Textové pole: LP-14 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření   

 

 

 

OKB Příbram skladuje sérové vzorky při teplotě +4 až +8°C po dobu 3 pracovních dnů. Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:

 

·         dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavkový list (žádanka) musí být vždy po telefonickém objednání urychleně doručen do laboratoře.

 

·         dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat, ale budou provedena po doručení dodatečného požadavkového listu do laboratoře označeného poznámkou Prosíme dodělat v rutinním provozu.