F - 22

 

Screening antierytrocytárních protilátek  

 

Odběr do:                           Plast, K3EDTA                          

Materiál:                              Krev                             

Maximální doba do zpracování:       2 hodiny při 20 °C  nebo  48 hodin při 4-8°C

 

 

Poznámka:    

Screening antierytrocytárních nepravidelných protilátek  enzymatickým  a  nepřímým antiglobulinovým testem. Je součástí testů kompatibility krevních přípravků a vyšetření těhotných v rámci prenatální poradny.  

 

    

Provádíme:    

Dostupnost rutinní:                          Denně

Odezva rutinní:                                V den doručení  (odpoledne)

Dostupnost statimová:                    Statimové vyšetření

Odezva statimová:                          Do 1 hodiny od doručení

.