Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Jaké zákroky provádíme

Jaké zákroky provádíme

Před operací

Pokud jdete na plánovanou operaci, před operací se musíte setkat s anesteziologem.

Navštivte nás buď:
 • V Anesteziologické ambulanci
 • Nebo Vás anesteziolog navštíví den před operací nebo v den operace na oddělení nemocnice.
 • Ve výjimečných případech se s anesteziologem poprvé setkáte až před operací na operačním sále.

Vždy s sebou přineste předoperační vyšetření od Vašeho praktického lékaře nebo internisty (dle instrukcí z ambulance chirurgického oboru, kde Vás na operaci objednali).

Anesteziolog s Vámi před operací probere operační výkon a anestezii a společně zvolíte nejvhodnější postup. Informujte ho o Vašem zdravotním stavu a o případných komplikacích, které jste měli při nějaké předchozí operaci nebo anestezii.

Volba anestezii a další péče vždy závisí na typu operace, na věku a celkovém zdravotním stavu pacienta a také na jeho osobních preferencích. Po poučení o anestezii podepíšete informovaný souhlas s anestezií (vyjádříte souhlas s péčí anesteziologa).

Před samotnou operací 6 hodin nejezte (pokud nejdete na operaci na zažívacím traktu, kdy je možné delší lačnění a příprava projímadly) a 2 hodiny nepijte (pít do 2 hodin před operací lze čiré tekutiny, vyhněte se mléčným nápojům). Toto omezení platí pro dospělé i děti.

Na sál si neberte šperky, sundejte si prsteny a je vhodné nemít gelové nehty (nebo aspoň jeden) – ztěžuje to možnost monitorace saturace krve kyslíkem.

Anestezie k výkonu může být
 • Celková („uspání“): podávané léky vyřadí vědomí pacienta a vnímání bolesti.
 • Svodná (regionální): podáním léků k různým typům nervů nebo jiných nervových struktur (kořeny míšní apod.) dochází k znecitlivění jen operované části, vědomí zůstává zachované. Pacienti na operačním sále často k regionální anestezii dostávají ještě sedativa, takže většinou při operaci spí lehkým spánkem a nevnímají příliš dění kolem sebe.
 • K některým výkonům kombinujeme celkovou a regionální anestezii.
Porodnická epidurální analgezie

Na operačním sále

 • Vás přivítá anesteziologická sestra. V rámci Vašeho bezpečí se Vás zeptáme na sále několikrát na několik základních informací (jak se jmenujete, na jakou operaci jdete, zda máte alergie apod.). Opakované dotazy jsou záměrné a provádí se jimi kontrola souladu informací ve zdravotnické dokumentaci s tím, co říká pacient.
 • Před operací musíme zajistit žilní vstup – zavedeme žilní kanylu na ruce nebo předloktí.
 • Připojíme Vás na monitor (většinou EKG, tlak, saturace krve kyslíkem, případně další dle typu výkonu a anestezie).
 • V případě celkové anestezie dostanete anestetika do žilní linky, v případě svodné (regionální) anestezie Vám anesteziolog aplikuje anestetika k příslušnému nervu.
 • Po nástupu anestezie (znecitlivění) celý operační tým ještě zkontroluje, zda je vše správně a poté začne s operací.

Po operaci

 • Strávíte nezbytnou dobu ještě na operačním sále a to do té doby, než se zotavíte natolik, abyste mohli být přeloženi na standardní oddělení.
 • Nebo Vás přeložíme na lůžko intenzivní péče (v případě větší operace nebo závažného zdravotního stavu).
 • Po většině výkonů můžete za zhruba 2 hodiny pít. Začněte pomalu po douškách, a pokud Vám nebude nevolno, můžete pít více. Stravu začněte přijímat až po dohodě s ošetřující sestrou/lékařem.
 • Nevstávejte poprvé z lůžka nikdy sami! Vždy s asistencí sestry, samotným Vám hrozí pád a zranění.
 • Bolest k pooperačnímu stavu nepatří! Nechceme, aby naši pacienti po operaci trpěli bolestí. K účinné léčbě bolesti potřebujeme Vaší spolupráci. Jen vy můžete říci, jak a co Vás bolí, žádný přístroj toto změřit neumí.

V současné době je podání anestézie velmi bezpečná procedura a celkově počet především závažnějších komplikací je velmi malý (jednou na několik tisíc anestezií). Na konkrétní možné komplikace a omezení spojená s anestezií ve Vašem případě se zeptejte anesteziologa před operací.

 

Jak na bolest po operaci

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >