F - 17

 

Osmotická rezistence ( odolnost) erytrocytů

 

Odběr do:                         Plast, K3EDTA                   

Materiál:                              Krev                             

Maximální doba do zpracování:       4 hodiny při 20°C

 

Referenční meze: osmotická rezistence  maximální

                                                                  Škála - hodnoty:

P            Věk od             do        DRM     HRM                 Jedn.          Další údaje

                             0D               99R           3,6        4,0                                g/l               

 

Referenční meze: osmotická  rezistence minimální

                                                                  Škála - hodnoty:

P            Věk od             do        DRM     HRM                 Jedn.          Další údaje

                             0D               99R           4,4        5,0                                g/l               

 

 

Poznámka:  

Referenční hodnoty udávají koncentraci  roztoku NaCl, ve které dojde  ke kompletní hemolýze  všech erytrocytů.

Za normálních okolností  jsou erytrocyty  odolné až do koncentrace  4,4 – 4,2 g/l NaCl. Pod tuto hranici se objeví  mírná

hemolýza erytrocytů (většinou těch nejstarších). Tato hranice představuje  minimální osmotickou odolnost  erytrocytů. Dalším

Snižováním  koncentrace se hemolýza stupňuje , až při koncentraci  3,2 – 3,0 g/l  NaCl hemolyzují všechny  erytrocyty. Tato hodnota

Představuje  maximální osmotickou  rezistenci erytrocytů.

 

Provádíme:    

Dostupnost rutinní:                          Jen po předchozí domluvě

Odezva rutinní:                                V den doručení

Dostupnost statimová:                     Není statimové vyšetření

 

Upozornění pro odběr:

Při odběru je nutné zachovat  správný poměr krve  a antikoagulační přísady.

Odběrová zkumavka musí být zaplněna po rysku.