Sledujte nás:

Cesta: Hlavní strana / Veřejné zakázky > Veřejné zakázky - archiv

Veřejné zakázky - archiv

Energetické audity, PENB a související služby pro budovy energetického hospodářství areálů I a II nemocnice Příbram

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky >>
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Čestné prohlášení uchazeče  >>
Příloha č.3  Specifikace předmětu plnění a budov - areál 1  >>
Příloha č.3  Specifikace předmětu plnění a budov - areál 2  >>
Dodávka mycího pásového automatu na nádobí a tabletový systém:

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky >>
Příloha č.1  Technické parametry >>
Příloha č.2  Čestné prohlášení uchazeče  >>
Příloha č.3  Požadavky na obsah smlouvy  >>
Příloha č.4  Krycí list nabídky  >>
Dodatečné informace č.1 >>


 

Centrum následné rehabilitační péče - 2.fáze:

ke stažení zde:
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Smlouva o dílo  >>
Příloha č.3  Zadávací dokumentace.  >>
Příloha č.4  Čestné prohlášení o splnění základních kvalif.předpokladů.  >>
Příloha č.5  Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti.  >>
Příloha č.6  Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek >>
Rekonstrukce lůžkového výtahu v budově C:

ke stažení zde:
Příloha č.1  Požadavky na obchodní a platební podmínky >>
Příloha č.2  Čestné prohlášení  >>
Příloha č.3  Krycí list nabídky >>
Příloha č.4  Zadávací dokumentace  >>

 

Energetický audit v Oblastní nemocnici Příbram, a.s.

ke stažení zde:
Příloha č.1  Požadavky na obchodní a platební podmínky >>
Příloha č.2  Vzor čestného prohlášení  >>
Příloha č.3  budovy areál I.  >>
Příloha č.3  budovy areál II.  >>
Příloha č.4  zadávací dokumentace  >>
Příloha č.5  Rozhodnutí o zrušení  zakázky malého rozsahu  >>
Revize elektrického zařízení, hromosvodového zařízení a revize elektrických přenosných spotřebičů v objektech Oblastní nemocnice Příbram a.s.

ke stažení zde:
Příloha č.1  Výzva k podání  nabídky >>
Příloha č.2  Výkaz výměr vč.rekapitulace  >>

 Stavební úpravy 1.NP pavilonu I – interní ambulance

ke stažení zde:
Poptávka  >> 
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Návrh smlouvy o dílo  >>
Příloha č.3  Soupis celkových úprav  >>
Příloha č.4  Půdorys  >>
Příloha č.5  Půdorys - bourací práce  >>
Příloha č.6  Čestné prohlášení  >>


 

Zakázka malého rozsahu – Centrum následné rehabilitační péče

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky  >>  
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Návrh smlouvy o dílo  >>
Příloha č.3  Zadávací dokumentace  >>
Příloha č.4  Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady  >>
Příloha č.5  Čestné prohlášení - finanční způsobilost  >>


Rekonstrukce porodních sálů a části křídla D4 monobloku pro porodní oddělení – TDI a koordinátor BOZP

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky  >>  
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Příkazní smlouva D4  >>
Příloha č.3  Čestné prohlášení  >>Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci  „Rekonstrukce porodních sálů a části křídla D4 monobloku pro porodní oddělení ON Příbram

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky  >>  
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Návrh smlouvy o dílo  >>


Zajištění  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci : „Snížení energetické náročnosti objektu budovy I a E nemocnice Příbram“

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky  >>  
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Návrh smlouvy o dílo  >>
Příloha č.3  Energetický audit budova I  >>
Příloha č.4  Energetický audit budova E    >>
Příloha č.5  Prohlášení o zateplovaných plochách  >>

 

Snížení energetické náročnosti objektu budovy I a E nemocnice Příbram - TDI a kordinátor BOZP

ke stažení zde:
Výzva k podání nabídky  >>  
Příloha č.1  Krycí list nabídky >>
Příloha č.2  Příkazní smlouva  >>
Příloha č.3  Čestné prohlášení  >>

 

DŮLEŽITÉ kontakty

Infocentrum

318 641 111

NONSTOP

DOSPĚLÍ - POHOTOVOST

318 641 700

RECEPCE

NONSTOP

DĚTI - POHOTOVOST

318 641 380

PO-PÁ 17:00 - 22:00

SO-NE 8:00 - 20:00

ZUBNÍ POHOTOVOST

318 654 705

SO-NE 8:00 - 14:00

HLAVNÍ RECEPCE

318 641 700

NONSTOP

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.


Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I.
IČ: 27085031

ID datové schránky: ngiff9u
e-mail: reditelstvi@onp.cz
© 2003 - 2018 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Použití webů a OOÚ developed by Internet PB s.r.o. & Smartim
infolinka:

318 641 111
Důležité kontakty >