Textové pole: LP-26 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky  

 

 

 

Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu.

 

Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál na OKB upraví pro skladování podle preanalytických doporučení a uskladní nejdéle po dobu 72 hodin.Je-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, OKB se pokusí doplnit chybějící údaje a materiál zpracovat.

 

Odmítnuté vzorky jsou evidovány v počítači na analytické hale ve složce Nedostatky v příjmu biologického materiálu