F - 33

 

Anti -  HBs  

 

Odběr do:                           Plast bez úpravy                            

Materiál:                              Krev                             

Maximální doba do zpracování:       6hodin,  při 20°C 

 

Poznámka:   

Screening  protilátek  provádí serologická laboratoř při hematologicko –transfúzním oddělení ONPříbram , a.s.

 

Upozornění pro odběr:

Vzorky od heparinizovaných pacientů mohou být neúplně koagulované a vlivem přítomnosti fibrinu mohou poskytovat chybné výsledky. Z tohoto důvodu odebírejte vzorky před zahájením heparinové terapie.

 

 

Provádíme:    

Dostupnost rutinní:                          Pondělí až pátek

Odezva rutinní:                                V den doručení

Dostupnost statimová:                    Není statimové vyšetření

 

Výsledek vyšetření:                       negativní ,  pozitivní , + titr protilátek ( jednotka IU)