F - 04

 

APTT FSL – Aktivovaný parciální tromboplastinový test ( citlivý k Lupus antikoagulans)                                     

 

 

Odběr do:                                                    Plast, citrát 1 + 9

Materiál:                                                      Krev 

Maximální doba do zpracování:                  4 hodin,  při 20°C

 

APTT FSL: Ratio

Meze:

 

 

Věk    od

Věk do

U

Pat.od

Nízk.od

Sníž.od

Nor.od.

Nor.do

Vyšší do

Vys. do

Pat.do

0D

4T

U

0,50

0,60

0,70

0,80

1,50

1,60

4,00

10,00

1M

1

U

0,50

0,60

0,70

0,80

1,30

1,50

4,00

10,00

1

11

U

0,50

0,60

0,70

0,80

1,20

1,50

4,00

10,00

11

16

U

0,50

0,60

0,70

0,80

1,30

1,50

4,00

10,00

16

99

U

0,50

0,60

0,70

0,80

1,20

1,30

4,00

10,00

 

 

  

Poznámka:

Index vyjadřuje poměr mezi časem  vzorku a časem normální  laboratorní kontroly. 

                           

 Provádíme:

 Dostupnost  rutinní:                      Denně

 Odezva rutinní:                             Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře

 Dostupnost  statimová:                 Statimové vyšetření                                       

 Odezva statimová                          Do 1 hodiny od doručení materiálu 

 

Upozornění pro odběr:

Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.

Odběrová zkumavka musí být zaplněna po rysku.

Maximální stabilita u heparinizovaných je 1 hodina – do té doby musí být vzorek centrifugován. Pokud ne, heparin se váže na destičkový faktor, snižuje se jeho hladina ve vzorku a dojde ke zkreslení výsledku.