C. MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ

 

 

C - 01 Požadavkové listy (žádanky)

C - 02 Ústní požadavky na vyšetření

C - 03 Používaný odběrový systém

C - 04 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

C - 05 Množství vzorku

C - 06 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

C - 07 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

C - 08 Informace k dopravě vzorků