Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / O nás

O nás

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí radioaktivních látek (radiofarmak). Radiofarmaka se do těla nemocného podávají nejčastěji cestou nitrožilní injekcea následnou detekci jejich rozložení získáme pomocí přístrojové techniky. Nejčastěji používanými radionuklidy k diagnostice jsou technecium-99m, indium-111, fluor-18, pro léčbu jsou to yttrium-90 a stroncium-89. Nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o funkci orgánů či metabolismu buněk. Vyšetření tedy zjišťují funkční stav jednotlivých orgánů, umožňují stanovit diagnózu v počátku onemocnění a jsou pro pacienty nenáročná. Radiační zátěž je většinou nízká a nepoužíváme žádné kontrastní látky.

Nukleární medicína patří mezi minimálně zatěžující neinvazivní vyšetřovací a léčebné metody. V mnoha případech jde o unikátní diagnostická vyšetření, která umožňují zjistit nemoc či její rozsah dříve, a tím zvýšit možnost úspěšné léčby.


Hlavním zobrazovacím přístrojem je tzv. gama kamera. Je schopna zachytit záření indikátoru podaného do žilního systému pacienta a zobrazit jeho rozložení v těle ve formě snímku planárního či tomografického (SPECT nebo PET, řezy sagitální, koronární a transverzální). V rámci péče o naše pacienty pokrýváme celé spektrum problematiky oboru nukleární medicíny, zvláště se zaměřujeme na nukleární onkologii, provádíme i PET vyšetření pomocí modifikované SPECT gama kamery (stanovení rozsahu onemocnění, efektu terapie, monitorování průběhu atd.) a nukleární kardiologii v nejkompletnější formě (diagnóza ischemické choroby, riziko komplikací včetně jejich přítomnosti po terapeutickém zákroku, prognóza onemocnění, sledování terapeutického efektu) včetně posouzení metabolické viability srdečního svalu pomocí 18F-FDG.


Ambulantně provádíme i terapii otevřenými zářiči pomocí yttria-90 (k léčbě zánětlivých onemocnění kloubů) a stroncia-89 (k léčbě bolesti u kostních metastáz).
Tento sortiment je v rámci ČR i ve srovnání s fakultními pracovišti výjimečný. Poskytujeme služby pro nemocnice i lůžková zařízení a ambulance okresů Příbram, Kladno, Rakovník, Beroun, Praha-západ i některých dalších, tedy přes 500 tisíc obyvatel.


Oddělení poskytuje pouze ambulantní péči, nemá lůžka. Naše pracoviště disponuje 3 SPECT gama kamerami, 1 má možnost detekce pozitronových zářičů (PET), 1 hybridní dvouhlavá SPECT/CT kamera a 1 SPECT kamera jednohlavá, včetně globálního zázemí pro zajištění vysoce kvalitního provozu (sterilní příprava a kontrola radiofarmak atd.).

Na našem oddělení se o Vás bude starat tým zkušených atestovaných lékařů, radiologických asistentů, zdravotních sester, asistentů přípravy radiofarmak s vysokoškolským vzděláním či specializovanou odbornou způsobilostí, dále pomocný zdravotnický personál a

Objednání jednotlivých vyšetření

Radiofarmaka pro jednotlivá vyšetření jsou připravována pro jednotlivé objednané pacienta a vzhledem k jejich fyzikální podstatě (poločas přeměny radionuklidu) je lze použít jen několik desítek minut po přípravě. Proto je nutné dostavit se k vyšetření s řádně vyplněnou žádankou odesílajícího lékaře v přesně stanovený den a hodinu.

Vyšetření jsou značně finančně nákladná, v řádu tisíců až desetitisíců korun za jedno vyšetření. Proto pokud se nebudete moci z vážných důvodů dostavit k vyšetření v určeném termínu, je bezpodmínečně nutné toto vyšetření předem zrušit a umožnit tak vyšetření jinému pacientovi. Statimová vyšetření provádíme v dopoledních hodinách ihned, jinak druhý den, (ventilačně-perfuzní plicní scan, radionuklidová flebografie), na ostatní vyšetření je objednací doba nejvýše do jednoho týdne, některá vyšetření provádíme i o víkendu.

Při objednání prosím uvádějte veškeré iniciály, včetně tel. kontaktu. Důležitým údajem je výška a váha, z té vypočítáváme aktivitu látky k aplikaci. U hospitalizovaných pacientů prosím zasílejte vstupní zprávu či anamnézu, abychom měli základní informace o pacientovi. Pacientům, kteří lační, dávejte s sebou svačinu, některá vyšetření jsou časově náročná a pacienti jsou u nás někdy celý den. 

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >