Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Modernizace, rozvoj a pořízení nových IS pro Oblastní nemocnici

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. realizovala projekt

Modernizace, rozvoj a pořízení nových IS pro Oblastní nemocnici Příbram

reg. číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004566

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu, z výzvy č. 28 s názvem „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“, prioritní osy PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Primárním cílem projektu byla modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) v oblasti elektronizace procesů, dlouhodobá elektronická archivace zdravotnické dokumentace, podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich elektronizace a možnost realizace procesů nejen v nemocnici, ale i vzdáleně a možnost využívat nové funkce v rámci NIS.

Jednalo se o modernizaci a rozvoj vnitřního informačního systému žadatele pro řízení, podporu činností a provoz krajské nemocnice Středočeského kraje. Součástí projektu bylo i napojení na další vnitřní informační systémy žadatele a napojení na externí systémy pro výměnu zdravotnické dokumentace (systém eHealth SčK).

Součástí byla automatizace a zefektivnění procesů a zpracování dat v rámci výkonu veřejné služby v oblasti zdravotnictví (zajištění výkonu veřejné správy pro zakladatele, kterým je Středočeský kraj).

Bližší specifikace cílů a další cíle projektu:
1.  Elektronizace procesů.
2.  Dlouhodobá archivace dokumentace v elektronické podobě.
3.  Nové procesy a funkcionality do stávajícího NIS, automatizace funkčností apod.
4.  Modernizace zastaralého NIS, přechod na nové, moderní technologie umožňující další rozvoj a udržitelnost NIS.
5.  Zavedení technologií pro řízení identit podle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru.
6.  Nové služby pro občany (pacienty) nejen na spádovém území umožňující jejich objednávání na vyšetření.
7.  Napojení na systém výměny elektronické zdravotnické dokumentace mezi subjekty na území Středočeského kraje (eHealth)
8.  Automatizace rutinních postupů a tím zefektivnění práce zaměstnanců žadatele.
9.  Napojení na systémy třetích stran, např. OSSZ (e*neschopenka) a SÚKL (e-recept), napojení na portály ZP apod.

Projekt byl dokončen v prosinci 2018 a od ledna 2019 je NIS v provozu, čímž byly splněny cíle projektu.

Projekt je ve fázi udržitelnosti.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >