15 takovýchto zařízení a potěšit je dvouhodinovou klaunskou návštěvou. Ta v léčebně dlouhodobě nemocných pacientů příbramské nemocnice v areálu na Zdaboři se konala právě včera. A tady se na ni můžete podívat.

   

    

    
 
Den diagnostiky pleti a vlasového poradenství

Zveme srdečně pacienty a návštěvníky ON Příbram na Den diagnostiky pleti a vlasového poradenství, který se koná  27.4. 2016 od 10.00 do 15.00 hodin v Ústavní lékárně ON Příbram. Trpíte vypadáváním vlasů, nadměrnou tvorbou lupů nebo máte problém s mastnými vlasy? Hledáte jedinečnou péči pro svou pokožku, která dennodenně trpí stresem, vlivy nepříznivého počasí a dalšími náročnými okamžiky? Trápí Vás suchá či příliš pigmentovaná pleť nebo se chcete dozvědět, jak účinně bojovat s příznaky stárnoucí pokožky? Přijďte se zdarma poradit se specialistou renomovaných firem AVENE a DUCRAY o vhodné péči o Vaši pleť a vlasy. Poskytne Vám rady pro ošetřování pleti a vlasů včetně diagnostiky pleti. Na místě si budete moci zakoupit také přípravky těchto firem z oblasti dermokosmetiky a vlasové péče. Těšíme se na Vás 27. dubna 2016 v lékárně ON Příbram. Neváhejte a navštivte nás.

Patron Andělky Pavel Nový: Nemocnici mám co vracet

Když jej prý oslovili lidé z nemocnice, s nabízeným patronátem neváhal ze známých důvodů. „Docela dlouho jsem si v Příbrami poležel a taky tady poprvé umřel a znovu se narodil," vrací se herec se sobě vlastním humorem k západonilské horečce, kterou si před lety přivezl z dovolené. „Mám nemocnici co vracet. A taky si moc dobře pamatuji, když jsme se s manželkou střídali při péči o matku, jak to bylo složité a časově náročné. Taková péče v domácím prostředí je nenahraditelná. Doma je prostě doma, " vysvětluje, proč kývl na patronát Andělky. ANDĚLKA Domácí péče Oblastní nemocnice Příbram     Hledáte služby domácí zdravotní péče? Chcete zkrátit pobyt v nemocnici a doléčit se v domácím prostředí? Nabízíme Vám profesionální služby domácí zdravotní péče. Domácí péče Andělka •    Zajišťuje odbornou zdravotní péči profesionálními zdravotníky •    Přijede za vámi domů a zajistí odborné úkony dle předem dohodnutého rozsahu •    Pomůže radou i odbornou péčí •    Po dohodě zajistí také nadstandardní služby napříč obory Služby domácí péče Andělka •    Jsou určeny klientům všech věkových skupin včetně dětí •    Jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu dle indikace lékaře •    Jsou zajišťovány v Příbrami a okolí do 25 km Domácí péči Andělka indikuje •    Ošetřující lékař v nemocnici na 2 týdny po propuštění •    Praktický lékař na dobu několika týdnů Úhrada domácí péče Andělka •    Standardní péče je hrazena ze zdravotního pojištění klienta. Nadstandardní služby dle ceníku. Obracejte se na nás s Vašimi dotazy na domácí péči, rádi Vám odpovíme.        ANDĚLKA Domácí péče Tel.: 318 641 391 Mobil: 725 572 778 e-mail: domaci.pece@onp.cz Úřední hodiny: Po – pá: 13.00 – 15.00 Adresa: Oblastní nemocnice Příbram Areál 1 Gen. R. Tesaříka 80 Příbram 1 Vrchní sestra Michaela Kopcová Poskytované služby >> Ceník nadstandarních služeb >>

Diagnostika pleti zdarma

Ústavní lékárna Oblastní nemocnice Příbram zve srdečně všechny zájemce z řad pacientů i veřejnosti na předváděcí akci kosmetické firmy SYNCARE. Akce se koná dne 12. 4. 2016  od 10 – 15.00 hodin v prostorách lékárny a zahrnuje diagnostiku pleti od firmy SYNCARE zdarma.  Firma SYNCARE vyrábí profesionální kosmetiku a dermokosmetiku pro kosmetické salony, lékárny a lékaře. Vyškolená specialistka Vám určí pomocí speciálních sond hydrataci pleti a množství jejího povrchového mazu. Dále vyhodnotí SPF kůže a stanoví, jak vaše pokožka dokáže udržovat optimální vlhkost. Těšíme se na Vaši návštěvu. Ústavní lékárna Oblastní nemocnice Příbram

Tulipánová onkologie v nemocnici

Na oknech Onkologického oddělení příbramské nemocnice „kvetou“ již nyní pestrobarevné tulipány. Příbramská nemocnice se tak zapojila do akce Tulipánový měsíc, kterou již několikátý rok pořádá nezisková organizace Amélie na podporu onkologicky nemocných. Dobrovolnické centrum příbramské nemocnice s Amélií dlouho spolupracuje a každoročně Tulipánový měsíc v nemocnici zajišťuje.
 
Akce, při které se každoročně zdobí ambulantní i lůžková oddělení pro onkologicky nemocné pacienty, má svůj význam jak ve zpříjemnění prostředí, ale také ve vyjádření solidarity a podpory právě pro lidi s tímto onemocněním. Tradičně se v březnu zdobí oddělení obrázky tulipánů jako symbolu jara, ale i naděje na vítězství v boji se zákeřnou nemocí.

Dobrovolníci v příbramské nemocnici se v průběhu února postarali o takovou propagaci akce, že na začátku března se v kanceláři Dobrovolnického centra sešlo několik set obrázků tulipánů, znázorněných nejrůznějšími výtvarnými technikami. „Chtěli bychom zde poděkovat zúčastněným školám, organizacím i jednotlivcům bez nichž by se akce nedala v takovém rozsahu vůbec uskutečnit. Onkologie teď září barvami, je veselá a velmi „tulipánová““, usmívá se Monika Ciklerová, koordinátorka Dobrovolnického centra příbramské nemocnice. „Další množství tulipánů, které se už na toto oddělení nevešlo, udělá radost pacientům na oddělení LDN a ošetřovatelské péče v areálu na Zdaboři a rozjasní také spojovací chodby mezi jednotlivými odděleními.Za pomoc při této milé akci všem tulipánovým dárcům moc děkujeme a pacientům vzkazujeme: Na svou těžkou nemoc nejste sami!“, dodává.

Mezi dárce tulipánů pro pacienty ON Příbram patří:
Waldorfská škola Příbram, kontakt p.uč.Kateřina Bryndová
Klienti Chráněného bydlení Nalžovický zámek, p.s.s., obrázky přinesla naše dobrovolnice Marie Molková
Klienti Domova seniorů na Březových Horách Příbram, kontakt sociální pracovnice p. Lucie Křížová
Třída 1.A Základní školy v Jiráskových sadech Příbram, p.uč.Jana Jeníková
Základní škola Pod Svatou Horou Příbram, kontakt p.uč.Kristýna Bláhová
Klienti NZDM Bedna Příbram, kontakt Dana Pastuchová
Pacienti odd. Akutní rehabilitace, Oblastní nemocnice Příbram, kontakt ergoterapeutka Kateřina Tichá
Odborné učiliště Pod Šachtami Příbram, p.uč. Jarmila Burmannová
Integrovaná střední škola Příbram, p.uč. Marie Velflova

DĚKUJEME!
Monika Ciklerová (vlevo) a její kolegové z Dobrovolnického centra letos „natrhali“ pro pacienty náruče tulipánů.
Den diagnostiky pleti a vlasového poradenství

Zveme srdečně pacienty a návštěvníky ON Příbram na Den diagnostiky pleti a vlasového poradenství, který se koná 15. 3. 2016 od 10.00 do 15.00 hodin v Ústavní lékárně ON Příbram. Trpíte vypadáváním vlasů, nadměrnou tvorbou lupů nebo máte problém s mastnými vlasy? Hledáte jedinečnou péči pro svou pokožku, která dennodenně trpí stresem, vlivy nepříznivého počasí a dalšími náročnými okamžiky? Trápí Vás suchá či příliš pigmentovaná pleť nebo se chcete dozvědět, jak účinně bojovat s příznaky stárnoucí pokožky? Přijďte se zdarma poradit se specialistou renomovaných firem AVENE a DUCRAY o vhodné péči o Vaši pleť a vlasy. Poskytne Vám rady pro ošetřování pleti a vlasů včetně diagnostiky pleti. Na místě si budete moci zakoupit také přípravky těchto firem z oblasti dermokosmetiky a vlasové péče. Těšíme se na Vás 15. března 2016 v lékárně ON Příbram. Neváhejte a navštivte nás.

Příbramská nemocnice získala značku kvality a bezpečí

Celostátní značkou kvality zdravotní péče – českou akreditací SAK ČR (Spojená akreditační komise ČR) se Oblastní nemocnice Příbram může „pyšnit“ od začátku letošního roku. „Akreditaci a její certifikát jsme získali na konci minulého roku. Jsme na to opravdu pyšní, protože potvrzuje, že v naší nemocnici se chováme tak,  abychom zajistili pacientům moderní a dobře organizovanou medicínu s maximální možnou mírou předcházení všem rizikům, která se při poskytování zdravotní péče mohou vyskytnout“, říká ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada a zdůrazňuje: „Je to nejen významné ocenění profesionality a práce našich zaměstnanců, ale zejména důležitý signál pro naše pacienty, že jsme bezpečná nemocnice“. Akreditační audit proběhl v Oblastní nemocnici Příbram v listopadu 2015. Tři nezávislí auditoři Spojené akreditační komise prošli za několik dnů celou nemocnici a kontrolovali plnění několika set akreditačních standardů, které zahrnují veškeré důležité činnosti, související jak s bezprostřední péčí o pacienty, tak s oblastí bezpečného, efektivního a správného řízení nemocnice. Tým auditorů je složen z lékaře, sestry a odborného technika a každý z nich kontroluje provoz nemocnice ve své oblasti, tedy lékař sleduje průběh a všechny procesy spojené s lékařskou péčí, sestra veškerou činnost v ošetřovatelské péči a technik kontroluje provozně-technické procesy. Auditoři prověřili nemocnici doslova od hlavy až k patě. Při individuálních inspekcích prošli řady oddělení, například standardní lůžková oddělení, jednotky intenzivní péče, operační sály,  lékárnu, laboratoře, patologii, urgentní příjem, ambulantní ordinace, rehabilitační oddělení či ARO, ale také technické zázemí nemocnice. Na jednotlivých medicínských pracovištích si inspektoři všímali především, jak je zajištěna bezpečnost pacientů, zda jsou zdravotníci dostatečně kvalifikovaní a průběžně edukováni, zda respektují pacientovo soukromí, jak se předepisují a podávají léky, jak je vedena zdravotnická dokumentace či zda se dodržují hygienické předpisy a kontrolují infekce.Detailně se zabývali zajištěním správné identifikace pacienta, zabezpečením prevence záměny operačního výkonu a strany jeho provedení, úplností zdravotnické dokumentace a přesným zachycením zodpovědností všech zdravotníků podílejících se na léčbě pacienta během jeho pobytu v nemocnici, zejména v oblasti podávání léků, dále zacházením s rizikovými léčivy a skladováním léků. K prověřování funkce těchto procesů si vybrali náhodně zvolené pacienty a sledovali v dokumentaci jejich cestu nemocnicí od příjmu přes různá vyšetření, zákroky či operaci až k propuštění (takzvaná metoda Stopař).      Nevěnovali se však jen lékařské a ošetřovatelské péči, ale zajímal je i technický provoz nemocnice. Zaměřili se například na kvalitu skladování potravin, dodržování doby jejich trvanlivosti, čistotu kuchyně, mytí nádobí. Chtěli také vědět, zda správně funguje systém přípravy dietních jídel. Prověřovali rovněž nakládání s nemocničním prádlem, s odpadem, došlo i na provoz úklidu a autodopravu. Kontrolovali zdravotnickou techniku a přístroje, ověřovali jejich pravidelnou kontrolu a zabývali se i fungováním nemocničního IT, postupy v krizových situacích a požárním zabezpečením, zabývali se organizačními směrnicemi. Stranou nezůstaly ani personální záležitosti, kontrolovali kvalifikace zaměstnanců, zejména zdravotníků pro výkon jejich činnosti. „Akreditace pro nás znamená potvrzení základních pilířů, na nichž dlouhodobě stavíme, a těmi jsou kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a předcházení možným rizikům“, říká MUDr. Petr Polouček, zástupce ředitele pro lékařskou péči a vysvětluje: „certifikát mimo jiné říká, že toto vše je garantováno dodržováním přesně daných standardů, bez jejichž splnění by akreditace nebyla udělena. Uděluje se vždy na tři roky a potom musí nemocnice znovu procházet kontrolním auditem a akreditaci obhájit, není to tedy nic jednorázového, co bychom měli jednou pro vždy. Za získáním certifikátu se skrývá velké úsilí a velké množství každodenní práce všech zaměstnanců nemocnice a především zdravotníků. Postupují přitom podle přesných pravidel, jejichž smyslem je co možná nejvyšší bezchybnost léčebných procesů a bezpečí pacienta. Na jejím konci má být spokojený a dobře léčený pacient“. Jitka Kalousková Referent PR Oblastní nemocnice Příbram

Slavnostní předání nového Babyboxu

Dne 2. února 2016 se ve vstupní hale příbramské nemocnice konalo slavnostní předání nového Babyboxu za přítomnosti zástupců Nadačního fondu pro odložené děti, ON Příbram, zástupců města Příbram, sponzorů, médií a další veřejnosti. Úvodního slova se ujali zakladatel Nadačního fondu  Ludvík Hess a ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada. Přítomné hosty pozdravili také místostarosta města Příbrami Alena Ženíšková a senátor PČR Ing. Jiří Burian. Nový Babybox bude uložen v nemocnici a zprovozněn po ukončení stavebních prací na rekonstrukci porodních sálů a oddělení šestinedělí v pavilonu D4 v hlavním areálu ON Příbram, kde je tradičně umístěn stávající Babybox. Ten bude v provozu i během rekonstrukce až do doby, kdy bude nahrazen novým. „Rekonstrukce komplexu porodních sálů a oddělení šestinedělí s dotací od Středočeského kraje ve výši 80 milionů korun je největší investiční akcí příbramské nemocnice v letošním roce“, říká ředitel ON Příbram MUDr. Stanislav Holobrada a pokračuje „stavební práce zasáhnou celý pavilon D4, a nemocnice proto logicky považuje za rozumné instalovat nový Babybox včetně technického zabezpečení a připojení na datovou síť nemocnice až po dokončení rekonstrukce. Nikdo se ovšem nemusí bát, že v provozu Babyboxu dojde k výpadku, do doby instalace nového Babyboxu bude samozřejmě stále v provozu ten stávající“.

Den diagnostiky pleti a vlasového poradenství

Zveme srdečně pacienty a návštěvníky ON Příbram na Den diagnostiky pleti a vlasového poradenství, který se koná  9. 2. 2016 od 10.00 do 15.00 hodin v Ústavní lékárně ON Příbram. Trpíte vypadáváním vlasů, nadměrnou tvorbou lupů nebo máte problém s mastnými vlasy? Hledáte jedinečnou péči pro svou pokožku, která dennodenně trpí stresem, vlivy nepříznivého počasí a dalšími náročnými okamžiky? Trápí Vás suchá či příliš pigmentovaná pleť nebo se chcete dozvědět, jak účinně bojovat s příznaky stárnoucí pokožky? Přijďte se zdarma poradit se specialistou renomovaných firem AVENE a DUCRAY o vhodné péči o Vaši pleť a vlasy. Poskytne Vám rady pro ošetřování pleti a vlasů včetně diagnostiky pleti. Na místě si budete moci zakoupit také přípravky těchto firem z oblasti dermokosmetiky a vlasové péče. Těšíme se na Vás 9. února 2016 v lékárně ON Příbram. Neváhejte a navštivte nás.

Příbramská nemocnice zahájila novou výstavní sezónu ve své galerii

V galerii Gaudii Gratia Oblastní nemocnice Příbram se můžeme již několik let potkávat s tvorbou regionálních umělců, kteří svými díly přinášejí pacientům a návštěvníkům estetický zážitek a potěšení. V neposlední řadě zpříjemňují nemocniční prostředí a podtrhují tradiční spojení medicíny a umění. Poslání této improvizované minigalerie naznačuje ostatně již samotný její název: Gaudii Gratia - pro radost, kvůli radosti. Najdete ji v hlavní budově nemocnice areálu 1, pavilon C, přízemí. Novou sezónu 2016 zahajuje galerie s dřevomalbami výtvarníka Tomáše Záborce ze Slaného. A návštěvníci – pacienti se mají na co těšit. Olejomalby na dřevěném podkladu, jejichž inspirací je příroda v podobě větví keřů či stromů, stébel trav, polních rostlin a květin, chytí člověka na první pohled do sítě barev, vřelosti, mnohotvárnosti a nekonečné volnosti „obyčejných“ tvarů přírody, která nás obklopuje a my si jí často nevšímáme. „Metoda mé práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. Obrazy je proto možné vnímat nejen zrakem, ale i pomocí hmatu a dotyku. Chci zanechat v lidech dojem, že jsou sami součástí přírody, tak, aby z mých obrazů cítili vůni trávy a slyšeli šumění lesů a fičení větru“, říká Tomáš Záborec. Jeho obrazy jsou na hranici mezi vyřezáváním, řezbářskou prací a malováním. Jako podkladovou desku používá různé dřevěné materiály - kus skříně, desku starého stolu, trám z půdy nebo kousek střešní lávky a nejraději má, jak říká, měkčí dřevo ze smrku či borovice. „Nikdy se nechci pouštět s přírodou do křížku. Ke zvolenému tématu, krajinnému motivu či přírodnímu detailu je třeba vždy přistoupit s úctou. Jedině tak se mohu znovu pokoušet naplnit v tvorbě svůj cíl: vyvolat v lidech, kteří vnímají mé obrazy, pocit, že jsou sami součástí přírody“, dodává výtvarník, která svá rád vystavuje nejen ve výstavních galeriích, ale také v historických prostorách hradů, klášterů a muzeí po celé ČR. Za Tomáše Záborce i za Oblastní nemocnici Příbram Vás srdečně zveme na tuto výstavu a děkujeme za její návštěvu. MUDr. Stanislav Holobrada Ředitel ON Příbram

První miminko roku 2016 v příbramské nemocnici

Prvním narozeným miminkem roku 2016 v příbramské nemocnici je holčička Marianka. Jen několik hodin před ní, ještě v roce 2015, se tu narodilo poslední miminko minulého roku s pořadovým číslem 1 105, kterým byl chlapeček. Čerstvě narozené holčičce, která přišla na svět 1. 1. 2016 v 9.23 hodin přišla poblahopřát radní pro zdravotnictví Středočeského kraje paní Jiřina Fialová a ředitel Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislav Holobrada. Prohlédněte si reportáž TV Fonka  zde...            

21.12.2015 PF2016

Oblastní nemocnice Příbram Vám přeje šťastné a klidné Vánoce a do nového roku 2016 hodně zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě!

9.12.2015 Velký úspěch příbramské nemocnice v celostátní anketě

Oblastní nemocnice Příbram se v letošním ročníku projektu Hodnocení finančního zdraví nemocnic v ČR umístila jako třetí nejlepší ze všech nemocnic zřizovaných kraji České republiky a jako devátá finančně nejzdravější nemocnice v celé České republice. Tento projekt již několik let organizuje nezisková společnost Health Care Institute (HCI) z Ostravy, která se již od roku 2006 věnuje programům na podporu zkvalitnění služeb pro pacienty ve zdravotnictví. Vedle pořádání mezinárodních odborných konferencí je jejím nejznámějším „produktem“ každoroční žebříček českých nemocnic dle pacientské spokojenosti. Ve spolupráci s odbornými partnery – společností Nexia AP a společností CRIF/Czech Credit Bureau zorganizovala také letošní ročník unikátního hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví. To bylo v projektu hodnoceno z veřejně dostupných údajů – tj. dostupných účetních závěrek a dotazování u hodnocených subjektů. Pro posouzení finančního zdraví byly aplikovány jednotné poměrové ukazatele a jednotné váhy. Celkem projekt hodnotil finanční zdraví u 86 nemocnic, od kterých měl dostupná data v potřebném rozsahu. Finančně zdravou nemocnicí z hlediska projektu je zejména taková, která:       • má dostatek prostředků na úhradu svých závazků,       • není předlužená,       • hradí své závazky v přiměřeném čase,       • financuje dlouhodobý majetek z dlouhodobých zdrojů,       • investuje do svého majetku,       • je vybavena dlouhodobým majetkem umožňujícím poskytovat kvalitní  zdravotní péči (co nejnovějším),       • dokáže adekvátně odměnit svůj personál. „Je to bez nadsázky skvělý úspěch naší nemocnice a našich zaměstnanců“, říká ředitel příbramské nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada a dodává: „skutečnost, že projekt shledal u 38% zkoumaných zdravotnických zařízení nedostatečné finanční zdraví, to znamená možnost problémů s řádnou úhradou svých závazků, staví ta zařízení, která byla naopak vyhodnocena jako finančně zdravá do mimořádně příznivého světla. Věřím, že naši pacienti sami vidí jednoznačný pokrok a zlepšení péče v posledních letech a to si nemocnice může dovolit právě díky dobrému finančnímu řízení a vyrovnanému hospodaření“. Jitka Kalousková Specialista PR, Oblastní nemocnice Příbram

9.12.2015 Vánoční nabídka z naší lékárny

V úterý 15.12.2015 od 9:00 do 11:00 hodin proběhne v prostorách lékárny příbramské nemocnice již tradičně promo akce partnerské firmy IBI, jejíž produkty se zaměřují na řešení zdravotních problémů v oblasti pohybového ústrojí, traumatologie, imunitního systému, léčby neplodnosti, kožních onemocnění, sportovní medicíny a kosmetiky. V prodejní nabídce budou se speciální slevou přípravky Condrosulf 400, Flector EP Tissugel, Tears Again, Traumaplant, Herpetino a Curarina.  Na nakupující čeká i malý vánoční dárek. Těšíme se na Vaši návštěvu!

8.12.2015 Zrušení adventního koncertu

Omlouváme se všem pacientům, návštěvníkům a přátelům Oblastní nemocnice Příbram za zrušení 2. adventního koncertu dne 9. 12. 2015 v 10. 00 hodin. V tento den nám měli přijít zazpívat vánoční písně a koledy studenti ISŠ HPOS pod vedením sbormistryně Jarmily Krůtové. Koncert musíme z důvodu onemocnění souboru odvolat a těšíme se na shledanou při jiné příležitosti. Adventní koncert dne 16.12.2015 se koná beze změn.   Těšíme se na Vaši účast. Děkujeme za pochopení. ON Příbram

3.12.2015 V nemocnici zazněly koledy i Jiří Suchý

Hostem prvního adventního koncertu v příbramské nemocnici, který se konal ve středu 2. prosince dopoledne ve vstupní hale nemocnice byl příbramský pěvecký sbor Přátelství pod vedením pana Františka Kubína. Sbor působí při Svazu tělesně postižených, místní organizace č. 2 v Příbrami a zpívá v něm 19 seniorů. Jak sami říkají, mají pořád rádi život, hudbu a zpěv a také ho rádi rozdávají jiným.  Zpívaly se koledy i vánoční písně, nechyběla Purpura Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra ani oblíbená Vánoce Vánoce přicházejí. Pacienti si cestou k lékaři nebo od něj mohli poslechnout krásné vánoční melodie, na chvíli se pozastavit a potěšit svou duši. Někteří z účastníků přišli cíleně za koncertem a zastavili se i kolemjdoucí zdravotníci. Všichni členové souboru zpívali srdcem a poslední Tichou noc posluchači odměnili velkým potleskem. „Protože stojíme na prahu nového roku, přejeme Vám všem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti“, loučili se zpěváci. Na závěr převzal vedoucí souboru pan Kubín symbolický dárek od nemocnice v podobě velkého perníkového kapra zdobeného cukrovou polevou. Byl to jediný honorář za krásný koncert, který soubor věnoval nemocnici a jejím pacientům darem. Zveme Vás srdečně na další dva adventní koncerty, které se budou konat vždy ve středu 9. a 16. prosince 2015 od 10.00 hodin ve vstupní hale nemocnice, pavilon C, areál 1, Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 1. O radost z vánočních koled a písní se s námi přijdou podělit ještě dva soubory z Příbrami: •      9. 12. 2015 Pěvecký sbor ISŠ HPOS sbormistryní Jarmilou Krůtovou •    16. 12. 2015 Pěvecké sbory 5. ZŠ Příbram pod vedením paní Evy Káčerkové Přijďte se s našimi hosty potěšit libozvučností a kouzlem vánočních melodií a naladit se na jedny z nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce. Jitka Kalousková Oblastní nemocnice Příbram

2.12.2015 Do příbramské nemocnice přišel Mikuláš už včera

Včerejší den si pacienti i návštěvníci příbramské nemocnice užili. Na mikulášskou nadílku na dětské oddělení nemocnice se dostavila tradiční trojice Mikuláš, Anděl a Čert, doprovázená netradičně také andělem a čertíkem v podání dvou pejsků, kteří chodí do nemocnice pravidelně na canisterapii. Tříletá fenka pyrenejského horského psa Amanda šla „za anděla“ se svatozáří nad hlavou a její kamarádka dvouletá černá pudlice Ajmy „za čerta“. To bylo radosti a mazlení, ale došlo i na slzičky u jednoho malého návštěvníka, který se přišel podívat za nemocným bráškou. Děti poctivě odříkávaly nebo odzpívávaly Mikulášovi básničky a písničky a Anděl za ně spravedlivě rozdával nadílku. A protože byly všichni malí pacienti hodní, Čert moc práce tentokrát neměl. „Já jsem byl také hodný celý rok, ale manželka říká, že ne“, smál se pacient v čekárně na ambulanci, kam se mikulášský tým také podíval. Anděl podělil maličkostmi i pacienty, které po cestě potkávali ve vstupní hale nemocnice a v ambulancích. Nakonec mikulášská trojka zamířila na lůžková oddělení rehabilitace a interny, kam dobrovolníci pravidelně docházejí za pacienty po celý rok. Tady Anděl jako dárky rozdával piškotové kapříky a všichni pacienti do jednoho byli příjemně překvapeni. V odpoledních hodinách přišel Mikuláš s Andělem a Čertem nadělovat i na oddělení LDN a ošetřovatelské péče v areálu na Zdaboři. Tady přišel Mikuláš i s kytarou a pacienti se potěšili vánočními melodiemi. „V loňském roce jsme mikulášskou nadílku organizovali s našimi dobrovolníky, letos nám vypomohly studentky ISŠ HPOS Příbram a moc jim za to děkujeme. Myslím, že odměnou jim byly úsměvy a radost dětských a dospělých pacientů“, říká koordinátora dobrovolnického centra Oblastní nemocnice Příbram Monika Ciklerová. Jitka Kalousková Referent PR Oblastní nemocnice Příbram Pojďte se s námi podívat na   fotogalerii >>

23.11.2015 Zveme Vás na adventní koncerty !

                         Vážení a milí pacienti, přátelé a zaměstnanci ! Nadchází krásný adventní čas a v něm pro Vás Oblastní nemocnice Příbram připravila minisérii tří adventních koncertů, které se budou konat první tři týdny v prosinci, vždy ve středu od 10.00 hodin ve vstupní hale nemocnice, pavilon C, areál 1, Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 1. O radost z vánočních koled a písní se s námi přijdou podělit tři soubory z Příbrami:   -    2. 12. 2015  Smíšený pěvecký sbor Přátelství pod vedením pana Františka Kubína   -    9. 12. 2015  Komorní pěvecký sbor ISŠ HPOS se sbormistryní Jarmilou Krůtovou   - 16. 12. 2015  Sbory 5. ZŠ Příbram pod vedením paní Evy Káčerkové Přijďte se s našimi hosty potěšit libozvučností a kouzlem vánočních melodií a naladit se na jedny z nejkrásnějších svátků v roce, kterými jsou Vánoce. Těšíme se na shledanou s Vámi. MUDr. Stanislav Holobrada Ředitel Oblastní nemocnice Příbram

13.11.2015 Antibiotika s rozmyslem

                             Přijďte se poradit o antibiotikách s našimi odborníky!            Antibiotický týden v lékárně Oblastní nemocnice Příbram 16.11. – 20.11.2015 Již po osmé se letos v České republice u příležitosti Evropského antibiotického dne, který každoročně připadá na 18. listopad, konají akce upozorňující na hrozbu ztráty účinnosti antibiotik. Letošní téma zní: Zacházejte s opatrností. Iniciativa, kterou organizuje Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí a podporuje ji Světová zdravotnická organizace, má napomoci k obezřetnému používání antibiotik a poukázat na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním. Ze závěrů celoevropského průzkumu publikovaného v roce 2013 vyplynulo, že 84% evropské populace si je vědomo skutečnosti, že nesprávné používání antibiotik způsobuje ztrátu jejich účinnosti. Avšak téměř 49% nevědělo, že antibiotika jsou neúčinná proti nachlazení, běžné viróze a chřipce a 18% uvedlo, že právě chřipka byla důvodem, proč antibiotika naposledy užívali Při příležitosti Evropského antibiotického dne se proto pravidelně koná také projekt Antibiotický týden v prostředí lékáren. Letos se uskuteční již 6. ročník a lékárna Oblastní nemocnice Příbram se do této informační kampaně, zaměřené na problematiku užívání antibiotik, tradičně zapojuje. Nejste si jisti kdy, jak a proč užívat antibiotika? Nevíte, proč byste si je neměli „ordinovat“ sami? Zajímá Vás, proč se antibiotika musí užívat v pravidelných intervalech, proč musíte užívat celou předepsanou dávku, přestože se Vám ulevilo? Nevíte, co znamená pojem antibiotická rezistence a jaké má následky? Co to jsou probiotika a proč jsou užitečná při léčbě antibiotiky? Přijďte se poradit v týdnu od 16. – 20. listopadu 2015 do naší lékárny v zájmu Vašem i v zájmu zachování účinnosti antibiotik.               Rádi Vám poradíme. Těšíme se na Vás! Antibiotický týden v prostředí lékáren 2015 je doprovodnou akcí k Evropskému antibiotickému dni. Pořadatelé kampaně:Česká lékárnická komora, Ústav aplikované farmacie (FaF VFU Brno), Státní zdravotní ústav (SZÚ) s podporou Katedry sociální a klinické farmacie (FaF CUNI HK) a české kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO-ČR) a Mladých lékárníků.

11.11.2015 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme pacienty a návštěvníky nemocnice, že s platností od 12. 11. 2015 je z důvodů stavebních úprav lůžkové Urologické oddělení v areálu 1 dočasně přemístěno z křídla D2 do křídla D4, 3. patro . Děkujeme za pochopení

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >