Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Oddělení > Paliativní lůžkové oddělení > Naše služby

Paliativní lůžkové oddělení

Naše služby

Náš podpůrný tým speciálně proškolených odborníků nejen pro paliativní péči je k dispozici onkologickým i neonkologickým pacientům a klade hlavní důraz na kvalitu jejich života. Dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy nejen závěrečných stadií onemocnění. Vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich důstojnost a hodnotové priority. Nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby toto období života prožili v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých. Snažíme se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického - celostního pohledu (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav.

Každou středu je otevřena ambulance, kde ordinuje lékař se specializací na paliativní péči.

V rámci ošetřovatelské paliativní péče poskytneme radu a pomoc v těchto oblastech :
základní činnosti ošetřovatelské péče, správná manipulace s pacientem, polohování pacienta, prevence a ošetření dekubitů, převazy a ošetření různých kožních defektů, stomií a katetrů, péče o inkontinentní pacienty - výběr správných pomůcek, ošetřovatelská rehabilitace.

Domácí péče Andělka zajistí paliativní péči o pacienta v domácím prostředí denně. Je oporou pacientovi i rodině. Po dohodě s lékařem může podávat i opiátovou léčbu, aby pacient v netrpěl bolestmi. Pacient má možnost využít veškeré zdravotní služby, které jsou indikovány lékařem. Služby domácí péče Andělka jsou hrazeny pojišťovnou, tudíž pacient ani rodina nic nehradí.

Klinický psycholog poskytne účinnou podporu a psychoterapii nejen pacientovi v obtížné fázi života, ale i jeho blízkým.  Pacientovi pomůže najít cestu, jak porozumět a přijmout pocity spojené s určením diagnózy a s přijmutím svého stavu. Pro pozůstalé je citlivým průvodcem v procesu truchlení.                                                                             

Možnosti Fyzioterapie v paliativní péči: individuální léčebná tělesná výchova, nácvik chůze, dechová gymnastika, míčkové facilitační techniky, prvky Basální stimulace, poradenství a zácvik rodinných příslušníků k provádění vhodných technik, rehabilitační pomůcky, úpravy domácího prostředí.

Nutriční terapeut pomáhá řešit konkrétní problémy spojené s příjmem stravy a tekutin. Poskytuje informace ohledně vhodné stravy pro domácí péči u pacienta, sestavuje nutriční plán a poskytuje poradenství pro pacienta i rodinu.

Sociální pracovník pomůže najít návaznou službu v terénní, ambulantní nebo pobytové formě včetně hospicu, poradí s vyřizováním sociálních dávek (např. invalidní důchod, příspěvek na péči) a také se zajištěním kompenzačních pomůcek.

V naší poradně nabízíme všestrannou účinnou oporu i příbuzným a přátelům umírajících pacientů a pomáháme jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka.

V případě Vašeho zájmu Vám zprostředkujeme i duchovní péči. Kněží ze Svaté Hory pravidelně navštěvují naše pacienty přímo na lůžkovém oddělení i doma a jsou k dispozici i jejich rodinným příslušníkům.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >