Textové pole: LP-12 Požadavkové listy (žádanky)

 

 

 

 

Pro ambulantní oddělení  vydává OKB Příbram na biochemická vyšetření dva typy žádanek:

  1. Biochemické vyšetření - oranžové (skenovací )žádanky formátu A4 - verze posledního tisku z 9.13.2015.
  2. Biochemické vyšetření – diabetologie - zelené žádanky formátu A5 – verze posledního tisku ze 7.9.2015

Vzory těchto žádanek jsou v samostatné kapitole Laboratorní příručky.

 

Lůžková oddělení používají klasické biochemické žádanky, postupně budou nahrazeny elektronickou žádankou.

 

Na OKB Příbram jsou přijímány i jiné typy žádanek za předpokladu, že jsou vyplněny všechny potřebné  identifikační údaje.

 

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém list (žádance):

 

Identifikace novorozence

Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky. Na žádance musí být uvedeno rodné číslo, pokud není známo, náhradní rodné číslo generované v NIS, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení, případně označení A, B u dvojčat v tom případě se RČ generuje v LIS.

V případě generovaného čísla z NIS budou laboratorní nálezy dostupné pod tímto číslem, v případě generovaného čísla z LIS, nebudou laboratorní nálezy dostupné elektronicky, pouze v papírové formě. Po získání platného rodného čísla budou tyto výsledky navázány na platné rodné číslo.

 

Postup při odmítnutí vzorku- viz dokument 

 LP-25-Kriteria pro odmítnutí vzorku

 

Postup při nesprávné identifikaci vzorku

LP-26-Postupy při nesprávné identifikaci v