Textové pole: LP-25 Kriteria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků 

 

 

 

Důvody pro odmítnutí biologického materiálu nebo požadavkového listu v laboratoři

 

Odmítnout lze:

·         žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, která laboratoře komplementu neprovádějí ani nezajišťují.

·         žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů

·         žádanku s razítkem lůžkového oddělení u ambulantních pacientů

·         požadavek na doplnění vyšetření, pokud není dodatečně dodána žádanka obsahující požadovaná (doplněná) vyšetření ( LP-14-Ústní požadavky na vyšetření)

·         žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem

·         nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu

       LP-12-Požadavkové listy (žádanky)

       LP-24-Příjem žádanek a vzorků

·         nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení zásad preanalytické fáze

·         neoznačenou nádobu s biologickým materiálem,

·         biologický materiál bez žádanky (nejde-li o glykemický nebo kortizolový profil hospitalizovaného pacienta, kdy se žádanka dodá na OKB s prvním vzorkem).

 

Nápravné opatření:

·         telefonická informace na příslušné oddělení nebo příslušnému lékaři

·         požadavek nového vzorku biologického materiálu

·         odmítnuté vzorky jsou evidovány v počítači na analytické hale v tabulce označené Nedostatky v příjmu biologického materiálu a  Odmítnuté vzorky.