Textové pole: LP-32 Opakovaná a dodatečná vyšetření 

 

 

 

Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření z vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části  LP-14-Ústní požadavky na vyšetření

 

 

Pro tyto případy se uchovávají vzorky krevního séra po 3 pracovní dny na OKB.