C - 03 Používaný odběrový systém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nesrážlivá žilní krev

 

typ odběrového

MATERIÁLU

 

 

příklad použití

 

Plastová zkumavka EDTA

Sarstedt – červená

 

 

   

 

krevní skupina, zkouška kompatibility, screening protilátek, přímý a nepřímý antiglobulinový test

 

 

Plastová zkumavka EDTA

Sarstedt – červená

Vacuette – fialová

 

 

 

Krevní obraz, differenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty, osmotická rezistence, krevní skupina, krevní skupina novorozence

 zkouška kompatibility, screening protilátek,  přímý a nepřímý antiglobulinový test

 

 

 

Nesrážlivá žilní krev

       (citrát 1 : 10 )

 

 

Plastová

Zkumavka s citrátem (1 : 10)

Sarstedt - zelená

Vacuette – modrá

Dispolab – žlutá, růžová

 

 

 

 

PT (Quick), Fibrinogen, APTT,

TT (trombinový test), Antitrombin , D-dimery, XA/LMWH

 

Mozkomíšní mok

 

 

sterilní zkumavka

 

likvor

 

Srážlivá žilní krev

 

 

Plastová zkumavka bez gelu a antikoagulans

Sarstedt – bílá

Vacuete – červená

 

Plastová zkumavka se separačními granulemi

Sarstedt – bílá

Vacuete – červená

 

 

Serologie hepatitid A,B,C

Markery hepatitidy B

HIV Ag/Ab

 

Poznámka: odběrový systém musí mít CE značku

 

 

 

 

 

 

Příprava pacienta před odběrem

 

(př. anopyrin, walfarin, heparin, atp.)

            -      zkumavka pro hemokultury

-          zkumavka bez přísad

-          zkumavka pro hemokoagulaci

-          ostatní zkumavky s přísadami

 

 

Citát: 60 % falešných laboratorních výsledků v koagulační analytice má za příčinu nesprávně

                                                        provedený odběr krve.

                                                            (Lechner 1980)