F - 18

                                    

Kostní dřeň

                

Materiál:                        Kostní dřeň 

                        

Poznámka:               

Celkové hodnocení vychází z procentuálního zastoupení zárodečných řad, z jejich morfologických změn a je nutné přihlédnout i ke klinickému stavu nemocného. Tato hodnotící kritéria  od sebe nelze oddělit a proto nejsou v příručce  procentuální zastoupení  jednotlivých saturačních stádií buněk.

 

Provádíme:         

Dostupnost:                              Jen po předchozí domluvě

 

 

Upozornění pro odběr:

Provádí hematolog punkci ze  sterna.  Vzorkem je aspirát kostní dřeně , ze které se zhotoví  nátěry na podložních sklech. Následuje obarvení nátěru a jeho hodnocení  klinickým hematologem.