Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Hospitalizace

HOSPITALIZACE

Při hospitalizaci můžete určit tzv. oprávněné osoby, které mohou dostávat informace o Vašem zdravotním stavu (např. partner/ka, děti atd.). Jména těchto osob musí být zapsána v Informovaném souhlasu a můžete je v průběhu Vaší hospitalizace měnit.

Rovněž můžete zakázat poskytování informací o Vašem zdravotním stavu komukoliv jinému než Vám nebo konkrétním osobám. Zákaz můžete uvést do Informovaného souhlasu s hospitalizací nebo zdravotnickému personálu v průběhu Vaší hospitalizace.

Pro telefonické podávání informací osobám určeným v Informovaném souhlasu je nutné zvolit si HESLO pro komunikaci (pro každou hospitalizaci znovu), které těmto osobám sdělíte a budou se jím prokazovat do telefonu. Bez znalosti Vámi určeného hesla není možné informace o zdravotním stavu jiným osobám telefonicky sdělit.

Některé závažné informace týkající se zdravotního stavu mohou lékaři sdělit pouze osobně.

 

KDYŽ PACIENT NENÍ SCHOPEN URČIT OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Pokud hospitalizovaný pacient není schopen určit osoby, které mohou dostávat informace o jeho zdravotním stavu (nekomunikuje, je v bezvědomí apod.), mohou o jeho zdravotním stavu informovány jenom tzv. osoby blízké.*

To, že jste osobou blízkou, musíte osvědčit čestným prohlášením a zároveň dokladem totožnosti při osobní návštěvě ONP. Poté si nastavíte HESLO pro komunikaci, kterým se budete prokazovat do telefonu. Heslo a oprávnění dostávat informace o pacientovi trvá pouze po dobu, dokud pacient není schopen sám určit osoby, kterým má být jeho zdravotní stav sdělen (popř. zakázat).

Při prvním telefonickém kontaktu s ONP Vám můžeme (po ověření základních informací) sdělit pouze informaci, zda je u nás Váš blízký nebo člen rodiny hospitalizován.

 

Informace o zdravotním stavu podává lékař na jednotlivém oddělení každý den podle provozních možností oddělení.

Informace jsou podávány jak telefonicky, tak osobně.

Respektujte prosím, že vzhledem ke svým povinnostem na oddělení může být lékař v době, kdy žádáte o informaci, zaneprázdněn.

 

*osoba blízká (ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2011 Sb., občanského zákoníku): Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >