Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana > Tiskové zprávy

Kadeřábkův den letos ve znamení srdce a cév

Vydáno: 16.06. 2016 13:26


10 let JIP interních oborů a 5 let Iktového centra příbramské nemocnice, to jsou dvě výročí pracovišť, která se zabývají diagnostikou a léčbou závažných akutních či život ohrožujících stavů. Při jejich příležitosti se 8. června na letošním 7. ročníku Kadeřábkova dne v Oblastní nemocnici Příbram sešli ti, kteří se v takových závažných případech věnují našemu srdci a mozkovým cévám - tedy kardiologové, neurologové, ale také lékaři specializovaní na léčbu pacientů v kritickém stavu (intenzivisté) či výživoví specialisté. Prestižní celodenní odborný seminář, který již tradičně pořádá jednotka intenzivní péče interních oborů příbramské nemocnice, každým rokem přiláká na dvě stovky účastníků z řad lékařů, sester i dalšího zdravotnického personálu nejen z příbramské nemocnice, ale i z jiných zdravotnických zařízení. Pozvání k přednáškám letos přijali odborníci z pražských pracovišť Nemocnice Na Homolce, VFN, IKEM či FN Motol a FN Královské Vinohrady. 

Nabitý program se ve 4 tematických blocích zabýval problematikou srdeční zástavy, srdečního selhání a poruch srdečního rytmu, problematikou cévní mozkové příhody (CMP) z příčiny nedokrevnosti (ischémie) mozkových tepen, problematikou výživy u kriticky nemocných pacientů a dalšími aspekty poskytování intenzívní péče.

Co přednáška, to vystoupení na slovo vzatých odborníků – v kardiologii  docent MUDr. Vojtěch Melenovský z IKEM, docent MUDr. Jan Bělohlávek z VFN či MUDr. Marek Janotka z Nemocnice Na Homolce, v léčbě mozkových cévních nemocí MUDr. Jiří Neumann z nemocnice v Chomutově a MUDr. Martin Kovář či MUDr. Ladislava Janoušková z Nemocnice Na Homolce. Čestnou přednášku „Současnost a perspektivy intenzívní medicíny“ uvedl nestor českých anesteziologů a intenzivistů prof. MUDr. Karel Cvachovec z FN Motol. Odborníci příbramské nemocnice se v této společnosti rozhodně neztratili a svědčily o tom nejen jejich přednášky, ale i zájem, kterému se od publika těšily.

„Těší nás, že k renomovaným lékařům se řadí i odborníci z naší nemocnice, především primář Neurologického oddělení MUDr. Jaroslav Korsa a vedoucí lékař interní JIP MUDr. Martin Polák“, řekl ředitel ON Příbram MUDr. Stanislav Holobrada. „Naše Iktové centrum s péčí o pacienty s cévní mozkovou příhodou i interní JIP v oblasti péče o pacienty s ohrožujícím onemocněním srdce a cév se mohou bez uzardění řadit k tomu nejlepšímu, co současná medicína nabízí.“
Letos již potřetí předal ředitel nemocnice v průběhu semináře čestné medaile Františka Kadeřábka lékařům příbramské nemocnice, a to emeritní primář interního oddělení  ZÚNZ MUDr. Ondřej Jeřábek, emeritní primář chirurgie MUDr. Vladimír Horák, emeritní primář oddělení nukleární medicíny MUDr. Jan Šantora, emeritní primář rehabilitačního oddělení MUDr. Josef Prágr a první staniční sestra nové JIP interních oborů Štěpánka Černá.

„Tradici Kadeřábkových dnů jsme obnovili před 8 lety na počest doktora Františka Kadeřábka, lékaře a prvního primáře Interního oddělení v příbramské nemocnici“, komentuje ředitel nemocnice MUDr. Stanislav Holobrada a pokračuje: „Doktor Kadeřábek stál u zrodu první interní jednotky intenzívní péče v nemocnicích okresního typu a byl velmi uznávanou osobností jak mezi lékaři, tak mezi pacienty. Medailí jsou proto na jeho památku oceňováni lékaři příbramské nemocnice, kteří se významně zasloužili o rozvoj nemocnice“.


Zeptali jsme se MUDr. Martina Poláka, odborného garanta semináře:


Pane doktore, jakou péči poskytujete na jednotce intenzivní péče?


Na JIP hospitalizujeme pacienty se selháním, poruchami nebo ohrožením životních funkcí.
Jsou zde pacienti s onemocněním kardiovaskulárního systému, jako jsou například akutní srdeční selhání, akutní arytmie, akutní koronární syndrom a jiné. Přijímáme  pacienty s  těžkými metabolickými poruchami, pacienty s akutními onemocněními trávicího traktu (krvácení, akutní zánět slinivky břišní onemocnění žlučových cest), závažnými plicními onemocněními (zápal plic, dechová nedostatečnost) či akutním postižením mozku – především s diagnózou cévní mozkové příhody. Naše péče je takzvaně multioborová, to znamená, že pečujeme o pacienty i jiných odborností, především v tom případě, kdy pacient má onemocnění, které vyžaduje intenzivní péči interního charakteru. Jsou k nám tedy přijímáni i pacienti po velkých ortopedických či jiných chirurgických výkonech, pacientky po porodu, ale i onkologičtí pacienti. V rámci JIP také provádíme některé výkony, jako implantace kardiostimulátorů nebo zajištění dlouhodobých žilních vstupů. JIP je také centrem pro léčebnou výživu. Tyto naše aktivity se samozřejmě neobejdou bez spolupráce s lékaři dalších odborností.


Kteří to jsou?

V rámci Iktového centra nemocnice například velmi úzce spolupracujeme s neurologickým oddělením na diagnostice a léčbě iktů neboli cévní mozkové příhody neboli mrtvice. Statut Iktového centra uděluje ministerstvo zdravotnictví ČR vybraným nemocnicím, které splňují odborné podmínky pro poskytování moderní péče o pacienty s mrtvicí. V tomto směru je Iktové centrum příbramské nemocnice již od roku 2012 součástí sítě těchto center v rámci ČR.
Naše dříve uvedené aktivity se samozřejmě neobejdou bez spolupráce s dalšími odbornostmi, včetně intervenčních angiologů, endoskopistů, chirurgů a komplementu, především biochemického, hematologického, mikrobiologického oddělení nebo oddělení zobrazovacích metod. Je také nutné zmínit spolupráci s vyššími pracovišti – NNH, VFN, IKEM, FN Motol, ÚVN a oddělením hrudní chirurgie TN.


Vy sám pracujete v příbramské nemocnici 30 let. Co byste popřál svým kolegům a co svým pacientům?


Přeji svým kolegům, aby měli štěstí na své učitele. Já jsem měl v životě velké štěstí na své učitele a považuji to za jednu z nejdůležitějších věcí v profesním životě. Nechci na nikoho zapomenout, ale moje velké díky patří hlavně paní Dr. Holečkové a prim. Dr. Šírkovi – ti mě přivedli k oboru, kterým se zabývám dodnes, tedy ke kardiologii a intenzivní medicíně. Nesmím zapomenout ani na sestřičky, od kterých jsem se naučil mnoho praktických věcí – bez nich totiž naše práce není možná. Pacientům samozřejmě přeji hlavně zdraví, a pokud potřebují naši pomoc, pak slušné, vzdělané a chápající zdravotníky, kteří jim a jejich rodinným příslušníkům pomohou zvládnout jejich obtíže. 


                          MUDr. Martin Polák ve svém „království“Fotogalerie k článku

Další články:

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

RECEPCE

NONSTOP

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 380

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO-NE 8:00 - 14:00

HLAVNÍ RECEPCE

318 641 700

NONSTOP

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2020 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim
COVID 19
rezervace zde
infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >