E – 04 Změny výsledků a nálezů

 

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem LISNET STAPRO lze provádět pro:

 

Oprava identifikační části

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkového listu). Oprava se také týká všech změn příjmení (vdané ženy apod.). Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou.

 

Oprava výsledkové části

Při opravě laboratoř postupuje podle

Viz:  PI-25 Neshodné výsledky