Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Informované souhlasy

Informované souhlasy

Seznam zdravotních služeb, u kterých je bezpodmínečně vyžadován písemný informovaný souhlas pacienta / zákonného zástupce

 

Podle § 34 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování účinného od 1.4.2012 je písemný informovaný souhlas (IS) pacienta požadován:

 

1      Ve všech případech, které jsou stanoveny právním předpisem

       (uveden pouze demonstrativní výčet)

 • Informovaný souhlas pacienta s hospitalizací,
 • nesouhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb – reverz,
 • informovaný souhlas pacienta s provedením sterilizace,
 • informovaný souhlas pacienta s provedením odběru tkání a orgánů,
 • informovaný souhlas pacienta s transplantací tkání a orgánů,
 • informovaný souhlas s umělým oplodněním,
 • informovaný souhlas s umělým přerušením těhotenství,
 • informovaný souhlas s extrakcí zubu.

2       V případech stanovených poskytovatelem zdravotních služeb

 • IS s podáním transfuze krve, transfuzních přípravků, krevních derivátů (IS 002),
 • odvolání souhlasu s lékařským výkonem (IS 004),
 • IS pacienta s ambulantní péčí – dispenzarizovaní pacienti (IS 006),
 • IS s vyšetřením protilátek proti HIV (IS 013),
 • IS s provedením invaze (centrální žilní katétr, hrudní a další drenáže a punkce):
  IS pacienta se zavedením CŽK (IS 031).

 

3      Informované souhlasy jednotlivých oddělení

Anasteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)

IS pacienta s provedením kaudální blokády (IS 026)

IS s anestezií (IS 027)

IS pacienta se sedací (IS 028)

IS s epidurální analgezií během porodu (IS 032)

Dětské oddělení

IS s vyšetřením na magnetické rezonanci (IS 023)

IS s podáním transfuze krve, transfuz. přípravků, krevních derivátů (IS 002)

IS s provedeném lumbální punkce (IS 011)

Gastroenterologické oddělení

IS s provedením ezofagogastroduodenoskopie (IS 007)

IS s provedením kolonoskopie (IS 008)

IS s provedením ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografie) (IS 009)

IS s použitím rajského plynu (IS 026)

IS s provedením PEG (perkutánní endoskopické gastrostomie)

IS s provedením dilatace stenóz zažívacího traktu (nebo zavedením stentu)

IS s provedením elektivní ligace jícnových varixů

IS s provedením spirální nebo  jednobalonkové enteroskopie

IS s provedením endoskopické ultrasonografie

Gynekologicko-porodnické oddělení

IS s hysterektomií abdominální

IS s hysterektomií vaginální a plastiky poševní

IS s laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomií

IS s laparoskopickou operací vaječníků a vejcovodů

IS s sterilizací

IS s myomektomií

IS s implantací TVT pásky

IS s císařským řezem

IS s revizí dutiny děložní po porodu

IS s amniocentézou

IS s kyretáží

IS s hysteroskopií

IS s revizí dutiny děložní

IS s konizací

IS s přerušením těhotenství

IS s výkony na zevním genitálu

IS s operací Bartolinské žlázy

Hematologicko-transfuzní oddělení

 

IS s provedením sternální punkce (IS 012)

IS s podáním transfuze krve, transfuz. přípravků, krevních derivátů (IS 002)

IS s vyšetřením protilátek proti HIV (IS 013)

Chirurgické oddělení

 

IS s operací štítné žlázy a příštítných tělísek (odstranění celé štítné žlázy, části štítné žlázy, příštítného tělíska či tělísek, spádových lymfatických uzlin)

IS s klasickou operací břišní kýly (tříselná, pupeční, stehenní, ventrální, kýla v jizvě a další jiné druhy břišních kýl)

IS s operací trávicí trubice (pro maligní i benigní onemocnění  - resekce žaludku, dvanáctníku, tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku, založení střevního vývodu – stomie)

IS s jiným výkonem na konečníku a okolí (operace hemeroidů, perianálních píštělí, abscesů, HAL, Longo, sakrální dermoid)

IS s operací žilního systému (operace varixů dolních končetin konvenčně, RAF a další druhy operace varixů)

IS s operací na tepenném systému (operace karotid, břišních a končetinových tepen všeho druhu)

IS s operací prsu (operace pro benigní a maligní onemocnění prsu všeho druhu)

IS s operací kůže a podkoží (všechny operace tohoto druhu včetně operací plastických)

IS s klasickou operací v dutině břišní nebo hrudní (všechny druhy akutních i plánovaných operací v dutině břišní – apendektomie, cholecystektomie, uskřinuté kýly, střevní neprůchodnosti, trávicí trubice, operace žlučových cest, slinivky břišní, revizní operace pro krvácení, úraz)

IS s laparoskopickou operací (všechny druhy laparoskopických operací, včetně možné konverze na klasickou operaci – žaludek, tenké střevo, tlusté střevo, operace červu, žlučníku, břišní kýly)

IS s amputací (všechny druhy amputací končetiny a jejich částí)

IS s provedením invaze (centrální žilní katetr, hrudní a další drenáže a

punkce, angiografie)

Infekční oddělení

 

IS s provedením jaterní biopsie (IS 010)

IS s provedením lumbální punkce (IS 011)

Interní oddělení

IS s podáním transfuze krve, transfuz. přípravků, krevních derivátů (IS 002)

IS s vyšetřením protilátek proti HIV (IS 013)

IS s provedením sternální punkce (IS 012)

IS s provedením trombolýzy,          

IS s jícnovou echokardiografií prováděnou v sedaci (IS 029.01)

IS pacienta se zavedením PICC katétru (IS 029.02)

IS pacienta s elektrickou kardioverzí (IS 029.03)

IS pacienta se zavedením portu (IS 029.04)

IS se zavedením centrálního žilního katétru (IS 031)

IS s provedením hrudní punkce

IS s provedením břišní punkce

IS s provedením elektrické kardioverze + anestezie

IS se zavedením kardiostimulátoru

Kožní oddělení (dermatovenerologické)

IS s odstraněním  virových, vazivových, zhoubných i nezhoubných nádorových  útvarů   na kůži 

IS s abrazí,  diatermokoagulací,  kryoterapií kapalným dusíkem či sněhem CO2

Neurologické oddělení

 

IS s provedením lumbální punkce(IS 011)

IS s provedením systémové trombolýzy (IS 014)

IS s elektromyografickým vyšetřením (IS 024)

Oční oddělení

IS pacienta s operací šedého zákalu - katarakty (IS 033.01)

IS pacienta s výměnou umělé nitrooční čočky (IS 033.02)

IS pacienta s provedením keratotomie (IS 033.03)

IS pacienta s operací zeleného zákalu - antiglaukomové operace (IS 033.04)

IS pacienta s aplikací 5-FU (IS 033.05)

IS pacienta s operací šilhání (IS 033.06)

IS pacienta s cyklokryokoagulací (IS 033.07)

IS pacienta s operací perforujícího poranění oka (IS 033.08)

IS pacienta s odstraněním očního bulbu - enukleací (IS 033.09)

IS pacienta s kanylací slzných cest (IS 033.10)

IS pacienta s operačním výkonem – snesení pterygia (IS 033.11)

IS pacienta se sešitím spojivky (IS 033.12)

IS pacienta s operací kůže víček a okolí oka (IS 033.13)

IS pacienta s operací entropia (IS 033.14)

IS pacienta s operací ektropia (IS 033.15)

IS pacienta s operací ječného zrna (IS 033.16)

IS pacienta s dermatoplastikou (IS 033.17)

IS pacienta s LIT – LTP - laserový zákrok (IS 033.18)

IS pacienta s Nd YAG discizí zkaleného zadního pouzdra (IS 033.19)

IS pacienta s laserovým ošetřením sítnice (IS 033.20)

IS pacienta s nitrožilním podáním kontrastní látky (IS 033.21)

IS pacienta s pars plana vitrektomií (IS 033.22)

IS pacienta s intravitreální aplikací avastinu (IS 033.23)

IS pacienta s paracentézou oka (IS 033.24)

IS pacienta s průplachem a sondáží slzných cest u dětí (IS 033.25)

IS pacienta s tarsorhafií (IS 033.26)

IS pacienta s výplachem přední oční komory  (???)

IS pacienta s aplikací Mitomycinu C (???)

Oddělení klinické biochemie

IS s vyšetřením Ogtt (IS 030)

Oddělení nukleární medicíny

IS s radionuklidovou synevektomií

IS s paliativní léčbou kostních metastáz

Oddělení zobrazovacích metod (OZM – RTG, CT, SONO, MR)

IS s provedením cíleného odběru tkáně: punkce / biopsie / drenáž (IS 019)

IS s provedením drenáže kolekce tekutin/nefrostomie (IS 020)

IS s nitrožilním podáním jodové kontrastní látky (IS 021)

IS s provedením neurointervenčního výkonu - PRT / FD / SI (IS 022)

IS s vyšetřením na MR (IS 023)

Onkologické oddělení

IS s protinádorovou chemoterapií

IS s protinádorovou imunoterapií

Ortopedicko-traumatologické oddělení

IS s částečnou nebo totální náhradou kloubu - endoprotézou (lokalizace kyčel, koleno, rameno, hlezno, ruka., zápěstí, loket)

IS s artroskopickou operací kolenního kloubu (odstranění nebo sešití části menisku, náhrada křížového vazu, operace chrupavky nebo vazů, stabilizace závěsného aparátu)

IS s artroskopickou operací ramenního kloubu (operace chrupavky, kloubního pouzdra, uvolnění subacromiálního prostoru, operace rotátorové manžety)

IS s artroskopickou operací dalších kloubů (lokalizace hlezno, kyčel, loket, zápěstí;  operace chrupavky, kosti, vazů, kloubního pouzdra)

IS s operací pro luxaci nebo zlomeninu kostí (všechny druhy akutních i plánovaných operací na kostním skeletu pro zlomeniny a luxace nebo následky zlomenin)

IS pro korekci vad pohybového aparátu (korekce vrozených i získaných v dětském i dospělém věku)

IS pro řešení následků artrózy a opotřebení kloubů (korekční výkony na skeletu, korekční osteotomie velkých i malých kloubů, operace pro hallux valgus a jiné deformity)

IS s operací pro nádory pohybového aparátu (pro maligní i benigní onemocnění pohybového aparátu - resekce kosti, svalů, měkkých částí kloubů)

IS s operací kůže, podkoží, svalů a šlach (všechny operace tohoto druhu včetně operací plastických)

IS s amputací (všechny druhy amputací končetiny a jejich částí)

IS s provedením invaze (drenáže a punkce kloubů, nástřik píštělí, drenáže hematomů a abscesů)

IS s provedením repozice v celkové anastezii (provedení zavřené nebo krvavé repozice kloubů v celkové narkoze)

Otorinolaryngologické oddělení (ORL)

IS s adenotomií (odstranění nosní mandle)

IS s tonsilektomií (odstranění krčních mandlí)

IS s tympanostomií (zavedení drenážních trubiček do bubínku, tzv. gromety)

IS s odstraněním malých kožních a podkožních lézí

IS s odstranění malých lézí v dutině ústní

IS s frenulotomií (nastřižení podjazykové či retní uzdičky)

IS s operací krčních uzlin

IS s operací krčních cyst a píštělí, včetně píštělí preaurikulárních

IS s thyroidektomií (operace štítné žlázy)

IS s operací příušní a podčelistní slinné žlázy

IS s direktní laryngoskopií a hypofaryngoskopií (endoskopické zákroky na hrtanu a hltanu)

 

IS s septoplastikou (plastika nosní přepážky)

IS s FESS (endoskopické operace nosu a vedlejších dutin nosních)

IS s repozicí zlomeniny spodiny očnice a jiných obličejových kostí

Plicní oddělení

IS s provedením rigidní bronchoskopie (IS 015)

IS s provedením flexibilní bronchoskopie (IS 016)

IS s provedením hrudní punkce (IS 017)

Urologické oddělení

IS s biopsií prostaty (IS 034.01)

IS s cystoskopií (IS 034.02)

IS s cirkumcizí (obřízka)

IS s orchiektomií (odstranění varlete)

IS s plastikou hydrokély (vodní kýly)

IS s odstraněním spermatocystokély

IS s operací varikokély

IS s plastikou uretry (močové trubice)

IS s UTI (vnitřní uretrotomie)

IS s OUTI (optická uretrotomie)

IS s TURP (transuretrální resekce prostaty)

IS s TUR (tranuretrální resekce nádoru močového měchýře)

IS s TVPE (transvezikální prostatektomie)

IS s RRP (radikální prostatektomie)

IS s URS (ureterorenoskopie)

IS s ULT (ureterolitotomie)

IS s PLT (pyelolitotomie)

IS s PNL (perkutánní nefrolitotomie) = PEK (perkutánní extrakce kamene)

IS s adrenalektomií (odstranění nadledviny)

IS s marsupializací cysty ledviny

IS s NE (nefrektomie)

IS s NEU (nefroureterektomie)

IS s resekcí ledviny

IS s pyeloplastikou (plastika pyeloureterálního přechodu)

IS s kalibrací močové trubice

IS s dilatací močové trubice

IS s uretrocystoskopií

IS s biopsií z močového měchýře

IS se založením epicystostomie

IS se založením nefrostomie

IS se zavedením „pigtailu“ (ureterálního stentu)

IS s urodynamickým vyšetření

 

 

 

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

PO-PÁ 17:00 - 21:00

SO, NE, svátky 8:00 - 20:00

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 050

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO, svátky 8:00 - 14:00

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2024 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim

ONLINE
OBJEDNÁNÍ
zde >

infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >