Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Jaké zákroky provádíme

Jaké zákroky provádíme

Nabídka výkonů a vyšetření:

Gastroskopie 

Endoskopické vyšetření  jícnu, žaludku a dvanáctníku. Během výkonu  je možno odebírat bioptické vzorky, odstraňovat polypy a drobné slizniční nádory, stavět krvácení, ošetřovat jícnové varixy nebo vyjímat cizí tělesa. Výkony jsou bezbolestné a jejich nepříjemnost je možno zmírnit znecitlivěním hrdla event.premedikací.

Perkutánní endoskopická gastrostomie

Perkutánní endoskopická gastrostomie je endoskopický výkon, který umožní nemocným, kteří nemohou polykat, být vyživován sondou zavedenou přes kůži a stěnu břišní přímo do žaludku.

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP)

ERCP je vyšetření žlučových cest a pankreatu. Provádíme vyjímání kaménků ze žlučových cest a překlenujeme zúžená místa žlučového stromu speciálními protézami – stenty – které obnoví tok žluči do dvanáctníku. Jde o vysoce specializovaný výkon, který vždy indikuje lékař.

Kolonoskopie

Endoskopické vyšetření celého (příp. části) tlustého střeva.  

Jsme akreditovaným pracovištěm pro screening kolorektálního karcinomu.

Během výkonu možno odstraňovat střevní polypy nebo menší slizniční nádory metodou mukosní resekce, jsou odebírány vzorky k histologickému vyšetření.

Po výkonu s premedikací nebo po výkonu provedeném ve spolupráci s lékařem anestesiologem využívají nemocní tzv. odpočinkovou místnost do vymizení účinku podaných léčiv.

Sigmoideoskopie

Sigmoideoskopie je vyšetření konečníku a levé části tlustého střeva bez přípravy nebo po lokální přípravě. Na našem oddělení je využíváno hlavně ke kontrolám při léčbě slizničních zánětů nebo po terapeutických výkonech v této oblasti.

Endoskopická ultrasonografie

Jedná se o kombinovanou endoskopickou + sonografickou metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání.  Při tomto vyšetření je možno odebrat vzorky  na histologické či cytologické vyšetření k upřesnění diagnozy. Endoskopická ultrasonografie je metoda umožňující zpřesnění diagnostiky lézí jícnu, mediastina, žaludku, pankreatobiliární oblasti, pokročilost neoplazií v této oblasti, apod.  s možností odebrání  bioptických vzorků.

Gastroenterologická ambulance 

Gastroenterologická ambulance je zaměřena na vyšetřování a sledování nemocných se zažívacími potížemi po vyloučení  akutní břišní příhody vyžadující jiný léčebný postup. Vyšetření v ambulanci jsou často spojena s endoskopickými výkony. Dále jsou zde sledováni a léčeni nemocní s jaterními chorobami a s onemocněními slinivky břišní.

 

Tabulka počtu provedených základních vyšetření:

Název výkonu: Počet výkonů v r. 2018 Počet výkonů v r. 2021 Počet výkonů v r. 2023
Gastroskopie 2112 2062 2017
Kolonoskopie - celkem 1920 2020 2121
    z toho: screening.kolonoskopie 230 324 380
ERCP 347 335 443
EUS 116 206 231
Endoskopická polypektomie 410 485 549
EMR 40 58 126
Biopsie 1815 1802 1794
Dilatace stenos 31 55 60
Zástava krvácení 131 121 171
Extrakce cizího tělesa 16 19 31
Klinické ambulantní vyšetření 6177 6918 7393

Vysvětlivky:     
   ERCP    endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
   EUS      endoskopická ultrasonografie (nově zavedená metoda v r. 2015)
   EMR     endoskopická mukozní resekce

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >