Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Alternativní porody a porodní plány 1

Alternativní porody a porodní plány

Naši porodnici si pro porod svého dítěte vybírá přibývající počet těhotných, které si přejí mít porod podle svých představ. Přicházejí s porodními plány,  v nichž uvádějí svá přání ohledně vedení porodu a péče o novorozence. Snažíme se jejich přání respektovat, pokud tím nijak není ohroženo jejich zdraví nebo zdraví dítěte. Některé požadavky obsažené v porodních plánech ovšem zahrnují i poměrně diskutabilní témata. Někdy jsou to požadavky, u nichž neexistují žádné důkazy o jejich přínosu, někdy mohou být dokonce rizikové nebo jde o požadavky a přání, jež jsou za normálních okolností splnitelná, ale aktuální stav matky nebo dítěte neumožňuje jejich dodržení.

Proto v následujícím textu vysvětlujeme náš postoj k některým častým bodům porodních plánů. Obecně se snažíme vyjít vstříc ve většině běžných požadavcích a v některých sporných bodech připouštíme diskuzi. Ale je třeba, aby maminky a osoby, které je doprovázejí, chápali, že zdravotnický personál nese za výsledek porodu zodpovědnost a snažili se pochopit náš pohled na věc. Naši lékaři a porodní asistentky se řídí doporučenými postupy a vycházejí ze svých pracovních a životních zkušeností a jejich cílem je spokojená matka a spokojený novorozenec. Ale také nekomplikovaný porod bez strachu z toho, že neuváženým respektováním nevhodného přání rodičky ublíží matce nebo dítěti. Doufáme, že následující text přispěje k dobré spolupráci maminek, lékařů a porodních asistentek, ke vzájemnému respektu a ke spokojenosti s porodem a poporodním obdobím stráveném v příbramské porodnici.

Pokud svůj porodní plán máte, doporučujeme ho konzultovat v rámci těhotenské poradny a ne až při příjmu k porodu.

 

Kardiotokografické monitorování během porodu – CTG

CTG v průběhu porodu provádíme vždy. Nejprve při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Pokud porod probíhá fyziologicky, omezujeme monitorování na nezbytné minimum.

 

Doprovod u porodu

Doprovod u porodu vítáme, mohou to být však maximálně dvě doprovázející osoby. Personál porodního sálu má právo nepřipustit nebo vykázat osobu, jestliže je pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo konfliktně nevhodného chování. O všech rozhodnutích týkajících se porodu a zdravotnické péče komunikujeme přímo s rodičkou. Je pro nás nepřípustné, aby za ni rozhodoval její doprovod.

 

Vaginální vyšetření

Vaginální vyšetření provádíme při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace. Bez vaginálního vyšetření nelze posoudit průběh porodu. V případě nekomplikovaného průběhu porodu je počet vaginálních vyšetření omezen na nezbytné minimum.


Předčasný odtok plodové vody

Při odtoku plodové vody se řídíme doporučenými postupy pro porodnictví. Po 12 hodinách od odtoku plodové vody zahajujeme preventivní podání antibiotik dle doporučeného schématu. Pokud k porodu nedojde do 24 hodin od odtoku plodové vody, zahajujeme vyvolávání porodu.

 

GBS pozitivita

Pokud je kultivačním vyšetřením u ženy prokázán Streptokok skupiny B, podáváme při nástupu porodní činnosti nebo odtoku plodové vody preventivně antibiotika. Novorozenecké infekce způsobené tímto mikroorganismem jsou sice vzácné, ale mohou být velmi závažné. Jejich vzniku lze předcházet preventivním podáním antibiotik.

 

Přenášení

Doporučeným postupem při potermínovém (začínající 41. týden) fyziologickém těhotenství je častější sledování pomocí CTG (obvykle 2x týdně). Deset dnů po termínu porodu (týden 41+3) zvažujeme kroky k vyvolání porodu. Pokud je u matky i dítěte vše v pořádku, je možné ještě pár dnů počkat. Nejpozději ve 41+6 porod vyvoláváme některou z metod vyvolání porodu, nejčastěji podáním prostaglandinových tablet do pochvy. Vyvolávání porodu probíhá vždy za hospitalizace.

 

Dirupce vaku blan

Dirupci – protržení vaku blan, po němž následuje odtok přední plodové vody, neprovádíme rutinně. V mnoha situacích nastávajících v průběhu porodu s ním však máme dobré zkušenosti. Dirupce obecně celkem přirozeným způsobem napomáhá porodu, což může být v některých případech žádoucí.

 

Klystýr

Provedení klystýru doporučujeme – napomáhá zdárnému průběhu porodu; nevyžadujeme ho.

 

Holení

Holení hráze před porodem nevyžadujeme, ale doporučujeme. Jde o oblast, která se při porodu často poraní a vyžaduje ošetření šitím a neoholení může z hygienických důvodů komplikovat proces hojení.

 

Poloha ženy během porodu

Pokud porod probíhá bez komplikací, je možné si polohu při porodu zvolit. Nejčastější a nejoblíbenější je poloha v polosedě na zádech. Umožňujeme porod na porodní stoličce. K dispozici máme polohovatelná porodní lůžka. V jiných polohách, než je poloha na zádech, je chránění hráze během prořezávání hlavičky obtížnější; tyto polohy jsou spojené s větším rizikem porodního poranění. Porod do vody není v naší porodnici možný. Při spontánním porodu plodu v poloze koncem pánevním jinou než klasickou polohu v polosedě na zádech neumožňujeme.

 

Jídlo a pití během porodu

Jídlo a pití během porodu neomezujeme, ale doporučujeme, aby byl příjem potravy během porodu střídmý. Porod představuje náročný fyzický výkon a pokud ženy během něho jedí, často se necítí dobře, mají pocit na zvracení nebo zvrací. Dále je omezení příjmu potravy a tekutin důležité proto, že porod se může zkomplikovat a může být nutné provést operační výkon spojený s celkovou anestezií, která je při stavu nalačno mnohem méně riziková. Pokud chce žena během porodu jíst a pít, doporučujeme malé dávky lehké stravy bohaté na rychlé cukry.

 

Epiziotomie – nástřih hráze

Epiziotomie provádíme u porodů dle potřeby, nikoliv rutinně. Odhadnout předem, zda bude provedení epiziotomie nutné, lze obtížně. Pokud hrozí poranění hráze, což zkušený porodník během prořezávání hlavičky pozná, dáváme přednost epiziotomii před rizikem závažného poranění. Pokud to stav dítěte a anatomické poměry dovolí, je možné vyčkat na plné rozvinutí hráze a epiziotomii se pokusit vyhnout.


Podávání oxytocinu

Oxytocin je přirozený hormon, který způsobuje děložní kontrakce, čímž umožňuje porod. Podání oxytocinu v infúzi má svá indikační kritéria, jimiž se řídíme. Patří sem například nepostupující porod, slabé kontrakce, krátké kontrakce, krvácení po porodu apod. Oxytocin je možné podávat až po odtoku plodové vody. Při podávání oxytocinu je nutné dítě více sledovat pomocí CTG. Pokud jsou kontrakce podpořené oxytocinem v infúzi bolestivé, nabízíme analgezii.

 

Epidurální analgezie

Epidurální analgezie představuje účinnou metodu tišení bolesti během porodu. Provádí ji anesteziolog. V příbramské nemocnici je zdarma. Její podání má svá kritéria, jimiž se řídíme. Pokud jsou podmínky pro její podání splněny, aktivně ji nabízíme.

 

Bonding

Přímý kontakt matky a dítěte těsně po porodu podporujeme. Pokud je dítě v pořádku, může být nahé, ještě na pupečníku přiloženo na hruď matky. Matky zůstávají 2hodiny po porodu na porodním sále a mohou být po celou dobu v kontaktu se svým dítětem. Pokud stav dítěte vyžaduje bližší sledování, je přeloženo na oddělení šestinedělí dříve.

 

Podvaz pupečníku

Pokud má novorozenec dobrou poporodní adaptaci ponecháváme ho na pupečníku a přikládáme na hruď matky. Z výzkumů vyplývá, že děti s oddáleným podvazem pupečníku mají nižší výskyt anémie v kojeneckém věku, pokud jsou ponechány na pupečníku 1-3 minuty po porodu, což odpovídá době, kdy pupečník dotepává. Delší doba nemá již opodstatnění. Pupečník si může přestřihnout otec dítěte.


Ošetření novorozence po porodu

Pokud novorozenec nemá problémy s poporodní adaptací, provádíme ošetření novorozence na speciálním vyhřívaném lůžku vedle lůžka matky. Ošetření zahrnuje osušení, zvážení, dezinfekci a podvázání pupečního pahýlu, změření teploty, preventivní kápnutí Ophthalmoseptonexu do obou očí, označení dítěte, zabalení dítěte a eventuelně odsátí tekutiny z nosu a úst, je-li to třeba. Ošetření trvá cca 5minut a není nutné ho provádět bezprostředně po porodu.

 

Císařský řez

Pokud je nutné, aby porod proběhl císařským řezem, umožňujeme maminkám, aby je i v tomto případě doprovázel partner nebo osoba, kterou si určí. Doprovod může být přímo na operačním sále, je přítomen i ošetření dítěte a může mít dítě v náručí až do konce operace. Dítě matce ihned po ošetření ukážeme a přikládáme k prsu, aby se správně nastartoval proces kojení. Bonding – položení nahého dítěte na kůži matky není technicky u císařského řezu možný – teplota na operačním sále je pro dítě nízká a průběh operace neumožňuje bezpečné položení dítěte na břicho matky. Bonding však umožňujeme otci, pokud si to přeje.

 

Lotosový porod

Lotosový porod není v příbramské porodnici možný. Delší ponechávání dítěte na pupečníku nepodporujeme a nepovažujeme za vhodné.

 

 

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2023 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim
infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >