F – 34      

 

Anti – Xa/LMWH                                      

                       

Odběr do:                                                    Plast, citrát 1 + 9

Materiál:                                                      Krev 

Maximální doba do zpracování:                  4 hodin,  při 20°C

                         

 Provádíme:

 Dostupnost  rutinní:                       Denně

 Odezva rutinní:                              Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře

 Dostupnost  statimová:                  Statimové vyšetření                                       

 Odezva statimová                         Do 1 hodiny od doručení materiálu 

 

Rozsah měření
LMW heparin: 0 – 2,0 Ul/ml

 

Referenční a varovná rozmezí

- pro preventivní dávkování LMWH: od 0,2 do 0,4 U/l

- pro terapeutické dávkování LMWH: od 0,5 do 1,2 U/l

- pro nefrakcionovaný heparin /UHF/: od 0,3 do 0,7U/l

 

Upozornění:

Uvedené hladiny jsou vztaženy k nejvyšší hladině, která při podkožním podání je dosažena za 4 hodiny po aplikaci LMWH. Odběry v jiném časovém odstupu od aplikace vedou k zavádějícímu výsledku.

 

Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.

Odběrová zkumavka musí být zaplněna po rysku.