Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Ochrana osobních údajů GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

1.   Správce osobních údajů

1.1.   Kontaktní údaje
 • Obchodní firma:      Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
 • Sídlo:                        Gen. R. Tesaříka 80
 • Identifikační číslo:   27085031
 • Kontaktní údaje:      TELEFON:  318 641 123 /   E-MAIL :  reditelstvi@onp.cz /   Datová schránka: ngiff9u
1.2.   Pověřenec na ochranu osobních údajů

Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Ing. Barbora Bahníková. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@onp.cz

2.   Zpracováváme o Vás osobní údaje za následujícími účely

 Název zpracování  Právní základ zpracování  Kategorie osobních údajů  Zpracovatelé  Příjemci
 náborová činnost  262/2006 Sb., zákoník práce  popisné, adresní  LMC
 dočasný archiv zdravotnické dokumentace  48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění  adresní, zdravotní  dle zákonných požadavků
 nahlížení do zdravotní dokumentace  372/2011 Sb., o zdravotních službách  popisné
 smlouvy (darovací, ubytování na ubytovně,
 s pacientem-nadstandard, nájemní)
 89/2012 Sb., občanský zákoník  adresní, popisné
 evidence pojistných událostí  smluvní vztah - pojišťovna  adresní identifikační,popisné  pojišťovna
 stížnosti  č.500/2004 Sb., správní řád  adresní, popisné a další dle stížnosti
 informace na facebook, instagram  oprávněný zájem, souhlas  popisné
 zdravotnická dokumentace  372/2011 Sb., o zdravotních službách  zdravotní  dle zákonných požadavků
 provoz lékárny  č.378/2007 Sb., o léčivech  zdravotní  SÚKL
 kamerový systém  oprávněný zájem  obrazové  PČR, orgány činné v trestním řízení
 foto a videozáznamy (nemocniční)  372/2011 Sb., o zdravotních službách  obrazové  dle zákonných požadavků
 dárci krve (viz zdrav.dokumentace)  372/2011 Sb., o zdravotních službách  adresní, zdravotní
 web  oprávněný zájem, technický souhlas  ICT provozovatel webu
zvukový systém - nahrávání telefonních linek oprávněný zájem zvukový PČR, orgány činné v trestním řízení

Doby zpracování se řídí zákonnými požadavky, u provozování kamerového systému je doba zpracování nastavena na 1 měsíc

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁZNAM TELEFONNÍCH HOVORŮ

3.   Na základě zpracování osobních údajů máte následující práva

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte následující práva:

 

 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,
  Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Právo na přístup zahrnuje též právo získat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • právo na opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme,
  Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje (zejména kontaktní údaje) nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o opravu těchto osobních údajů.
 • právo na omezení zpracování,
  Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nakládáme neoprávněně, můžete nás požádat také o dočasné omezení zpracování svých osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů,
  Můžete nás požádat o výmaz některých svých osobních údajů. Rozsah, ve kterém můžeme vyhovět vaší žádosti o výmaz osobních údajů, může být limitován našimi zákonnými povinnostmi uchovávat některé osobní údaje, a to zejména na základě zákona o zdravotních službách či jiných souvisejících předpisů
 • právo vznést námitku proti zpracování,
  Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz).

Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle správce, nebo pomocí elektronické komunikace přes datovou schránku:  ngiff9u nebo e-mailovou adresu: gdpr@onp.cz

Žádost subjektu údajů

Podrobnější informace k Vašim právům můžete nalézt přímo v obecném nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nebo na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

 

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

Dotazník
spokojenosti
zde >

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >