F - 24

 

Hepatitidy typu A, B, C                                    

                            

Odběr do:                           Plast s akcelerátorem srážení, separačním granulem nebo plast bez úpravy                             

Materiál:                              Krev                             

Maximální doba do zpracování:       6 hodin, při 20 °C 

 

Poznámka:   

Screening  antigenů provádí serologická laboratoř při hematologicko –transfúzním oddělení ONPříbram

 

Upozornění pro odběr:

Vzorky od heparinizovaných pacientů mohou být neúplně koagulované a vlivem přítomnosti fibrinu mohou poskytovat chybné výsledky. Z tohoto důvodu odebírejte vzorky před zahájením heparinové terapie.

 

Provádíme:    

Dostupnost rutinní:                          Pondělí až pátek

Odezva rutinní:                                V den doručení

Dostupnost statimová:                    Není statimové vyšetření

 

 

V ránci tohoto bloku metod jsou prováděny:    

 

Hepatitida A

Anti HAV IgM ( Protilátky IgM proti viru hepatitidy A)

Anti HAV total  – celkové ( Protilátky celkové proti viru hepatitidy A)

 

Hepatitida B

HBsAg  ( povrchový – surface  antigen viru hepatitidy B)

HBsAg konfirmace – na vyžádání nebo po domluvě

Anti HBs ( protilátky proti povrchovému ( surface) antigenu viru hepatitidy B

Anti HBc IgM ( Protilátky IgM proti C (core) antigenu viru hepatitidy B)

Anti HBc total ( Protilátky celkové proti C (core) antigenu viry hepatitidy B)

HBeAg  ( protilátky proti e-antigenu  viru hepatitidy B)

 

Hepatitida C

Anti HCV ( Protilátky proti viru hepatitidy B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběhy HBsAg hepatitidy

 

HBsAg

anti-HBs

HBeAg

anti-HBe

anti-HBc IgM

anti-HBc total

Interpretace

+

-

+

-

+

+

Akutní hepatitida

+

-

+

-

+/-

+

Chronická HB, aktivní replikace

+

-

-

+

-

+

Chronická HB, nízká replikace

+

-

-

+

+/-

+

Infekce e-minus typem HBV, aktivní replikace

+

-

-

+/-

-

+

Nosič HBsAg nebo chronická HB s nízkou replikací

-

+

-

+/-

-

+

Vyléčená HB

-

+

-

-

-

-

Stav po očkování nebo vyléčené HB

-

-

-

-

-

+

Vyléčená HB