Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana > Články

AKTUALITY

13.7.2015 Nové centrum interních ambulancí vítá první pacienty

Od pondělí 13. 7. 2015 mají pacienti s interními onemocněními v Oblastní nemocnici Příbram k dispozici nově vybavené centrum interních ambulancí. Záměrem nemocnice byla modernizace stávajícího ambulantního provozu. Centrum se nachází v pavilonu I, který právě prochází komplexní rekonstrukcí vnějšího opláštění včetně zateplení, výměny oken, opravy balkonů a nové fasády. V tomto pavilonu, který patří ke starším částem nemocnice, se tradičně nacházejí lůžková oddělení interní, neurologické a rehabilitační a také řada interních ambulantních ordinací a poraden. „Dosud museli pacienti za „svými“ lékaři v těchto ordinacích cestovat po celé budově z patra do patra, nově najdou ambulance interní povahy pěkně pohromadě na jednom místě v přízemí pavilonu, hned u hlavního vstupu,“ říká primář Interního oddělení MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D. V novém centru najdou pacienti novou prostornou čekárnu, ambulanci pro diabetologii a poruchy metabolismu a celý komplex ordinací a poraden oboru kardiologie – kardiologickou a kardiostimulační poradnu, ambulanci pro měření Holterovského EKG a krevního tlaku, ergometrii, echokardiografickou vyšetřovnu a laboratoř EKG. Stavebními úpravami bylo částečně měněno architektonické řešení. Hlavní dispoziční změnou je vytvoření nového hlavního vchodu do celého pavilonu I a úprava prostoru pro čekárnu pacientů interních ambulancí. Nové členění vnitřních dispozic je podřízeno snaze o vytvoření komfortnějšího prostředí pro  pacienty. V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní úprava povrchů celého prostoru (obklady, dlažby, PVC podlahoviny, malby atd.) Nedílnou součástí  byla i výměna vybraných technických instalací, obměna sanitárního vybavení a částečná obnova vnitřního vybavení ambulancí. Celkové investiční náklady rekonstrukce činily cca 2 miliony korun a příbramská nemocnice je uhradila ze svých vlastních finančních prostředků. „Všichni se do nových prostor těšíme, připravovali jsme je hlavně pro pacienty a věříme, že se jim budou líbit a budou se tu cítit lépe než ve starých ambulancích,“ říká staniční sestra Štěpánka Černá, která spolu s kolektivem sester vybírala i vybavení čekárny a ordinací. „Pacienti tu budou mít novou vstupní recepci, kde se zaregistrují, a pak už půjdou rovnou do příslušné ordinace, pokud to bude potřeba i s hotovým vyšetřením EKG křivky“, dodává staniční sestra.

8.7.2015 Nová letní výstava v galerii příbramské nemocnice

V galerii Gaudii Gratia Oblastní nemocnice Příbram se můžeme již několik let potkávat s tvorbou regionálních umělců, kteří svými díly přinášejí pacientům a návštěvníkům estetický zážitek a potěšení. V neposlední řadě zpříjemňují nemocniční prostředí a podtrhují tradiční spojení medicíny a umění. Poslání této improvizované minigalerie naznačuje ostatně již samotný její název: Gaudii Gratia - pro radost, kvůli radosti. Najdete ji v hlavní budově nemocnice areálu 1, pavilon C, přízemí. Od prvního červencového týdne až do konce prázdnin, tedy do konce srpna, se tu oči návštěvníků i pacientů mohou potěšit novou výstavou – obrazy svých studentů sem zapůjčilo již podruhé Gymnázium pod Svatou Horou. A věřte, je na co se dívat. Výstava obrazů představuje kresby a malby, které vytvořili studenti věkových kategorií 14 – 17 let během celého školního roku 2014/2015. Obrazy vznikaly v hodinách výtvarné výchovy pod vedením příbramského výtvarníka a pedagoga Mgr. Milana Čiháka, který studenty motivoval známými uměleckými styly - například impresionismem, surrealismem, kubismem, realismem i abstrakcí. Každý student se podle svého zájmu pokusil o seberealizaci ve zvoleném stylu… Ty nejlepší práce si nyní může v galerii příbramské nemocnice prohlédnout i veřejnost a posoudit, jak se povedly… Za studenty Gymnázia pod Svatou Horou i za Oblastní nemocnici Příbram Vás srdečně zveme na tuto výstavu a děkujeme za její návštěvu. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s. plakát výstavy >>

7.7.2015 peníze z grantu pro seniory v LDN příbramské nemocnice

Ve čtvrtek 2. 7. 2015 proběhlo v příbramské restauraci Atollo slavnostní předání grantů Nadačního fondu Veolia. Mezi úspěšné žadatele o finanční příspěvek z programu MiNiGRANTY 2015 - Senioři se prostřednictvím zaměstnankyně 1. SčV, paní Jitky Bulinové, zařadila také Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Za osm let trvání projektu MiNiGRANTů bylo na podporu 36 veřejně prospěšných projektů věnováno téměř 1,3 mil. korun. Zaměstnanci skupiny Veolia se v nich angažují přihlášením konkrétního projektu v maximální výši 50 tisíc korun. Oblastí, ve kterých se zaměstnanci skupiny Veolia ve volném čase angažují, je celá řada. Patří k nim právě i podpora znevýhodněných skupin (senioři, handicapovaní, sociálně znevýhodněné skupiny). V letošním roce uspělo za 1. SčV, a.s. se svou žádostí celkem sedm projektů, mezi které bylo rozděleno 253 tis. Kč. Přihlášený projekt na podporu Oddělení následné péče Oblastní nemocnice Příbram získal maximální částku 50 tisíc korun. Díky projektu Zlepšení prostředí pro skupinové aktivity dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, který paní Jitka Bulinová vytvořila společně s koordinátorkou Dobrovolnického centra Oblastní nemocnice Příbram Mgr. Monikou Ciklerovou, dojde ke zlepšení prostor pro realizaci volnočasových aktivit v nemocnici. Tyto aktivity, jako např. výtvarné dílny, hudební odpoledne nebo trénink paměti, připravují nemocniční dobrovolníci pro dlouhodobě hospitalizované pacienty již sedmým rokem. V rámci finanční podpory nyní bude možné nově vybavit 2 místnosti na Odděleních následné péče v nemocničním areálu 2 na Zdaboři. „Do místností nakoupíme úložné skříňky, knihovny, vytvoříme klidovou zónu pro návštěvy rodin, nějaké finance nám zbudou i na nový sedací nábytek,“ říká koordinátorka Dobrovolnického centra Monika Ciklerová. Ze svého volného času pak paní Jitka Bulinová věnuje 50 hodin ve prospěch projektu. „Ráda bych se podílela na přípravě a průběhu skupinového tréninku paměti pro seniory a také na realizaci výtvarné dílny,“ říká s úsměvem paní Bulinová. „Lepším a funkčnějším vybavením chceme našim pacientům zpříjemnit dlouhodobé pobyty v nemocnici, přispět k dobré náladě a napomoci jejich uzdravování. Děkujeme za podporu takovým lidem jako je paní Bulinová a Nadačnímu fondu Veolie!“ dodává Monika Ciklerová.  Předání grantu Nadačního fondu Veolia proběhlo 2.7.2015 v restauraci Atollo v Příbrami, zleva Ivana Králíčková, manažerka Ošetřovatelské péče ONP; Monika Boušková, vnitřní auditorka ONP, Ivan Eis, generální ředitel 1. SčV; Monika Ciklerová, koordinátorka Dobrovolnického centra ONP; Jitka Bulinová, realizátorka projektu; Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. Jitka Kalousková Referent PR Oblastní nemocnice Příbram

25.6.2015 Dětem se v příbramské nemocnici bude stonat příjemněji

V úterý 23. 6. 2015 otevřela příbramská nemocnice nově zrekonstruované lůžkové oddělení pro děti. Slavnostního otevření se účastnil hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, který nejmenším pacientům předal dárky a popřál jim brzké uzdravení. „Mají teď možnost pobývat v příbramské nemocnici i s doprovodem, nejčastěji maminkou, v příjemném a barevném prostředí. Věřím, že to ocení děti i rodiče, a uzdravování tak pro ně bude nejen příjemnější, ale díky takovéto podpoře psychického stavu třeba i rychlejší,“ řekl hejtman Petera. V uplynulých čtyřech měsících nemocnice z vlastních finančních prostředků zmodernizovala celé lůžkové oddělení v přízemí pavilonu D2 tak, aby se zvýšilo pohodlí i bezpečnost pro děti a doprovod během jejich pobytu v nemocnici. „Celá investiční akce si vyžádala náklady okolo čtyř milionů korun a nemocnice ji tentokrát hradila z vlastních finančních prostředků“ říká ředitel Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Stanislav Holobrada a pokračuje: „je to další etapa postupných stavebních úprav a rekonstrukcí v areálu nemocnice, které mají našim pacientům přinést nejen moderní péči, ale také zvýšit jejich bezpečnost a komfort během pobytu v nemocnici. U malých pacientů hraje prostředí, v němž se v nemoci ocitli, obzvlášť významnou roli a já věřím, že nové pokoje spolu s tradičně vstřícnými sestřičkami a lékaři jim pomohou se lépe uzdravovat.“ Stavebními úpravami bylo částečně změněno architektonické řešení. Pro malé pacienty tak byly vytvořeny veselé a barevné pokoje s moderním hygienickým zázemím a vstupním prostorem s úložným nábytkem a přebalovacími pulty, společná herna dostala nový šat a výzdobu, nově byla dispozičně vyřešena jednotka pro malé pacienty, kteří potřebují zvýšenou zdravotní péči. V rámci stavebních úprav byla na celém lůžkovém oddělení vyměněna stávající dřevěná okna za plastová, okna byla opatřena žaluziemi a novými parapetními deskami, součástí úprav byla i výměna dveřních křídel či podlahových krytin (dlažba, PVC podlahoviny) a obkladů. K nové „výbavě“ dětského oddělení přispěl i dar žáků Základní školy Jiráskovy sady, kteří mezi sebou dobrovolně vybrali částku deseti tisíc korun, kterou předali primáři Dětského oddělení MUDr. Pavlu Marčekovi. „Je to v naší škole tradice, která letos pokračuje už sedmým rokem. Bereme to jako samozřejmou věc, takovou akci „děti dětem“, která prospěje dobré věci“, říká Michal Novák, žák deváté třídy ZŠ. „Michal je příliš skromný, ale já bych rád dobrovolnou sbírku mezi žáky vyzdvihl a velmi ocenil nejen proto, že nám pomůže vždy přispět něčím ke zlepšení prostředí pro děti – letos to například bude nákup nových lůžkovin – ale hlavně proto, že je to počin veskrze krásný a lidský, navíc mimořádný tím, že od dětí školního věku by asi člověk spíše čekal, že budou myslet na svou zábavu než na pomoc svým bližním. Pomáhají nám upřímně a my jim za tento přístup moc děkujeme“, hodnotí MUDr. Marček. Od další skupiny dětí ze stejné základní školy dostali pak malí pacienti ještě výtvarné potřeby v hodnotě jednoho tisíce korun. Dětské oddělení Oblastní nemocnice Příbram poskytuje komplexní pediatrickou péči - lůžkovou i ambulantní na celkem 30 lůžkách nemocnice včetně 5 lůžek intenzivní péče, na nichž poskytuje nemocniční péči dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje intenzivní péči nebo trvalý dohled a sledování zdravotnickým personálem. Léčí se zde děti s respiračními chorobami, chorobami zažívacího ústrojí a močového systému, děti se systémovými chorobami, otravami, traumaty a náhlými chirurgickými příhodami. Dětské oddělení rovněž poskytuje ve spolupráci s odděleními chirurgie, ortopedie, urologie a ORL pooperační péči dětem ať již s plánovými výkony nebo operacemi v rámci akutních stavů. Významnou součástí dětského oddělení je oddělení novorozenecké, kde je péče poskytována systémem roaming-in. Ten zajišťuje trvalou přítomnost matky u fyziologického novorozence. Novorozenecké oddělení je od roku 2009 nositelem titulu Baby – friendly hospital, který je na celém světě udělován těm nemocnicím, jejichž dětská, resp. novorozenecká oddělení, splní všechna kritéria stanovená WHO a UNICEF pro podporu kojení jako jedné z hlavních podmínek optimálního vývoje dítěte, tzv. deset kroků k podpoře kojení. Do spektra služeb Dětského oddělení patří i ambulantní služby, které zahrnují všeobecnou ambulanci a specializované odborné poradny pro děti s chorobami žláz s vnitřní sekrecí včetně diabetu, s chorobami srdce, ledvin a postinfekčními komplikacemi. K dispozici je také ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Ve spolupráci s praktickými lékaři zajišťuje dětské oddělení příbramské nemocnice provoz lékařské služby pro děti a dorost (LSPP), která řeší první lékařskou pomoc při náhlých onemocněních dítěte v mimopracovní dobu. Pojďte se s námi podívat…… foto >> Čtěte minirozhovor s primářem Dětského oddělení MUDr. Pavlem Marčekem……  >> PhDr. Jitka Kalousková Referent PR Oblastní nemocnice Příbram

17.6.2015 Dobrovolní dárci krve si připomněli svůj světový den v odběrovém centru

Světový den dárců krve si 16. 6. 2015 připomnělo v odběrovém centru Oblastní nemocnice Příbram 31 dárců, z nichž dva darovali krev poprvé. Perníkové srdíčko s nápisem „Děkujeme“, které každý z dárců dostal, symbolizovalo velké a opravdu srdečné poděkování nemocnice všem, kdo nezištně darují krev, aby pomohli jiným lidem. Na začátku dne dárce pozdravil ředitel Oblastní nemocnice Příbram (ONP) MUDr. Stanislav Holobrada, který nejen ocenil jejich obětavost, ale zmínil i svou vlastní zkušenost: „To, jak je dárcovství krve důležité, jsem zakusil sám při své práci, neboť se stále věnuji chirurgii. Situací, kdy transfuze krve zachrání pacientovi život, nejsou řídké.“ Slova ředitele nemocnice vyslechlo i šest mladých lidí, dobrovolných hasičů z Březnice. Ti nedávno založili pobočku Českého červeného kříže a rozhodli se podle příkladu jiných dárců z Rožmitálu pod Třemšínem či z Obecnice jezdit v celých skupinách krev do příbramské nemocnice darovat pravidelně. Odběrové centrum ONP provede ročně na 4500 dárcovských odběrů. „Jelikož jsme od roku 1998 pouze odběrovým centrem, odebranou krev dále nezpracováváme na jednotlivé transfuzní přípravky, jako jsou červené krvinky, krevní destičky či plazma, ale prodáváme ji smluvnímu zpracovateli. V našem případě se jedná o Transfuzní oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově a Transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,“ říká MUDr. Magda Nohejlová, primářka Oddělení hematologie a transfuzní služby ONP, pod něž spadá i odběrové centrum. Příbramská nemocnice pak od zpracovatelů zpět nakupuje transfuzní přípravky přesně podle potřeb nemocnice, tedy podle momentální skladby pacientů. Transfuzní přípravky mají omezenou dobu použitelnosti, plazma sice vydrží zmrazená až tři roky, ale červené krvinky jen 42 dní a krevní destičky pouhých pět dní. Proto jich nelze mít dlouhodobou zásobu a je třeba, aby dárci přicházeli v průběhu celého roku. Podle údajů Českého červeného kříže je v nemocničních transfuzních zařízeních České republiky evidováno kolem 270 tisíc dárců krve a jejích složek. K počtu dárců, který doporučuje Světová zdravotnická organizace, nám jich chybí asi 150 tisíc. Přesto naše zdravotnictví netrpí nedostatkem transfuzních přípravků, pouze při jejich zajišťování někdy mohou nastat obtížné situace. Z registru odchází každoročně asi deset procent dárců ze zdravotních důvodů, kvůli věku a podobně. Tyto dárce je třeba nahradit. „Na naše oddělení zatím přichází ročně více nových dárců, než starých odchází, přestože se pravidla pro jejich výběr zpřísňují. Stále větší počet potenciálních dárců je vystaven rizikům, která je z dárcovství dočasně či trvale vyřazují, jako jsou například některé lékařské výkony, piercing či cestování do exotických zemí,“ dodává primářka Nohejlová. Jednou z prvodárců dnes byla v příbramské nemocnici 49letá Milena Petrášková:. „Sama jsem prodělala operaci a porod, kdy jsem vždy potřebovala transfuzi krve, proto jsem se rozhodla, že teď zase já pomohu jiným. Výhodou je, že jsme zároveň zjistila, jakou mám vlastně krevní skupinu. A také díky podrobným krevním rozborům vím, jak na tom jsem se zdravím,“ pochvaluje si nová dárkyně. Odběru krve se vůbec nebála, před ním i po něm se cítila dobře a odcházela z příbramské nemocnice s již naplánovaným termínem, kdy krev přijde opět darovat. OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM DĚKUJE VŠEM, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ DAROVAT KREV A NEZIŠTNĚ TAK POMÁHAJÍ SVÝM BLIŽNÍM! Jitka Kalousková Referent PR Oblastní nemocnice Příbram jitka.kalouskova@onp.cz Tel.: 318 641 127

10.6.2015 "Akutní" zdravotníky přivítala příbramská nemocnice na tradičním Kadeřábkově dni

Akutní příjem – vstupní brána do nemocnice, tak zněl název i téma letošního 6. ročníku Kadeřábkova dne v Oblastní nemocnici Příbram, který se konal 10. 6. 2015 v kongresovém sále nemocnice. Prestižní celodenní odborný seminář, který pořádá interní jednotka intenzivní péče příbramské nemocnice, každým rokem přiláká okolo sto padesáti účastníků z řad lékařů i středního zdravotnického personálu nejen z příbramské nemocnice, ale i jiných zdravotnických zařízení. Pozvání k přednáškám letos přijali odborníci z pracoviště urgentního příjmu Fakultní nemocnice v pražském Motole v čele s primářem MUDr. Jiřím Zikou. Přednášku na téma „Stojí etika a ekonomika proti medicíně?“ uvedla renomovaná a v příbramské nemocnici uznávaná a velmi oblíbená lékařka z Oddělení chronické a resuscitační intenzivní péče Fakultní nemocnice v Motole doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.V rámci semináře dále zazněly příspěvky na téma „Úloha urgentního příjmu v nemocnici“, „Spolupráce urgentního příjmu a záchranné služby v okrese Příbram“, či „Urgentní příjem a jeho úloha při hromadných neštěstích“. Jednotliví přednášející se věnovali specifikům různých typů pacientů na urgentním příjmu, například pacientů s cévní mozkovou příhodou či psychiatrických a geriatrických pacientů a také problematice komunikace s pacienty na urgentním příjmu. Příbramskou nemocnici reprezentovali ve svých přednáškách MUDr. Petr Polouček, zástupce ředitele pro lékařskou péči, MUDr. Martin Polák, vedoucí lékař interní JIP či MUDr. Jaroslav Korsa, primář Neurologického oddělení, a další. Vrchní sestra pracoviště akutního příjmu příbramské nemocnice Lenka Pátková tu pracuje od jeho otevření 3. 5. 2010. „Letos slavíme jubilejních 5 let trvání. Za tu dobu prošlo „pod našima rukama“ 42 819 pacientů, to znamená takových, kteří byli na akutním příjmu uloženi na lůžko před a v průběhu ošetření. Lékaři přicházejí za pacienty na akutní příjem a pacienti i jejich blízcí oceňují, že nemusí cestovat za specialisty po nemocnici. Náš tým tvoří 30 sester, 5 sanitářů v každé směně a 3 ambulance s lékaři. Je to nárazová práce, není vůbec výjimkou, že se tu sejde 10 pacientů najednou a to je potom fofr“, říká Lenka Pátková a dodává „je to náročná a stresující práce, ale pacientům se tu snažíme poskytnout tu nejlepší možnou péči“. Letos již podruhé předal ředitel nemocnice v úvodu semináře čestné medaile Františka Kadeřábka lékařům příbramské nemocnice, a to MUDr. Věře Kutílkové, primáři MUDr. Janu Šírkovi a sestře Marii Novákové z Interního oddělení. Medaile in memoriam obdrželi dlouholetí bývalí primáři RTG oddělení MUDr. František Trefný (medaili převzala jeho dcera, která přiletěla při této příležitosti z Kanady) a Chirurgického oddělení MUDr. Olga Rouleová (medaili převzala neteř). „Tradici Kadeřábkových dnů jsme obnovili před 6 lety na počest doktora Františka Kadeřábka, lékaře a prvního primáře Interního oddělení v příbramské nemocnici“, komentuje ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada a pokračuje: „Doktor Kadeřábek stál u zrodu první interní jednotky intenzívní péče v širokém okolí a byl velmi uznávanou osobností jak mezi lékaři, tak mezi pacienty. Medailí jsou proto na jeho památku oceňováni lékaři příbramské nemocnice, kteří se významně zasloužili o rozvoj nemocnice“. Ředitel Oblastní nemocnice Příbram MUDr.Stanislav Holobrada předává čestnou medaili MUDr.Janu Šírkovi z Interního oddělení nemocnice

5.6.2015 Podbrdské pediatrické dny 4.-5.června 2015

Již podeváté vítá příbramská nemocnice pediatry ze Středních Čech a Prahy Včera začal ve Sporthotelu Trhovky tradiční dvoudenní odborný seminář Podbrdské pediatrické dny, které letos podeváté organizuje Dětské oddělení Oblastní nemocnice Příbram. Pravidelné akce se vždy účastní okolo stovky dětských lékařů ze středočeských nemocnic, fakultních nemocnic v Praze a praktických lékařů pro děti a dorost z ambulantní sféry. Letos jsou mezi nimi odborníci z nemocnic v Příbrami, Mladé Boleslavi, Kolína a dalších středočeských zdravotnických zařízení, ale také třeba lékaři ze Strakonic. Celý velký blok odborných přednášek tentokrát prezentují lékaři kojeneckého oddělení Dětské kliniky pražské Fakultní nemocnice v Motole. „Dětská medicína má svá specifika, a to jak v oblasti lékařské a ošetřovatelské péče, tak v oblasti psychologické, sociální i právní. Nemoc dítěte je vždy zátěžovou situací pro celou rodinu a dítě i rodiče tento stav prožívají více emočně než u dospělých“, říká primář Dětského oddělení Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Pavel Marček. Lékaři si letos vyslechnou a vymění zkušenosti z léčby dětských pacientů s nemocemi zažívacího ústrojí, s alergickými reakcemi a poruchami imunitního systému, zaměří se na problematiku očkování u dětí a také na paliativní péči v pediatrii. Kolektiv lékařů z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Motole seznámí kolegy se svými zkušenostmi v léčbě kojenců s onemocněním srdce, s onemocněním krátkého střeva, s infekcemi močových cest či s umělou výživou u kojenců a rehydratační léčbou u dětských pacientů. Zajímavá témata se skrývají pod neméně zajímavými názvy přednášek, například „Zrádná první lžička“, „Jen si tak skáču na míči“ či „Bledá Eliška s horečkou“. „Máme radost, že se nám daří organizace tak úspěšného setkání dětských lékařů, kde se nejen seznámí se zajímavými případy dětských pacientů a jejich léčby a s novinkami v moderních postupech, ale mohou si také mezi sebou neformálně vyměňovat zkušenosti z praxe či konzultovat některé případy svých pacientů. Letošní setkání má bohatou účast, výborný odborný program i krásné počasí, takže si jen přejme, aby tomu bylo stejně i v příštím roce na jubilejních 10. Podbrdských pediatrických dnech“, hodnotí MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel Oblastní nemocnice Příbram. Jitka Kalousková Referent PR Oblastní nemocnice Příbram

20.5.2015 Jarní koncert v příbramské nemocnici 28.5.2015

Ve čtvrtek 28. května 2015 od 17:00 hodin pořádala Oblastní nemocnice Příbram v parkovém prostoru před vstupem do hlavní budovy nemocnice v areálu 1 tradiční Jarní koncert v podání oblíbeného sboru MARANATHA GOSPEL CHOIR. Maranatha Gospel Choir je pěvecké uskupení hudebníků a zpěváků, v jejichž repertoáru jsou gospelové písně. Od roku 2005, kdy soubor vznikl, aktivně vystupuje po celé České republice i v zahraničí. Soubor patří mezi největší gospelové sbory v Čechách, vystupuje však také v menších formách do patnácti zpěváků. V příbramské nemocnici soubor vystoupil letos již popáté a publikum v počtu cca 150 posluchačů jej nejen nadšeně přivítalo, ale také si pěkně s kapelou zazpívalo. Velkého aplausu se dostalo pěveckému hostu letošního koncertu, kterým byl Martin Růža. V jeho podání zde zazněly i písně známé americké zpěvačky Whitney Houston. Pojďte se s námi na koncert podívat……       foto >>

13.5.2015 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme pacienty a návštěvníky, že z důvodů venkovní rekonstrukce pavilonu I dojde k přemístění plicních ambulancí z přízemí pavilonu I (vchod 2) do 4. patra křídla D4 hlavní budovy nemocnice v areálu 1, Gen. R. Tesaříka 80. . V pátek 15. 5. 2015 končí provoz plicních ambulancí v pavilonu I ve 12:00 hodin.  V pondělí 18. 5. 2015 začíná provoz plicních ambulancí v křídle D4 hlavní budovy v 9:00 hodin. V době od 18.5.2015  najdete ve 4.patře křídla D4 hlavní budovy nemocnice tyto plicní ambulance:  •  Všeobecná plicní ambulance  •  Spirometrie  •  Kalmetizace Omlouváme se za dočasné ztížení podmínek. Výsledkem rekonstrukce bude zlepšení prostředí pro naše pacienty. Děkujeme za pochopení. 13.5.2015 Oblastní nemocnice Příbram

7.5.2015 15.květen Světový den boje proti CMP

4.5.2015 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme pacienty a návštěvníky, že z důvodů venkovní rekonstrukce pavilonu E v areálu 2 na Zdaboři je po dobu rekonstrukčních prací uzavřen obvyklý vchod na oddělení nukleární medicíny (u příjmu pacientů). Rekonstrukční práce potrvají cca do konce června tohoto roku. Ke vstupu na oddělení nukleární medicíny používejte, prosím, hlavní vchod do pavilonu E. Omlouváme se za dočasné ztížení podmínek. Výsledkem rekonstrukce bude zlepšení prostředí pro naše pacienty. Děkujeme za pochopení. 4. 5. 2015 Oblastní nemocnice Příbram

28.4.2015 5.květen - Světový den hygieny rukou

22.4.2015 - Děti v příbramské nemocnici dostaly od hejtmana hru "Cestujeme po Středočeském kraji"

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera předal dětem v příbramské nemocnici několik krabic s novou hrou s názvem „Cestujeme po Středočeském kraji“. Stalo se tak během jeho návštěvy na Příbramsku, která se uskutečnila 21. dubna 2015. „Nejmenším pacientům příbramské nemocnice jsem chtěl udělat radost a přinést jim alespoň na chvíli dobrou náladu a rozptýlení. Přeji jim především brzké uzdravení. Připravili jsme dětem hru, která je provede po hradech, zámcích a městech Středočeského kraje. Děti objeví zajímavá místa a poznají jejich historii. Naučí se i hospodařit s penězi,“ řekl hejtman Miloš Petera. Ve hře Cestujeme po Středočeském kraji mají hráči navštívit 12 různých hradů a zámků. Cestovat mohou pešky, na motorce nebo autem. Kromě dopravního prostředku si cestou nakupují kromě vstupů do kulturních památek i další služby. Cílem hry je navštívit co nejvíce míst a přitom ještě ušetřit peníze. V doprovodu ředitele Oblastní nemocnice Příbram Stanislava Holobrady si pak hejtman Miloš Petera prohlédl dětské oddělení příbramské nemocnice, které právě prochází rekonstrukcí. „Část lůžek jsme přestěhovali, v provozu na dětském oddělení zůstala jen lůžka intenzivní péče. Vyměňujeme okna a děláme drobné úpravy v interiéru. Celkem nás rekonstrukce přijde přibližně na 4 miliony korun. Opravy si hradíme z vlastních provozních prostředků,“ informoval ředitel Stanislav Holobrada. Hejtman Miloš Petera pochválil vedení příbramské nemocnice za dobré hospodaření, neboť provozní výsledek akciové společnosti Oblastní nemocnice Příbram za rok 2014 skončil ziskem. „Jsem rád, že příbramská nemocnice je finančně stabilizovaná a může si tak dovolit i menší investiční akce hrazené z vlastních peněz,“ doplnil hejtman Miloš Petera. Příbramská nemocnice se letos dočká také rozsáhlé rekonstrukce porodních sálů i lůžkové části, kterou bude financovat Středočeský kraj. „Růst počtu porodů v naší nemocnici a potřeba zlepšení kvality a bezpečí porodních sálů vyžaduje zásadní rekonstrukci prostor. Ta bude znamenat především zlepšení podmínek pro rodičky,“ řekl ředitel příbramské nemocnice Stanislav Holobrada. Zdroj:  tisková zpráva,  Středočeský kraj – Krajský úřad Pojďte se podívat na průběh návštěvy s námi   fotogalerie >>

17.4.2015 STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU I

Z důvodu zateplování budovy pavilonu I je částečně uzavřeno oddělení akutní lůžkové rehabilitace. Z tohoto důvodu je tel.č. 318 641 680 dočasně mimo provoz, prosíme proto o využívání tel č. 318 641 678. Děkujeme za pochopení. Oblastní nemocnice Příbram Takto bude vypadat budova pavilonu I  po rekonstrukci:

13.4.2015 Přemístění dětských odborných ambulancí

Vážení pacienti a návštěvníci, v pondělí 13.4.2015 budou přestěhovány dětské odborné ordinace z areálu II na Zdaboři do areálu I. Gen.R.Tesaříka 80. Jedná se o tyto ordinace: Endokrinologická a diabetologická poradna Telefonní kontakt: 318 641 307 Umístění: AREÁL I, pavilon N, přízemí (Příbram I., Gen. R. Tesaříka 80, PSČ 261 01) Provozní doba:     Pá 7:00 - 12:30, 13:00 - 15:30 hod MUDr. Jitka Horská Kardiologická poradna Telefonní kontakt: 318 641 307 Umístění: AREÁL I, pavilon N, přízemí (Příbram I., Gen. R. Tesaříka 80, PSČ 261 01) Provozní doba:     Po 7:00 - 12:30, 13:00 - 15:30 hod     Út 7:00 - 12:30, 13:00 - 15:30 hod MUDr. Romana Melicharová Odborná ambulance pro infekční choroby a jejich postinfekční komplikace Telefonní kontakt: 318 641 307 Umístění: AREÁL I, pavilon N, přízemí (Příbram I., Gen. R. Tesaříka 80, PSČ 261 01) Provozní doba:     St 7:00 - 12:30, 13:00 - 15:30     Čt 7:00 - 12:30, 13:00 - 15:30 MUDr. Michaela Fraňková

10.4.2015 Diagnostika pleti zdarma

Ústavní lékárna Oblastní nemocnice Příbram zve srdečně všechny zájemce z řad pacientů i veřejnosti na předváděcí akci kosmetické firmy SYNCARE. Akce se koná dne 14. 4. 2015 od 10 – 15.30 hodin v prostorách lékárny a zahrnuje diagnostiku pleti od firmy SYNCARE zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu. Ústavní lékárna Oblastní nemocnice Příbram

9.4.2015 Chceme pro pacienty moderní péči v příjemném prostředí

NAŠE PŘÍBRAMSKO, duben 2015 Chceme pro pacienty moderní péči v příjemném prostředí Rozhovor se Stanislavem Holobradou, ředitelem Oblastní nemocnice Příbram a předsedou výboru pro zdravotnictví KÚ Středočeského kraje Příbramská nemocnice pokračuje i letos v rekonstrukcích a úpravách. Na co se máme těšit? Letošní stavební úpravy jsou součástí postupné rekonstrukce starších částí nemocnice. V půlce března jsme zahájili komplexní venkovní rekonstrukci interního pavilonu I v areálu 1 Gen. Tesaříka, kde jsou velká lůžková oddělení interny, neurologie či rehabilitace a na konci března začne stejná rekonstrukce v pavilonu E na Zdaboři, kde je umístěna LDN a další zdravotnické provozy. Jsou to poměrně rozsáhlé vnější stavební práce a předpokládáme, že budou probíhat až do září. Čeho konkrétně se rekonstrukce týká? Pavilon I čeká zateplení vnějšího opláštění včetně střechy, výměna všech oken, opravy balkonových prostor a nová fasáda. Dojde tím ke snížení energetické náročnosti obou budov a tím i ke snížení provozních nákladů. A samozřejmě ke zvýšení komfortu pacientů včetně nového vstupu do budovy či vybudování centra interních ambulancí, kde pacienti po přestavbě najdou všechny interní ambulance v jednom komplexu a nebudou muset „cestovat“ po celé budově. Asi se bude jednat o hodně peněz, desítky milionů. Kde je získáte? Snažíme se využívat všechny dostupné dotační zdroje. V první řadě musíme poděkovat našemu zřizovateli, kterým je Středočeský kraj, za provozní a investiční dotace, bez kterých bychom se neobešli. Významným zdrojem financování jsou i Regionální operační programy Středočeského kraje a potom třeba dotace ministerstva zdravotnictví či životního prostředí. S projektem zateplení dvou pavilonů jsme například uspěli v Operačním programu Státního fondu životního prostředí, byla nám přidělena dotace ve výši 23 milionů korun. A v neposlední řadě – musíme se pochválit – nemocnice má díky výbornému managementu v posledních letech vyrovnané hospodaření, dokonce s mírným ziskem, a to vše nám umožňuje provádět investiční a rekonstrukční projekty, které jsme v minulosti museli odkládat. Jak se vám podařilo dostat se do zisku? Je to výsledek důsledného uplatňování celé řady opatření, která realizujeme. Tlak na optimalizaci nákladů nemocnice, zvyšování produktivity práce i organizační a provozní změny přinesly ovoce v podobě úspor nákladů. Rekonstrukce různých provozů nemocnice a s tím jdoucí restrukturalizace činností a služeb zase zvýšily výkonnost nemocnice a tím v konečném důsledku i navýšení výnosů od zdravotních pojišťoven. Za to musím všem zaměstnancům nemocnice poděkovat. Takže jste s příjmy od zdravotních pojišťoven spokojeni? Víte, provozovat finančně stabilní nemocnici ve věčně se měnícím a nestabilním prostředí českého zdravotnictví, resp. systému financování zdravotní péče, je zatraceně těžký úkol. Většina ředitelů většiny českých nemocnic se mnou bude souhlasit. Tento systém totiž není založen na principu „čím více práce uděláte, tím více peněz dostanete“. Naše výkony jsou každoročně limitovány úhradovou vyhláškou a ta je každý rok koncipována jinak. Paradoxně tak dochází k situaci, že některé provedené výkony a předepsané léky nedostane nemocnice od zdravotních pojišťoven zaplacené. To, že naše současná finanční situace je přesto stabilní, že se nám daří poskytovat pacientům moderní a kvalitní medicínu a že také můžeme investovat prostředky do rozvoje nemocnice, považuji za velký úspěch. Za pár dní, 7. dubna, bude Světový den zdraví. Co pro své zdraví dělá ředitel nemocnice? Volného času mi moc nezbývá, ale snažím se podle možností zůstávat věrný svým dvěma koníčkům – lyžování a tenisu. Také se věnuji chovu daňků a to je dobrý lék na stres a dopady každodenního koloběhu řešení nejrůznějších problémů. A jak říkají odborníci – sklenka vína v rozumné konzumaci je zdraví prospěšná. U mě vítězí dobré moravské.

31.3.2015 Nová výstava v galerii příbramské nemocnice

V průběhu dubna – června 2015 představí v Galerii Gaudii Gratia své obrazy malířka a terapeutka Františka Janečková. Obrazy Františky Janečkové vstupují do vnitřního světa nás samých, malířka vládne schopností zachytit psychické stavy, navázat se na energii člověka a vnořit se do duše jedince. Její umění se opírá o techniku přímé a bezprostřední malby univerzálním nástrojem, kterým se roztírá barevná hmota, která užaslému pozorovateli otevírá pohledy do nekonečného světa podvědomých vjemů. V roce 1989 získala Františka Janečková Cenu France Kafky od Evropské nadace France Kafky pro evropské umění. Přijďte se podívat na obrazy plné světla, radosti a energie do Galerie Gaudii Gratia v Oblastní nemocnici Příbram. Vernisáž výstavy se uskuteční 9. dubna 2015 v tradičních 17:00 hodin ve vstupní hale hlavní budovy nemocnice, pavilon C, přízemí. MUDr. Stanislav Holobrada Ředitel Oblastní nemocnice Příbram

26.3.2015 Ochutnávková akce přípravků Nutridrink

Ústavní lékárna Oblastní nemocnice Příbram zve srdečně všechny zájemce z řad pacientů i veřejnosti na ochutnávkovou akci společnosti Nutricia na přípravky Nutridrink. Akce se koná ve dnech 1. - 2. dubna vždy od 9.00 – 14.00 hodin v prostorách lékárny. Ochutnávka přípravků je zdarma a k nákupu 4 ks Nutridrinků dostanete 1 ks zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu. Ústavní lékárna Oblastní nemocnice Příbram

16.3.2015 STAVEBNÍ ÚPRAVY V NEMOCNICI

od března do září 2015 budou v Oblastní nemocnici Příbram probíhat náročné stavební úpravy. U dvou významných pavilonů nemocnice bude realizováno zateplení opláštění, budou u nich vyměněna okna a bude kompletně zateplena a opravena fasáda pavilonů. V pavilonu I v areálu I je umístěna - interna, neurologie, kardiologie, diabetologie, rehabilitace, plicní amb., infekční amb., RTG, sono a v pavilonu E je umístěna LDN, OŠP, nukleární medicína, RTG, sono, interní a endokrinologické amb. Jedná se o další etapu postupné rekonstrukce jednotlivých provozů nemocnice s cílem zajistit pro naše pacienty i zaměstnance příjemné, bezpečné a vstřícné prostředí. Všechny stavební práce budou prováděny částečně za provozu tak, aby nedošlo k výraznému omezení poskytované zdravotní péče. Přesto si možná vyžádají dočasná přemístění některých oddělení či změnu přístupu k nim. Omlouváme se předem za možné komplikace způsobené stavbou a prosíme o toleranci a trpělivost s případnými dočasně ztíženými podmínkami. Uvedené stavební úpravy realizujeme především pro naše pacienty, kterým chceme pobyt v nemocnici zpříjemnit a poskytovat jim kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. O aktuálních změnách budeme podle postupu prací informovat na webových stránkách nemocnice, přímo ve vstupních prostorách obou pavilonů a také na vstupní recepci nemocnice v areálu I, budova C. Děkujeme za vaši toleranci a pochopení. MUDr. Stanislav Holobrada Ředitel Oblastní nemocnice Příbram  

26.2.2015 Nemocnice má novou sanitu s nejmodernějším kompletem nosítek

Oblastní nemocnice Příbram má k dispozici nový sanitní vůz pro přepravu čtyř sedících a jednoho ležícího pacienta, který splňuje i ty nejnáročnější požadavky na vozidla tohoto typu. Nákup v celkové hodnotě 860 tisíc korun hradila nemocnice ze svých prostředků. Sanita je vybavena nejmodernějším kompletem nosítek s odnímatelným podvozkem a sedmi polohami výšky. Nosnost nosítek je 250 kg, nosnost podvozku pak 275 kg. Nová sanitka má k dispozici také pojízdné tzv infarktové křeslo s nosností 250 kg. Pro srovnání uvádíme, že nosnost této techniky u ostatních sanitek nemocnice je 220 kg.Vybavení nového vozu doplňují další 3 sedačky se samonavíjecími pásy. Nespornou výhodou je pak i větší a komfortnější prostor pro převážené pacienty. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

24.2.2015 Nemocnice získala nová lůžka pro interní JIP

Všechna nová resuscitační lůžka jsou vybavena antidekubitními matracemi, které snižují riziko proleženin a zabudovanými váhami. Právě zabudované váhy jsou velkou výhodou pro pacienty i odborný personál. U některých podávaných léků je totiž zásadní aktuální váha pacienta, protože se od ní odvíjí jejich dávkování. Díky zabudovaným váhám odpadne vážení pacientů mimo lůžko, což kvalitativně posune péči především u nechodících pacientů. Dvě lůžka jsou navíc vybavena možností náklonu do stran. Nemocnice nákup nových resuscitačních lůžek hradila z dotace ministerstva zdravotnictví z Integrovaného operačního programu v rámci projektu Iktové centrum. Interní JIP je tak dalším oddělením nemocnice, které díky této dotaci získalo nové vybavení. Iktové centrum zahrnuje pracoviště, která spolupracují v rámci péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Nákup nové techniky se tak týká zobrazovacích metod, zmíněné interní JIP, neurologie a rehabilitace. Již dnes pacienti i personál těchto oddělení využívají nové CT a ultrazvuk, přístroje pro funkční terapii horní končeny, sadu přístrojů pro trénink pohybu paretických končetin, nové vířivé koupele a další vybavení. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

9.2..2015 Nemocnice přemístí obě ambulance psychiatrie

Ambulance psychiatrie, psychoterapie a psychosomatiky bude z důvodu stěhování ve dnech 12.2. a 13.2.2015 uzavřena. V plném provozu na novém místě budou obě ambulance od pondělí 16.2.2015. Nové umístění ambulancí: Areál I, (Příbram I), pavilon A (bývalá budova očního oddělení), 1. patro. Nové kontaktní telefony: Ambulance dětské psychiatrie: 318 641 530 Ambulance psychiatrie, psychoterapie a psychosomatiky: 318 641 527 Ordinační hodiny obou ambulancí zůstávají nezměněny MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

26.1.2015 Svět ticha - nová výstava v galerii nemocnice

Do Příbrami přijíždí vystavovat své obrázky Jana Faixová. Autorka pracuje 20 let jako regresní terapeut, má jednu dceru a malování se s přestávkami věnuje již od dětství. Během svého života vystřídala Jana Faixová různé techniky malování - olej, akryl na plátno, malování pravou hemisférou, malování mandal i malování na kameny. Ostatně malování využívá i při své práci jako součást terapie. Technika, kterou autorka použila při malbě obrázků pro výstavu v příbramské nemocnici, je stará tisíc let. Enkaustika nebo-li malování horkým voskem doznává  přes své stáří v poslední době značné obliby. Touto technikou se dají vytvořit neobvyklé barevné malby, abstraktní díla, snové krajiny i přírodní scenérie. Přijďte se podívat na zajímavé obrázky malované horkým voskem do galerie v Oblastní nemocnici Příbram. Vernisáž nové výstavy se uskuteční 29. ledna 2015 v tradičních 17:00 hodin v prostoru hlavní recepce (pavilon C, přízemí) MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

13.1.2015 Nemocnice přemístí onkologii do nových prostor

Hlavní výhodou nového umístění onkologie bude přiblížení k vyšetřovacím metodám nemocnice a mnoha dalším medicínským oborům. Pacienti onkologie tak budou mít velmi blízko k onkology často využívaným zobrazovacím metodám (včetně CT a magnetické rezonance) i k možnostem dalších vyšetření lékaři jiných oddělení. Tím i onkologičtí pacienti, kteří za péčí docházejí ambulantně, získají komplexní péči, a to na jednom místě. Onkologie bude z důvodu svého stěhování dočasně uzavřena od pátku 16. ledna. Provoz na novém místě: Neodkladné kontroly a vybrané aplikace chemoterapií od středy 21.ledna V plném provozu bude oddělení od pondělí 26. ledna. Nové umístění onkologie: areál I (Příbram I), pavilon B (bývalý pavilon ORL), přízemí Nové kontaktní telefony: Sestry (včetně objednání): 318 641 343 MUDr. Jakešová: 318 641 346 MUDr. Karasová: 318 641 345 Provozní doba a ordinační hodiny obou lékařek oddělení zůstávají stejné. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

2.1.2015 prvním miminkem roku 2015 je Jaroslav Sobotka z Kytína

První letošní miminko s maminkou Evou Čížkovskou navštívil 2. ledna 2015 náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast finanční kontroly Ing. Pavel Jetenský a ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s. MUDr. Stanislav Holobrada, kteří popřáli novopečené mamince a malému Jaroslavovi vše nejlepší a předali jim dárky. Příbramská porodnice se od mnoha jiných českých porodnic odlišuje již několik let stoupajícím počtem porodů. Jen od roku 2010 s 956 porody se jejich počet postupně zvýšil až na 1.053 v roce 2014. Jen oproti minulému roku stoupl počet porodů v Příbrami o 65. V České republice přitom počet narozených dětí dlouhodobě klesá. Dalším číslem, které v Příbrami neustále narůstá, je počet maminek s trvalým bydlištěm mimo příbramský region V roce 2014 přijelo do Příbrami porodit své děti již 20% rodiček převážně z Prahy, Plzně a dalších míst. Tajemstvím Příbrami, které do porodnice přivádí stále více budoucích maminek, je přitom poměrně jednoduché. Kromě moderního medicínského zázemí, disponuje Příbram také příjemným prostředím a zrekonstruovaným oddělením šestinedělí a novorozenců. Největší “zbraní“ porodnice v Příbrami je ale její personál - společný tým porodnictví a dětského oddělení, který zahrnuje lékaře, porodní asistentky, zdravotní sestry Tento tým totiž u maminek jasně boduje svojí vstřícností, empatií, ochotou a osobním přístupem k maminkám i k jejich bezprostřednímu okolí. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

25.11.2014 - Vánoční koncert nemocnice - do Příbrami míří Besharmonie

Oblastní nemocnice Příbram pořádá 11. prosince od 17 hodin další tradiční Vánoční koncert, který je znovu určen pacientům, zaměstnancům a další veřejnosti. Tentokrát zve nemocnice do Příbrami pražský pěvecký studentský sbor Besharmonie, který v nemocnici již jednou vystupoval a jeho tehdejší přijetí návštěvníky koncertu bylo velmi střízlivě řečeno nadšené. Besharmonii tvoří bezmála 50 zpěváků, kterými jsou současní i bývalí studenti 3 pražských gymnázií - gymnázia Jaroslava Heyrovského, gymnázia Botičská a gymnázia Nad Kavalírkou. Besharmonie pravidelně spolupracuje se zahraničními pěveckými sbory a s českými studentskými i profesionálními orchestry. Je držitelem mnoha českých i zahraničních ocenění a za dobu své existence (sbor vznikl na podzim 2002) vydal sbor již 3 CD, čtvrté CD nyní nahrává. Besharmonie také pravidelně koncertuje u nás (Brno, Břevnov, Rudolfinum,...) i mimo naši republiku (Německo, Švýcarsko, Řecko, Itálie, Anglie, Francie, Španělsko a další). Repertoár sboru je nesmírně pestrý, v Příbrami, kam přijede cca 30 zpěváků pod vedením sbormistra Libora Sládka, se tak můžeme těšit na spirituály, lidové písně celého světa, vánoční i populární hudbu. Vánoční koncert nemocnice se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince od 17:00 hodin v multifunkčním sále nemocnice (areál I, Příbram I, pavilon C, 4. patro). Členové sboru i další partneři koncertu se vzdali svého nároku na honorář, vstup na koncert je tak opět zdarma. Mediálními partnery koncertu jsou Rádio Blaník a Příbramský Deník. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

24.11.2014 Diagnostika pleti, poradenství a malý dárek zdarma

Ve středu 26.11.2014 od 9:00 do 14:00 hodin bude možné v lékárně nemocnice využít nabídky firmy AVENE - diagnostika pleti a poradenství zdarma. Na každého zájemce o poradenství či diagnostiku čeká od firmy AVENE malý dárek. Pro informaci dodáváme, že AVENE je francouzská dermokosmetika, která je nově dostupná v lékárně ONP, a to jako na jediném místě v Příbrami. Těšíme se na Vaši návštěvu.

24.11.2014 Diagnostika pleti, poradenství a malý dárek zdarma

Ve středu 26.11.2014 od 9:00 do 14:00 hodin bude možné v lékárně nemocnice využít nabídky firmy AVENE - diagnostika pleti a poradenství zdarma. Na každého zájemce o poradenství či diagnostiku čeká od firmy AVENE malý dárek. Pro informaci dodáváme, že AVENE je francouzská dermokosmetika, která je nově dostupná v lékárně ONP, a to jako na jediném místě v Příbrami. Těšíme se na Vaši návštěvu.

21.11.2014 Dárkové poukazy v lékárně nemocnice

Lékárna Oblastní nemocnice Příbram nabízí možnost nákupu dárkových poukazů v hodnotě 300,- a 500,- korun. Poukazy je možné využít i jako formu vánočních dárků, platnost poukazů je ale mnohem delší. Za zakoupené poukazy si zájemci mohou vybrat jakékoli volně prodejné léčivé přípravky, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, zdravotní obuv nebo kosmetiku. Dárkové poukazy, stejně jako nabízený sortiment, jsou k dispozici v lékárně nemocnice, areál I, Příbram I, pavilon F, přízemí.

21.11.2014 Dárkové poukazy v lékárně nemocnice

Lékárna Oblastní nemocnice Příbram nabízí možnost nákupu dárkových poukazů v hodnotě 300,- a 500,- korun. Poukazy je možné využít i jako formu vánočních dárků, platnost poukazů je ale mnohem delší. Za zakoupené poukazy si zájemci mohou vybrat jakékoli volně prodejné léčivé přípravky, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, zdravotní obuv nebo kosmetiku. Dárkové poukazy, stejně jako nabízený sortiment, jsou k dispozici v lékárně nemocnice, areál I, Příbram I, pavilon F, přízemí.

18.11.2014 Světový den STOP dekubitům v Příbrami

V tento den nemocnice uspořádá od 7:00 do 13:00 hodin osvětovou akci v prostoru hlavní recepce (areál I, Příbram I, pavilon C, přízemí). Akce je určena široké veřejnosti a zájemci budou moci získat informace o prevenci a léčbě dekubitů, prohlédnout si některé preventivní a léčebné - polohovací pomůcky nebo se seznámit s možnostmi odborné pomoci. Dekubit (proleženina) je poškození kůže nebo tkání kůže způsobené přímým tlakem nebo třecími silami. Týká se zpravidla osob upoutaných dočasně či dlouhodobě na lůžko nebo na invalidní vozík. Dekubity jsou problém, se kterým se zdravotníci potýkají na celém světě. O tomto nebezpečí je ale také třeba informovat ostatní veřejnost, protože dekubity vznikají i doma a do nemocnice je takový pacient často přivezen v komplikovaném stavu. Podle údajů Národního referenčního centra je více než 30% pacientů přivezeno do zdravotnických zařízení již s dekubitem. MUDr. Stanislav Holobrada ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

RECEPCE

NONSTOP

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 380

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO-NE 8:00 - 14:00

HLAVNÍ RECEPCE

318 641 700

NONSTOP

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2018 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim
infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >