F - 26

 

Anti – HAV IgG  

 

Odběr do:                           Plast bez úpravy                            

Materiál:                              Krev                             

Maximální doba do zpracování:       6 hodin, při 20 °C 

 

Poznámka:   

Screening  antigenů provádí serologická laboratoř při hematologicko – transfúzním oddělení ONPříbram , a.s.

 

Upozornění pro odběr:

Vzorky od heparinizovaných pacientů mohou být neúplně koagulované a vlivem přítomnosti fibrinu mohou poskytovat chybné výsledky. Z tohoto důvodu odebírejte vzorky před zahájením heparinové terapie.

 

Provádíme:    

Dostupnost rutinní:                          Pondělí až pátek

Odezva rutinní:                                V den doručení

Dostupnost statimová:                    Není statimové vyšetření

 

Výsldek vyšetření:                          negativní ,  pozitivní