Textové pole: LP-11 Manuál pro odběry primárních vzorků

 

 

 

 

Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz kapitoly Abecední seznamy vyšetření.

Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz kapitoly Pokyny pro oddělení a pacienty.

Vyplnění požadavkového listu viz LP-17-Identifikace pacienta na žádance a vzorku

.

Identifikace primárního vzorku viz  LP-17-Identifikace pacienta na žádance a vzorku

Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz LP-15-Používaný odběrový systém

 

Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat

 LP-15-Používaný odběrový systém

 LP-19-Množství vzorku

 

 

Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz

LP-32-Opakovaná a dodatečná vyšetření