Textové pole: LP-17  Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

 

 

Vzorky pacientů určené k analýze bez dostatečné identifikace  pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat.

Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta ze žádanky zadány do laboratorního informačního systému, zadanému vzorku je automaticky přiřazeno laboratorní číslo, které je softwarem laboratorního informačního systému a tiskárnou čárových kódů zpracováno ve specifický nezaměnitelný čárový kód vytištěný na identifikačním štítku (obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo, typ materiálu, označení urgentnosti požadavku, zařazení do laboratorního bloku).Tento kód je po kontrole údajů štítku z tiskárny a štítku zkumavky nalepen na primární zkumavku se vzorkem.Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek).Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu v komentáři k výsledku.

 

 

Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem

LP-12-Požadavkové listy (žádanky)