LP-01-Předmluva

 LP-02-Obsah

 LP-03-Základní informace o laboratoři

 LP-04-Identifikace laboratoře a údaje

 LP-05-Zaměření laboratoře

 LP-06-Úroveň a stav akreditace pracoviště

 LP-07-Organizace laboratoře, členění...

 LP-08-Spektrum nabízených služeb

 LP-09-Popis nabízených služeb - statim

 LP-10-Popis nabízených služeb-funkční test

 LP-11-Manuál pro odběry vz. -základní info

 LP-12-Požadavkové listy (žádanky)

 LP-13-Požadavky na urgentní vyšetření

 LP-14-Ústní požadavky na vyšetření

 LP-15-Používaný odběrový systém

 LP-16-Příprava pacienta před vyšetřením

 LP-17-Identifikace pac. na žádance a vzorku

 LP-18-Odběr vzorku

 LP-19-Množství vzorku

 LP-20-Transport vzorku do laboratoře

 LP-21-Zásady bezpečnosti při práci se vzorky

 LP-22-Informace k dopravě vzorků

 LP-23-Informace o svozu vzorků

 LP-24-Příjem žádanek a vzorků

 LP-25-Kritéria pro odmítnutí vzorku

 LP-26-Postupy při nesprávné identifikaci v

 LP-27-Vyšetřování smluvními laboratořemi

 LP-28-Hlášení výsledků v krit. intervalech

 LP-29-Informace o formách vydávání výsledk

 LP-30-Typy nálezů a laboratorních zpráv

 LP-31-Vydávání výsledků přímo pacientům

 LP-32-Opakovaná a dodatečná vyšetření

 LP-33-Změny výsledků a nálezů

 LP-34-Int. od dodání vzorku k vydání výsl.

 LP-35-Konzultační činnost laboratoře

 LP-36-Způsob řešení stížností

 LP-37-Samoplátci

 LP-38-Vydávání potřeb laboratoří

 LP-39-Svoz biologického materiálu a rozvoz vý

 Seznam metod

 Seznam statimových metod

 Pokyny pro oddělení

 Pokyny pro pacienty