Seznam metod a výkonů na Hematologicko – transfuzním oddělení ONPříbram,a.s.

Příloha č.1 : Laboratorní příručka – verze 2016

 

Název metody

Zkratka

Výkon Rutina

Vykon Statim

 

 

 

 

HEMATOLOGIE

 

 

 

KO+diferenciál 5par.

KOD5

96167

 

KO 7 parametrů

KO7

96163

 

Retikulocyty

RET

96857

 

Retikulocyty mikro

RETM

96523

 

Trombocyty mikro

TRM

96321

 

 

 

 

 

Zhotovení krev.nát.

ZHOT

96713

 

Barvení dif.

BDIF

96711

 

Odečtení dif.

ODIF

96315

 

Analýza nátěru ko.dř

ANAT

96715

 

Analýza nátěru ko.dř

ANAT

96715

 

 

 

 

 

KOAGULACE

 

 

 

PT

TQ

96623

 

APTT

APTT

96621

 

Fibrinogen koagul.

FB

96325

 

D-dimery

DD

96847

 

Trombinový test

TT

96617

 

Antitrombin

AT

96813

 

Anti XA/LMWH

XA.l

96157

 

 

 

 

 

IMUNOHEMATOLOGIE

 

 

 

Vyšetření kompatibililty

KOMs

22117

22119

Krevní skupina

KS..

22112

22111

Krevní skupina novorozence

KSno

22113

 

Krevní skupina 1 antigen

KSAG

22129

 

Chladové aglut. screenin

CHAS

22131

 

Coombsův test přímý

COOM

22133

 

Coombsův test nepřímý

NCT.

22214

 

Vyšetření kompatibility zkumavkový test

KPzt

22120

22115

Anti K

-K

22129

 

Screening protilátek

SKRPR

22214

22212

 

 

 

 

SEROLOGIE

 

 

 

HBsAg

HBs

82119

 

Anti HBs

aHBs

82075

 

Anti HBc IgM

aHBM

82077

 

Anti HBc

aHBc

82075

 

HBeAg

HBe

82119

 

 Anti HBe

aHBe

82075

 

 AB/HAV IgM

HAVM

82077

 

Anti HCV

HCVE

82077

 

HBsAg konfirmace

HBsK

82135

 

AB/HAV IgG celkové

HAVG

82077

 

HIV Ag/Ab

HIV

82075

 

 

 

 

 

Separace séra ( pro všechny metody)

SEP

97111