Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Jaké zákroky provádíme

Jaké zákroky provádíme

Nabídka výkonů a vyšetření:

Gastroskopie 

Gastroskopie je endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku. Ročně provádíme okolo 2300 těchto vyšetření. Během výkonu  je možno odebírat bioptické vzorky, odstraňovat polypy a drobné slizniční nádory, stavět krvácení, ošetřovat jícnové varixy nebo vyjímat cizí tělesa. Výkony jsou bezbolestné a jejich nepříjemnost je možno zmírnit znecitlivěním hrdla event.premedikací.

Perkutánní endoskopická gastrostomie

Perkutánní endoskopická gastrostomie je endoskopický výkon, který umožní nemocným, kteří nemohou polykat, být vyživován sondou zavedenou přes kůži a stěnu břišní přímo do žaludku.

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP)

ERCP je vyšetření žlučových cest a pankreatu. Provádíme vyjímání kaménků ze žlučových cest a překlenujeme zúžená místa žlučového stromu speciálními protézami – stenty – které obnoví tok žluči do dvanáctníku. Jde o vysoce specializovaný výkon, který vždy indikuje lékař.

Kolonoskopie

Kolonoskopie je endoskopické vyšetření celého (příp. části) tlustého střeva.  Ročně provádíme více než 2000 těchto vyšetření.                         
Jsme akreditovaným pracovištěm pro skríning kolorektálního karcinomu. Během výkonu možno odstraňovat střevní polypy nebo menší slizniční nádory metodou mukosní resekce, jsou odebírány vzorky k histologickému vyšetření. Po výkonu s premedikací nebo po výkonu provedeném ve spolupráci s lékařem anestesiologem využívají nemocní tzv. odpočinkovou místnost do vymizení účinku podaných léčiv.

Sigmoideoskopie

Sigmoideoskopie je vyšetření konečníku a levé části tlustého střeva bez přípravy nebo po lokální přípravě. Na našem oddělení je využíváno hlavně ke kontrolám při léčbě slizničních zánětů nebo po terapeutických výkonech v této oblasti.

Břišní ultrazvuk

Břišní ultrazvuk patří mezi základní diagnostická vyšetření gastroenterologa, které často napoví, jakým směrem se má další vyšetřovací postup vydat.

Endoskopická ultrasonografie

Endoskopická ultrasonografie je kombinovaná endoskopická + sonografická metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání.  Při tomto vyšetření je možno odebrat vzorky  na histologické či cytologické vyšetření k upřesnění diagnozy. Endoskopická ultrasonografie je metoda umožňující zpřesnění diagnostiky lézí jícnu, mediastina, žaludku, pankreatobiliární oblasti, pokročilost neoplazií v této oblasti, apod.  s možností odebrání  bioptických vzorků.

Gastroenterologická ambulance 

Gastroenterologická ambulance je zaměřena na vyšetřování a sledování nemocných se zažívacími potížemi po vyloučení  akutní břišní příhody vyžadující jiný léčebný postup. Vyšetření v ambulanci jsou často spojena s endoskopickými výkony. Dále jsou zde sledováni a léčeni nemocní s jaterními chorobami a s onemocněními slinivky břišní.

 

Tabulka počtu provedených základních vyšetření:

Název výkonu: Počet výkonů v r. 2014 Počet výkonů v r. 2015 Počet výkonů v r. 2016 Počet výkonů v r. 2017 Počet výkonů v r. 2018
Gastroskopie 2368 2374 2331 2279 2112
Kolonoskopie - celkem 2210 2066 2128 1965 1920
    z toho: screening.kolonoskopie 319 262 336 229 230
ERCP 258 289 273 306 347
EUS 0 21 222 182 166
Endoskopická polypektomie 401 367 351 373 410
EMR 18 29 33 40 40
Biopsie 2191 2115 2034 1956 1815
PEG 48 32 43 22 14
Urgentní endoskopie mimo prac. dobu 40 58 67 71 67
Klinické ambulantní vyšetření 6962 6903 6607 6595 6177

Vysvětlivky:     
   ERCP    endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
   EUS      endoskopická ultrasonografie (nově zavedená metoda v r. 2015)
   EMR     endoskopická mukozní resekce
   PEG     perkutánní endoskopická gastrostomie

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2023 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim
infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >