F - 21

 

Zkouška kompatibility krve – Křížový pokus ( KP)

 

Odběr do:                           Plast, K3EDTA                          

Materiál:                              Krev                             

Maximální doba do zpracování:       2 hodiny při 20 °C nebo 24 hodin při 4-8°C

 

 

Poznámka:    

Zkouška kompatibility má platnost 72 hodin.

 

 

Provádíme:    

Dostupnost rutinní:                          Denně

Odezva rutinní:                                V den doručení ( odpoledne

Dostupnost statimová:                    Statimové vyšetření

Odezva statimová:                          Do 1 hodiny od doručení materiálu