PI - 25   Řešení neshodných výsledků

 

Za neshodnou práci se na pracovišti považuje práce:

 

·         která není v souladu s definovanými postupy, bez dopadu na výsledky vyšetření (odchylka)

·         nebo práce, která vede k vydání nesprávného výsledku (neshoda)

·         neúspěch v EHK

 

 

 

Tato pracovní instrukce popisuje konkrétní postup  řešení neshody – vydání nesprávného výsledku.

Neshodou tady rozumíme odeslání nesprávného výsledku žadateli o vyšetření. K neshodám může dojít z různých příčin (např. záměna biol.materiálu a žádanky – v laboratoři nebo na oddělení, záměna biol. materiálu při lepení čárových kódů, náhodná chyba při měření, vzduchová bublinka nebo sraženina v biol. materiálu, nepozornost, překlep…).

 

 Hlášení nežádoucí události : k dispozici v podatelně, tiskopis ONPříbram, a.s.

 

 

Neshodné výsledky podle způsobu nápravy rozdělujeme na dva typy:

 

A)    Neshodná práce, kde opravujeme vydaný nesprávný výsledek v žádance

 

Když zjistíme, že došlo k neshodě:

·         Informujeme příslušného vedoucího úseku nebo jeho zástupce, pokud dojde k neshodě v době pohotovostní služby, informujeme VŠ v nejbližší pracovní den.

 

Změna původního výsledku provedena dne: DD.MM.RRRR

Původní hodnota stanovení: (název analytu a systému) byla (číselný nebo textový výsledek) (jednotka)

Opravená hodnota: (název analytu a systému) je (...číselný nebo textový výsledek...) (jednotka)".

Důvod: uvedeme  důvod změny.

Hlášeno: jméno pracovníka, kterému jsme změnu hlásili  a čas hlášení

Změnu provedl: podpis pracovníka, který danou změnu provedl

 

Př:

Změna výsledku provedena dne: 17.8.2010

Původní hodnota stanovení: PT je 1,1 INR

Opravená hodnota: PT je 1,8 INR

Důvod: záměna biologického materiálu

Hlášeno: VŚ, lab.,. ................  čas 14:20

Změnu provedl: ..........................

 

·         V žádance místo nesprávného výsledku napíšeme náhradní text „chyba“ následujícím postupem

·         Žádanku odešleme na oddělení.

 

 

 

Epizoda – žádanka už je v archivu

Postup je shodný jen opravu v archívu provede vedoucí pracovník nebo jím pověřený pracovník se speciálními přístupovými právy.

 

 

 

B)    Neshodná práce, kde je nutno vytvořit novou žádanku (došlo k záměně žádanky a biol.materiálu; bylo odesláno více nesprávných výsledků)

 

Když zjistíme, že došlo k neshodě:

vysokoškolskému pracovníkovi.

 

Epizoda – žádanka už je v archivu

Postup je shodný jen opravu v archívu provede vedoucí pracovník nebo jím pověřený pracovník se speciálními přístupovými právy.

 

 

Neúspěch v EHK

 

·         Prověřit příčiny neúspěchu na vlastním pracovišti

·         Kontaktovat produktové specialisty

·         Kontaktovat supervizora

·         Účast v EHK následujícího cyklu

 

 

Neúspěch v VKK

 

·         Prověřit příčiny neúspěchu na vlastním pracovišti

·         Překalibrovat příslušné metody

·         Kontaktovat produktové specialisty

·         Kontaktovat servisní techniky

 

 

 

Hlášení nežádoucí události : k dispozici v podatelně, tiskopis ONPříbram, a.s.

 

 

 

 

Autor:   RNDr.Soňa Matějková

            Marie Pilousková

 

Jméno pracovníka

Datum seznámení

Podpis pracovníka

Poznámka

MUDr.Nohejlová Magda

 

 

 

RNDr.Matějková Soňa

 

 

 

MUDr.Haintzová Ivana

 

 

 

Pilousková Marie

 

 

 

Belšánová Petra

 

 

 

Přibíková Michaela

 

 

 

Viltová Jitka

 

 

 

Krausová Ludmila

 

 

 

Linhartová Marcela

 

 

 

Pilecká Radka

 

 

 

Konrádová Kateřina

 

 

 

Bc.Pourová Tereza

 

 

 

Šťovíčková Veronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovník svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen a porozuměl tomuto dokumentu a zavazuje se jej dodržovat a naplňovat