Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Oddělení > Nukleární medicína > Jaká vyšetření provádíme

Nukleární medicína

Jaká vyšetření provádíme

Pohybový systém

Scintigrafie skeletu, scintigrafie skeletu cílená třífázová (SSK, 3 FS-SSK)

Princip: Osteotropní radiofarmakum po aplikaci intravenózní cestou se hromadí v kostech, kostní tkáni v závislosti na prokrvení a metabolickém obratu kostních buněk.

Indikace: Patologické procesy kostí, metastatické poškození kostní tkáně, zánětlivé procesy kloubů a kostí, primární či sekundární zlomeniny, mikrofraktury, únavové zlomeniny.

Základní příprava: Není potřeba lačnit, můžete se najíst, vzít léky, které užíváte, je potřeba více pít k podpoře vylučování radiofarmaka a častěji močit ke snížení ozáření močového měchýře. Délka pobytu na ONM cca 4 hodiny, mezi injekcí a vyšetřením je možné ONM na čas opustit.

Kardiovaskulární systém

Perfuzní scintigrafie myokardu klidová a zátěžová (PESM)

Princip: Použité radiofarmakum se po nitrožilním podání akumuluje v buňkách srdečního svalu úměrně velikosti jejich prokrvení. Nitrožilní podání na vrcholu zátěže a v klidu tak umožní posoudit neinvazivním způsobem koronární rezervu – schopnost věnčitých tepen zvýšit při zátěži přítok krve do srdečního svalu. Součástí vyšetření je zátěžový test (zátěž fyzická nebo farmakologická).

Indikace: Diagnostika ischemické choroby srdeční, stanovení významnosti koronární stenosy, stanovení rozsahu poškození myokardu po akutním infarktu myokardu a určení prognózy, hodnocení funkce LK.

Základní příprava: Tři dny před vyšetřením vysadit betablokátory, 24 hodin před výkonem nepít kávu, nejíst čokoládu, u mužů oholený hrudník, diabetici se mohou lehce nasnídat, insulin a chronickou medikaci s sebou, diabetici svačinu s sebou (vařené vajíčko, chléb s máslem), ostatní pacienti sebou čokoládu, ostatní pacienti lační, délka pobytu 3-4 hodiny.

Radionuklidová flebografie (RNV)

Princip: Zobrazení průchodnosti velkých žil zejména dolních končetin s diferenciací hlubokého a povrchního systému při použití nafukovacích manžet nad nártem, s aplikací radiofarmaka intravenózní cestou do periferní žíly na nártu dolních končetin.

Indikace: Podezření na hlubokou žilní trombózu dolních končetin, zjištění průchodnosti hlubokého žilního řečiště před operací varixů.

Základní příprava: Není potřeba lačnit, dostatečná hydratace organismu k náplni žil a podpoře vylučování radiofarmaka z těla, délka pobytu 1 hodinu.

Neurologický systém

Regionální perfuze mozku (RPM) včetně testu cerebrovaskulární rezervy

Princip: Použité radiofarmakum po nitrožilním podání prochází hematoencephalickou bariérou, je vychytáno mozkovou tkání. Distribuce radiofarmaka v mozku je úměrná zásobení jednotlivých oblastí mozku krví. Při vyšetření v klidu a po vazodilataci je tak možné testovat cerebrovaskulární rezervu - schopnost cévního řečiště zvýšit přítok krve do mozku.

Indikace: Alzheimerova choroba, cerebrovaskulární choroby ischemického původu, epilepsie, senilní demence a další.

Základní příprava: Není potřeba lačnit, jíst a pít můžete normálně, více pít, délka pobytu cca 3 hodiny. Při testu cerebrovaskulární rezervy je nutno přijít dvakrát.

Vyšetření dopaminových transportérů v mozku (DaTSCAN)

Princip: Použité radiofarmakum se po nitrožilním podání váže na dopaminové receptory v mozkové tkáni, která se podílí na řízení pohybu. Při jejich poruše, která se nejčastěji projeví třesem končetin, je akumulace radiofarmaka snížená.

Indikace: Posturální a klidový třes, bradykinezie (odlišení Parkinsonovy choroby od jiných příčin), podezření na demenci s Lewyho tělísky.

Základní příprava: Není potřeba lačnit, předložit chronickou medikaci od odesílajícího lékaře, 4 tbl chlorigenu ráno před vyšetřením (obdržíte při objednání na neurologické amb. nebo po příchodu na ONM), délka pobytu 5 hodin.

Urologický systém

Dynamická scintigrafie ledvin (DSL)

Princip: Radiofarmakum po intravenózní aplikaci je vylučováno přes glomerulární, tubulární aparát renálního parenchymu do moči v krátkém časovém období, umožňující zobrazení jednotlivých fází až do zobrazení radiofarmaka v močovém měchýři.

Indikace: Hodnocení renálních funkcí při renální insuficienci, renovaskulární hypertenzi, hodnocení průchodnosti dutého systému ledvin, patofyziologické stavy, recidivující infekce močových cest, hyperplazie prostaty.

Základní příprava: Není potřeba lačnit, důležitá je dostatečné zavodnění renálního systému, ráno vypijte 1-1,5 l tekutin, není potřeba zadržovat moč v močovém měchýři, močit normálně, délka pobytu cca 1,5 hodinu.

Statická scintigrafie ledvin (DMSA)

Princip: Po nitrožilní aplikaci radiofarmaka dochází k dlouhodobé stabilní vazbě látky v buňkách proximálních tubulů ledvin s pomalým vyprazdňováním a dochází k zobrazení funkčního korového renálního parenchymu. Po aplikaci jsou cca za 2 hod provedeny statické snímky a SPECT ledvin, samotné snímkování trvá cca 45 min.

Indikace: Rozlišení akutního zánětu ledvin od zánětu močových cest, zejména u dětí; detekce jizev nebo svraštění ledviny po chronickém zánětu (chronická pyelonefritis v dětském věku), detekce vrozených vad ledvin.

Základní příprava: Není potřeba lačnit, důležitá je dostatečné zavodnění renálního systému, ráno vypijte 1-1,5 l tekutin, není potřeba zadržovat moč v močovém měchýři, močit normálně.

Dýchací systém

Perfuzní scintigrafie plic (PPL)

Princip: Použité radiofarmakum se po nitrožilním podání vychytá v plicních kapilárách a zobrazí tak prokrvení plicního parenchymu a jeho distribuci.

Indikace: Embolie do plicnice, posouzení operability u volumredukujících operací.

Základní příprava: Není potřeba lačnit, dostatečná hydratace, délka pobytu 1 hodina.

Inhalační scintigrafie plic (IPL)

Princip: Použité radiofarmakum se inhaluje ústy ve formě aerosolu a zobrazí tak provzdušněné části plicního parenchymu.

Indikace: Embolie do plicnice (fakultativní doplněk perfuzní scintigrafie plic pro zvýšení přesnosti), posouzení obstrukce v dýchacích cestách u chronické obstrukční plicní nemoci.

Základní příprava: Není potřeba lačnit, dostatečná hydratace, délka pobytu 1 – 2 hodiny.

Ostatní

Detekce zánětlivých ložisek pomocí vlastních bílých krvinek

Princip: Jako radiofarmakum se použijí bílé krvinky pacienta, které se přirozeně hromadí v místě zánětu. Předem je třeba odebrat krev a izolovat z ní bílé krvinky. Ty se pak označí a podají zpět do krve nitrožilní injekcí. Při celotělovém zobrazení lze nalézt místo zánětu. U některých chronických zánětů je hromadění bílých krvinek pomalé, proto je nutné provádět zobrazení opakovaně s časovým odstupem, někdy i více dnů.

Indikace: Podezření na záněty pohybového aparátu (měkké tkáně, kosti), v tělesných dutinách nebo parenchymových orgánech (abscesy), horečka neznámého původu.

Základní příprava: Pacient lační, svačinu s sebou, časová náročnost 2-6 hodin, někdy je potřeba udělat snímky ještě druhý den.

Radionuklidová lymfografie (LSG)

Princip: Použité radiofarmakum se podá injekcí po kůži, odkud je transportováno lymfatickým systémem. Je tak možné stanovit průchodnost lymfatického řečiště, vyšetřit jeho transportní kapacitu a zobrazit regionální lymfatické uzliny.

Indikace: Podezření na lymfedém, předpověď efektivity lymfodrenáže, stanovení lymfatických spojek před chirurgickým výkonem.

Základní příprava: bez přípravy

Scintigrafie sentinelové uzliny

Princip: Sentinelová uzlina je první uzlinou, kam se šíří metastázy nádoru. Detekce metastáz má zásadní význam pro určení způsobu léčby. Zobrazení a označení sentinelové uzliny usnadňuje chirurgovi její nalezení. Použité radiofarmakum se podá injekcí do kůže, odkud je transportováno lymfatickým systémem do sentinelové uzliny.

Indikace: Zobrazení sentinelové uzliny u pacientů s nádorem (zejména melanoblastom nebo karcinom prsu).

Základní příprava: Bez přípravy

Scintigrafie štítné žlázy

Princip: Použité radiofarmakum se po nitrožilním podání hromadí ve tkáni štítné žlázy a je tak možné ji zobrazit.

Indikace: Posouzení rozložení funkční aktivity ve štítné žláze – především jde o diagnostiku latentní i rozvinuté hypertyreózy (např. diagnostika autonomních adenomů, diferenciální diagnostika autoimunní hypertyreózy a subakutně probíhající tyroiditidy), průkaz ektopie tyreoidální tkáně.

Základní příprava: Není potřeba lačnit, dostatečná hydratace. Vysazení případné medikace nutno konzultovat při objednání. 4-6 týdnů před vyšetřením by neměly být užívány jodové preparáty (některé kapky na kašel) včetně RTG kontrastních látek.

Scintigrafie příštítných tělísek

Princip: Scintigrafické zobrazení zvětšených příštítných tělísek na základě různé časové akumulace radiofarmaka ve štítné žláze a v příštítných tělíscích.
Po aplikaci radiofarmaka provedeno první snímkování za 10 minut, poté znovu snímkování za stejných podmínek s odstupem 150 min. (pacient se může vzdálit z oddělení), celková doby vyš. cca 4 hod.

Indikace: podezření na hyperplásii, adenom příštítných tělísek

Základní příprava: kontrola medikace, vysazení případné medikace L-tyroxinem (Euthyrox, Letrox) 1 týden před scintigrafií, trijodthyroninu (Tertroxin) 4 týdny před vyšetřením, tyreostatika vysadit na 3 dny před vyšetřením, 4-6 týdnů před vyšetřením by neměly být užívány jodové preparáty včetně RTG kontrastních látek, není potřeba lačnit, dostatečná hydratace.

OctreoScan

Princip: Použité radiofarmakum se po nitrožilním podání hromadí na somatostatinových receptorech buněk některých nádorů (neuroendokrinních a některých typů gastro-entero-pankreatických nádorů). Při celotělovém zobrazení je tak možné tyto nádory zobrazit.

Indikace: Detekce ložisek tkání s expresí somatostatinových receptorů, tzn. neuroendokrinních tumorů (především gastro-entero-pankreatické tumory, karcinoidy a paragangliomy), méně často i zánětů (autoimunních nebo granulomatózních zánětů).

Základní příprava: Bez přípravy, 2–3 dny po aplikaci dostatečný příjem tekutin. Pokud pacient netrpí v době vyšetření průjmy, je nezbytné podat projímadla, aby bylo možno odlišit radioaktivitu v lézích od radioaktivity ve střevním obsahu. Důvodem je vylučování radiofarmaka zažívacím traktem.

Scintigrafická diagnostika krvácení do GIT

Princip: Jako radiofarmakum se použijí červené krvinky pacienta, proto je třeba předem odebrat krev. Červené krvinky se pak označí a podají zpět do krve nitrožilní injekcí. Pokud dochází ke krvácení do střeva, označené krvinky se dostávají mimo cévní řečiště, takže můžeme toto krvácení zachytit. Případné krvácení můžeme sledovat po dobu 24 hodin.

Indikace: Podezření na krvácení v trávicí trubici neprokázané jinými metodami zejména endoskopickými, resp. nemožnosti jejich použití, dále pak zejména při podezření na intermitentní krvácení, které nemusí být endoskopicky zachyceno. Výhodné zejména při krvácení v oblasti tenkého střeva a dolní části trávící trubice.

Základní příprava: Pacient lační, svačinu sebou.

Terapeutické metody

Terapeutické metody na ONM provádíme na základě požadavků odborných lékařů. Dodávka požadovaného radiofarmaka k terapii je k dispozici do 14 dnů.

Radionuklidová synovektomie

Princip: Jako radiofarmakum se použijí koloidní částice. Ty jsou po nitrokloubním podání hromaděny buňkami v povrchních vrstvách kloubní výstelky. Ozářením dojde ke zničení zbujelé tkáně. Výsledkem je odstranění otoků, výpotku, zmírnění bolesti, redukce zánětlivých procesů.

Indikace: Zánětlivé a degenerativní onemocnění kloubů - chronická synovitis (především při revmatoidní artritidě, séronegativní spondylartritidě, aktivované artróze, vilononodulární synovitidě), artropatie při hemofilii, nedostatečný efekt artroskopické synovektomie.

Základní příprava: Pacient musí mít s sebou elastické obinadlo. Po aplikaci mu provedeme bandáž kolene. Doporučujeme omezit chůzi a pohyb na 2-3 dny a dodržovat relativní klid na lůžku. Tato terapie může vyvolat bolest kloubu v prvních dnech po aplikaci. K zmírnění bolestivosti doporučujeme analgetika, antiflogistika. V případě recidivy synovitidy se může opakovat aplikace radiofarmaka za 6 měsíců.

Léčba bolestí u kostních metastáz

Princip: Použité radiofarmakum se po nitrožilním podání hromadí v místě růstu kostních metastáz a ozářením nervových zakončení tlumí bolest.

Indikace: Přítomnost vícečetných bolestivých metastáz ve skeletu, které nedostatečně reagují na analgetickou terapii.

Základní příprava: Průkaz osteoblastické aktivity metastáz scintigrafií skeletu v období čtyř týdnů před terapií. Terapie radionuklidy by neměla těsněji navazovat na předchozí chemoterapii (odstup 4 – 8 týdnů podle typu terapie) nebo radioterapii zasahující rozsáhlé okrsky aktivní kostní dřeně (2 – 3 měsíce) vzhledem k riziku kumulace myelosupresního efektu. Před podáním radiofarmaka by měl být pacient dobře hydratován.

Toto je stručný přehled nejčastěji prováděných vyšetření na našem oddělení, jakékoliv jiné vyšetření Vám rádi poskytneme po předchozím objednání na tel. čísle 318 654 308.
Veškeré potřebné informace ohledně Vašeho vyšetření Vám sdělíme při objednání.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >