PI - 07   D-Dimery 

D-Dimer PLUS je latexově zesílený imunoturbidimetrický test pro kvantitativní stanovení příčně zesítěných štěpných produktů fibrinu v lidské plasmě 

 

Princip

Polystyrenové částice, na které je navázána monoklonální protilátka (DD5) proti příčně zesítěné oblasti příčně zesítěných štěpných produktů fibrinu (D-dimer), aglutinují pokud jsou v kontaktu se vzorkem, obsahujícím D-dimer. Oblast příčného zesítění je zrcadlově symerická, tj. epitop pro monoklonální protilátku je přítomen dvakrát. Proto stačí jedna protilátka k vyvolání aglutinační reakce, která je detekována nárůstem turbidity.

 

 Manipulace  e vzorky

Centrifugace:     a) 10 minut ( přibližně 3 500 otáček/minutu)

                        b) 4 minuty (přibližně 4 500 otáček/minutu)

                                   pozn.: Silně lipemickou plazmu nutno znovu centrifugovat při 15 000 ot/min

 Stabilita reagencií:

Stabilita a podmínky skladování

Neotevřený testkit je nutno skladovat při +2 až +8oC a je stabilní až do data uvedeného na etiketě.

Stabilita po rekonstituci, resp. prvním otevření (uzavřená lahvička):

 

Teplota

Innovance*

D-DIMER REAGENT

Innovance*D-DIMER BUFFER

Innovance*

D-DIMER SUPPLEMENT

Innovance*

D-DIMER DILUENT

Innovance*

D-DIMER CALIBRATOR

+2 až +8 °C

4 týdny

4 týdny

4 týdny

4 týdny

-

≤ -18 °C•

4 týdnů

4 týdnů

4 týdnů

4 týdnů

-

+15 až +25 °C

-

-

-

-

4 hodiny

*   chránit před zdrojem tepla, např. před přímým slunečním světlem       
** opakované zamražení není možné. Rozmražená reagencie nemůže již být skladována při +2 až +8oC.

 

Rozředění:

Set:      1) D – DIMER REAGENT           - do lahvičky přidat 4 ml destilované vody

                - 3 x převrátit

                - 15 minut nechat stát při 15 – 25 °C

               - dobře promíchat (3x převrátit) a popřípadě odlít do prázdné lahvičky

            2) D – DIMER BUFFER  – připraven k použití

            3) D – DIMER SUPLEMENT – připraven k použití

            4) D – DIMER DILUENT – připraven k použití

 Vlastní měření:

1) zanést žádanku do PC

2) zkumavku polepit čárovým kódem shodným s číslem žádanky a vložit do recku

3) vložit chemii              D – DIMER REAGENT              pozice č. B3   

                                   D – DIMER BUFFER                 pozice č. B2

                                   D – DIMER SUPPLEMENT        pozice č. B1   

                                   D – DIMER DILUENT                 pozice č. D4              

                                   CLEAN I                                   pozice č. A2, E3            

4) START

5) po proběhlé analýze se výsledky automaticky přenášejí do PC 

 POZOR: místo výsledků *-.- -  znamená vysoká hodnota D-Dimeru

-          nutné zadat ředění 1 : 8

-          postup:        1) přes ID No. Entry – zadat znovu pacienta pod stejným

                               číslem a D-Dimer

                           2) Enter

                           3) znovu přes ID No. Entry

                           4) Sample Specific

                           5) vybrat ředění 1:8

                           6) RETURN

                           7) START

 

Interpretace výsledků 

naměřena hodnota μg/l FEU se dělí 2 a výsledek je v μg/l

 Fyziologická hodnota do 500 μg/l FEU .............  do 250 μg/I


                                            Hraniční hodnota (cut-off): 500 μg/l FEU ...........  250 μg/l

 

Klinické použití

Význam stanovení D-dimerů spočívá především v diagnose tromboembolických stavů. Zvýšené koncentrace D-dimerů ukazují na přítomnost koagula a byly popsány u hluboké žilní trombozy v končetinách, plicní embolie a diseminované intravaskulární koagulace DIC.

 

 

 Autor:  RNDr.Soňa Matějková

            Marie Pilousková

 

 

 

 

Jméno pracovníka

Datum seznámení

Podpis pracovníka

Poznámka

MUDr.Nohejlová Magda

 

 

 

RNDr.Matějková Soňa

 

 

 

Pilousková Marie

 

 

 

Belšánová Petra

 

 

 

Přibíková Michaela

 

 

 

Viltová Jitka

 

 

 

Krausová Ludmila

 

 

 

Linhartová Marcela

 

 

 

Pilecká Radka

 

 

 

Šťovíčková Veronika

 

 

 

Bc.Pourová Tereza

 

 

 

Konrádová Kateřina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovník svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen a porozuměl tomuto dokumentu a zavazuje se jej dodržovat a naplňovat