Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana > Články > Rehabilitační oddělení nově nabízí Vojtovu metodu

Pozor: tento článek již nemusí být aktuální. Poslední aktualizace: 16. 1. 2020 14:52

Příbramská nemocnice nově nabízí Vojtovu metodu

Vydáno: 16. 1. 2020 14:52

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové možnosti rehabilitace novorozenců, kojenců a dětí, kteří vyžadují terapii Vojtovou metodou na rehabilitačním oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s. v Areálu II. - Zdaboř. V případě zájmu o rehabilitaci dětí mají dětští lékaři možnost předat pacienty k vyšetření a rozepsání terapie rehabilitačnímu lékaři na oddělení ambulantní rehabilitace ONP, a.s., Areálu II - Zdaboř. Možnost objednání a podání bližších informací je na tel. 318 654 486 - recepce. Po vyšetření pacienta rehabilitačním lékařem mu bude indikována vhodná rehabilitace a nadále bude pravidelně docházet na terapie vedené kvalifikovanými fyzioterapeuty. V případně potřeby bude odeslán na vyšetření k dětské neuroložce MUDr. Bronislavě Korsové, nově od listopadu 2018 působící v ONP, a.s., Areál II - Zdaboř.

Cílem Vojtovy terapie je prostřednictvím spoušťových zón aktivovat v CNS základní motorické vzorce, vytvořit přístup k vrozeným hybným programům, které nejsou k dispozici např. díky poruše v neuronálních spojovacích vzorcích CNS, poruše periferních nervů, svalů či kostry, umožnit použití hybných vzorců ke vzpřímení, pohybu vpřed a k cílenému pohybu, dosáhnout co největší možné samostatnosti dítěte/pacienta a lepší kvality jeho života. Metoda globálně zlepšuje koordinaci pohybů, stabilitu, držení těla, orientaci v prostoru a rovnováhu. Metoda zlepšuje opěrné a úchopové funkce končetin, napomáhá zlepšení motoriky v orofaciální oblasti, nástupu řeči, zlepšení výslovnosti. U dospělých obnovuje původně zdravé pohybové vzorce, odstraňuje bolesti, obnovuje funkci a sílu. Reflexně vyvolaný pohybový stereotyp se postupně zařadí do spontánní hybnosti pacienta.

 

Rozhodující pro výsledek terapie je její včasné zahájení, především u pacientů v kojeneckém věku. V opačném případě dochází k zafixování patologických pohybových stereotypů. Délka terapie je různá, od několika týdnů do několika let u těžkých poruch.

 

Indikací k rané terapii v kojeneckém věku je:

 • středně těžké a těžké centrální koordinační poruchy (CKP)
 • lehké asymetrické CKP, z nichž se případně může vyvinout cerebrální paréza
 • periferní parézy např. porodně traumatická paréza brachiálního plexu
 • muskulární a neurogenní tortikolis
 • spina bifida a hydrocefalus
 • paraplegie
 • mozko-lebeční traumata
 • vrozené vývojové anomálie, např. artrogrypóza, kostní skoliózy, svalové aplazie
 • vrozené myopatie
 • hypotonické syndromy různých etiologií
 • motorická retardace
 • poruchy držení těla a chyby ve vzpřimování, např. C- skolióza, lordóza
 • dysplázie kyčlí
 • chybná postavení nohy, např. pes varus a pes adductus

 

Indikací k terapii u starších dětí a dospělých je:

 • infantilní cerebrální parézy (ICP)
 • získané cerebrální syndromy
 • transverzální syndromy
 • vrozené a získané periferní parézy
 • myopatie
 • skoliózy a kyfózy
 • kloubní kontraktury
 • funkční omezení pohybového aparátu
 • roztroušená skleróza

 

Kontraindikace:

 • 3–4 dny po očkování živou vakcínou;
 • maligní forma epilepsie;
 • teplota přes 38,5°C;
 • akutní zánětlivé onemocnění;
 • premedikace před lékařským vyšetřením;
 • metastazující zhoubné nádory;
 • medikace vysokými dávkami kortikoidů;
 • specifické lékařské vyšetření či zákrok (MRI, lumbální punkce, chirurgická či ortopedická intervence);
 • rekonvalescence po terapeutickém výkonu.

 

Těšíme se na případnou budoucí spolupráci.

 

MUDr. Barbora Daňhová

primářka rehabilitačního oddělení ONP, a.s.

Fotogalerie k článku

Další články:

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >