Textové pole: LP-19 Množství vzorku 

 

 

 

 

Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru

 

Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních analytů)

4 až 5 ml krve

Speciální analyty (imunostanovení - hormony)

Vždy 4 ml krve pro dalších 10  analytů

Krevní plyny (arteriální či venózní krev)

1 ml krve

Likvor

2 ml

Moč (chemické a morfologické vyšetření)

10 ml (u malých dětí 5 ml)

 

Informace o stabilitě jednotlivých analytů je vyznačena v Laboratorní příručce u každého jednotlivě.