F - 23

 

HIV Ag/Ab Combo 

 

Odběr do:                           Plast  bez úpravy                          

Materiál:                              Krev                             

Maximální doba do zpracování:       6 hodin, při 20 °C 

 

Poznámka:

V případě reaktivního testu HIV Ag/Ab laboratoř výsledek nevydá. Vyšetřovaný vzorek je nutné poslat

do Národní referenční laboratoře v Praze ke konfirmačním testům. Teprve závěr referenční laboratoře

je výsledek kompetentní k vydání.

 

Upozornění pro odběr:

Vzorky od heparinizovaných pacientů mohou být neúplně koagulované a vlivem přítomnosti fibrinu mohou poskytovat chybné výsledky. Z tohoto důvodu odebírejte vzorky před zahájením heparinové terapie.

 

Provádíme:    

Dostupnost rutinní:                          Pondělí až pátek

Odezva rutinní:                                V den doručení ( odpoledne)

Dostupnost statimová:                    Po domluvě

Odezva statimová:                          Do 4 hodin od doručení  

                                                      

 

Výsledek vyšetření:                        negativní , pozitivní