Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Oddělení > Paliativní centrum > Naše služby

Paliativní centrum

Naše služby

Snažíme se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického - celostního pohledu (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav.

Náš tým speciálně proškolených odborníků pro paliativní péči je k dispozici onkologickým i neonkologickým pacientům a klade hlavní důraz na kvalitu jejich života. Dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy závěrečných stadií smrtelných onemocnění. Vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich hodnotové priority a chrání právo pacienta na sebeurčení. Nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby poslední období života prožili v důstojném a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých.

V naší poradně nabízíme všestrannou účinnou oporu i příbuzným a přátelům umírajících pacientů a pomáháme jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka.

V rámci ošetřovatelské paliativní péče poskytneme radu a pomoc v těchto oblastech :  základní činnosti ošetřovatelské péče, správná manipulace s pacientem, polohování pacienta, prevence a ošetření dekubitů, převazy a ošetření různých kožních defektů, stomií a katetrů, péče o inkontinentní pacienty - výběr správných pomůcek, ošetřovatelská rehabilitace.

Domácí péče Andělka zajistí paliativní péči o umírajícího v domácím prostředí denně. Je oporou pacientovi i rodině. Po dohodě s lékařem může podávat i opiátovou léčbu, aby pacient v posledních dnech či hodinách netrpěl bolestmi. Pacient má možnost využít veškeré zdravotní služby, které jsou indikovány lékařem. Služby domácí péče Andělka jsou hrazeny pojišťovnou, tudíž pacient ani rodina nic nehradí.

Klinický psycholog poskytne účinnou podporu a psychoterapii nejen pacientovi v poslední fázi života, ale i jeho blízkým.  Pacientovi pomůže najít cestu, jak porozumět a přijmout pocity spojené s úmrtím. Pro pozůstalé je citlivým průvodcem v procesu truchlení.                  

Možnosti Fyzioterapie v paliativní péči: individuální léčebná tělesná výchova, nácvik chůze, dechová gymnastika, míčkové facilitační techniky, prvky Basální stimulace, poradenství a zácvik rodinných příslušníků k provádění vhodných technik, rehabilitační pomůcky, úpravy domácího prostředí.

Nutriční terapeut pomáhá řešit konkrétní problémy spojené s příjmem stravy a tekutin. Poskytuje informace ohledně vhodné stravy pro domácí péči u pacienta, sestavuje nutriční plán a poskytuje poradenství pro pacienta i rodinu.

Sociální pracovník pomůže najít návaznou službu v terénní, ambulantní nebo pobytové formě, poradí s vyřizováním sociálních dávek (např. invalidní důchod, příspěvek na péči) a rovněž se zajištěním kompenzačních pomůcek.

V případě Vašeho zájmu Vám zprostředkujeme i Duchovní péči. Kněží ze Svaté Hory pravidelně navštěvují naše pacienty přímo na lůžkovém oddělení i doma a jsou k dispozici i jejich rodinným příslušníkům.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

RECEPCE

NONSTOP

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 380

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO-NE 8:00 - 14:00

HLAVNÍ RECEPCE

318 641 700

NONSTOP

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2018 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim
infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >