D. PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI

 

D - 01 Příjem žádanek a vzorků

D - 02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných ( kolizních) primárních vzorků

D - 03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky