Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti v ONP

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. aktuálně realizuje projekt z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-20, z Prioritní osy 6 - REACT-EU, z výzvy č. 98 s názvem

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti v Oblastní nemocnici Příbram, a.s. s ohledem na potenciální hrozby

reg. číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016372

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality, dostupnosti, bezpečnosti a efektivity Oblastní nemocnice Příbram, a.s. s ohledem na potenciální hrozby prostřednictvím pořízení zdravotnického  - přístrojového vybavení.

Předmětem projektu je nákup zdravotnického - přístrojového vybavení pro vybraná oddělení v podporovaných lékařských oborech/na podporovaná pracoviště v Oblastní nemocnici Příbram a.s. s cílem celkového rozvoje, modernizace a posílení odolnosti urgentního příjmu s ohledem na potenciální hrozby, a především na infekční nemoci, jako je COVID-19, a případné další potenciální infekční nemoci.

Dílčími cíli projektu jsou:

 1. Zodolnění a posílení zdravotnického zařízení
 2. Modernizaci infrastruktury a rozvoji výše uvedených podporovaných pracovišť (JIP, ARO, operačních sálů, intervenčního nebo diagnostického pracoviště) prostřednictvím technického vybavení
 3. Vytvoření moderního zázemí
 4. Zvýšení dostupnosti moderní zdravotní péče
 5. Zefektivnění a zjednodušení procesů
 6. Zvýšení kvality a komfortu poskytované péče
 7. Zvýšení bezpečnosti lékařských výkonů jak pro lékaře a zdravotnický personál, tak pro pacienty
 8. Zvýšení komfortu poskytované péče
 9. Splnění interních cílů ONP pro boj s infekčními nemocemi

Realizace projektu má přímý, pozitivní vliv na systém zdravotní péče celkově, protože prostřednictvím jeho realizace dojde k zodolnění, posílení, modernizaci, rozvoji a zkvalitnění zdravotnického systému jako celku.

 

Realizací projektu, tedy konkrétně, rozvojem modernizací a posílením přístrojového vybavení na odděleních navazujících na urgentní příjem ONP, dojde k následujícím změnám, které přímo souvisí s bojem s COVID-19:

 1. Zvýšení počtu dostupných lůžek určených pro infekční pacienty nebo s podezřením na infekci
 2. Dostatečný počet zařízení pro boj s nemocemi typu COVID-19, které umožní rozdělení oddělení na infekční a neinfekční
 3. Zvýšení bezpečnosti lékařských výkonů, jak pro lékaře a zdravotnický personál, tak pro pacienty
 4. Technické řešení umožňující nekontaktní přístup k pacientům, nebo k informacím povede k vyšší efektivitě stanovení diagnózy a k minimalizaci kontaktu s pacientem, a tedy k minimalizaci přenosu infekce
 5. Urychlení a zefektivnění procesů povede k rychlejší akceschopnosti ONP
 6. Modernizace vybavení a zefektivnění procesů povede k rychlejším a přesnějším diagnózám
 7. Splnění interních cílů ONP pro boj s infekčními nemocemi a dalšími potenciálními hrozbami


Realizace projektu začala v červnu 2021 a jeho ukončení je plánováno na prosinec 2023.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >